Tổng Hợp

Châu lục tiếng anh là gì

Bạn đang xem: châu lục tiếng anh là gì Tại Website nhahangcarnaval.com

Trái Đất của chúng ta có 7 châu lục và 5 đại dương bao quanh. Tên gọi của các châu lục và đại dương bằng tiếng Anh như thế nào? Cùng học qua bài viết dưới đây nhé.

Nội dung chính


  • Tên các châu lục và đại dương bằng tiếng Anh

  • Tên các châu lục và đại dương bằng tiếng Anh

  • 1. Tên gọi của 7 châu lục bằng tiếng Anh

  • 2. Tên gọi 5 đại đương bằng tiếng Anh
  • Video liên quan
  • =>Từ vựng tiếng Anh về ngành bưu chính viễn thông

  • =>Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chủ đề công việc

  • =>Từ vựng tiếng Anh chủ đề hoạt động thường ngày

Tên các châu lục và đại dương bằng tiếng Anh

Tên các châu lục và đại dương bằng tiếng Anh

1. Tên gọi của 7 châu lục bằng tiếng Anh

– Asia /ˈeɪ.ʒə/: Châu Á

– Africa /ˈæf.rɪ.kə/: Châu Phi

– Antarctica /ænˈtɑːrk.tɪk/: Nam Cực

– Australia /ɑːˈstreɪl.jə/: Châu Đại Dương

– Europe /ˈjʊr.əp/: Châu Âu

– North America /ˌnɔːrθ əˈmer.ɪ.kə/: Bắc Mỹ

– South America /ˌsaʊθ əˈmer.ɪ.kə/: Nam Mỹ

2. Tên gọi 5 đại đương bằng tiếng Anh

– Arctic Ocean /ˈɑːrk.tɪk.ˈoʊ.ʃən/: Bắc Băng Dương

– Atlantic Ocean /ətˈlæn.t̬ɪk.ˈoʊ.ʃən/: Đại Tây Dương

– Indian Ocean /ˈɪn.di.ən.ˈoʊ.ʃən/: Ấn Độ Dương

– Pacific Ocean /pəˈsɪf.ɪk.ˈoʊ.ʃən/: Thái Bình Dương

– Southern Ocean /ˈsʌð.ən ˈsʌð.ən/: Nam Băng Dương

Xem thêm :  7 bài nói tiếng anh thông dụng và thiết thực nhất

Ví dụ:

– Arctic is the coldest place in the world.

=> Bắc Cực là nơi lạnh nhất trên thế giới.

– The 2 billion year old nuclear reactor was found in Africa, which has shocked the world.

=> Lò phản ứng hạt nhân 2 tỷ năm tuổi được tìm thấy ở Châu Phi đã gây trấn động thế giới.

Để học những từ vựng trên hiệu quả bạn hãy đặt câu, viết văn hay áp dụng vào giao tiếp tiếng Anh thường xuyên. Sử dụng càng nhiều thì bạn sẽ nhanh chóng quen với từ vựng đó và từ vựng sẽ thấm sâu vào đầu bạn, giúp bạn ghi nhớ tốt.

Hy vọng tên các châu lục và đại dương bằng tiếng Anh phía trên sẽ giúp ích cho bạn. Hãy lưu về và học chăm chỉ nhé. Ngoài ra bạn có thể học thêm các từ vựng tiếng Anh chủ đề khác trên chuyên mục cách học từ vựng tiếng Anh của .com.vn. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Video liên quan


Tên Các Châu Lục Và Đại Dương Bằng Tiếng Anh


Tên Các Châu Lục Và Đại Dương Bằng Tiếng Anh
facebook: https://www.facebook.com/batdauhoctienganhtuconso0

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button