Tổng Hợp

Học ngữ pháp và từ vựng ielts writing task 1 cùng langgo

Bài viết này sẽ giúp bạn cải thiện điểm số của mình cho ngữ pháp và từ vựng IELTS Writing Task 1 với những danh sách các cấu trúc và các từ chuyên dụng cho bài Viết IELTS Task 1.

Cùng LangGo khám phá cách học nhanh và hiệu quả nhất để chinh phục Task 1 của IELTS Writing.

Học ngữ pháp và từ vựng IELTS Writing Task 1 cùng LangGo

Giới thiệu chung

Đầu tiên, bạn nên biết rằng các tiêu chí chấm bài kiểm tra viết IELTS được chia thành bốn phần như sau:

 • Grammatical Range and Accuracy

 • Task Achievement

 • Lexical Resource

 • Coherence and Cohesion

Do đó, tổng cộng cả ngữ pháp và từ vựng đã chiếm 50% số điểm trong bài IELTS Writing của bạn.

Đối với ngữ pháp, bạn sẽ được đánh giá dựa trên hai điều:

 • Khả năng để tạo ra các câu chính xác về mặt ngữ pháp;

 • Khả năng để sử dụng một loạt các cấu trúc ngữ pháp.

Do đó, ngữ pháp thường là lĩnh vực mà học sinh phải vật lộn nhiều nhất, vì nó có thể dễ dàng hạ thấp điểm số của học sinh.

Đối với từ vựng, bạn sẽ được đánh giá dựa trên:

 • Từ ngữ bạn sử dụng có đúng với văn cảnh hay không

 • Phạm vi từ vựng mà bạn sử dụng trong bài, chúng có đa dạng và ít bị lặp lại hay không, dạng từ mà bạn dùng có đa dạng hay không

Tất nhiên việc viết đúng, đảm bảo chính tả cũng rất rất quan trọng đấy nhé.

Giám khảo sẽ tìm kiếm xem bạn có bao nhiêu câu ‘error free’. Do đó, bạn cần đảm bảo mỗi câu của bạn đều không có lỗi. Ngay cả một lỗi nhỏ như sai vị trí của từ hoặc sai về việc chia động từ và sử dụng số nhiều đều được tính trong mục này.

Do đó, điều quan trọng là bạn phải kiểm tra lại bài viết của mình sau khi viết xong. Luôn cố gắng để lại cho mình hai phút ở cuối để đọc lại phần bài làm của mình bởi các lỗi đơn giản, có thể được sửa chữa bằng việc kiểm tra nhanh lại bài, sẽ thực sự ảnh hưởng tới band điểm của bạn đó.

Phạm vi Ngữ pháp IELTS Writing Task 1

Một câu trả lời tốt sẽ có một loạt các cấu trúc và thì phù hợp. Nhiều sinh viên cố gắng chèn các câu phức và các thì vào câu trả lời của họ, tuy nhiên đây là một chiến lược kém và sẽ làm cho câu trả lời của bạn trông không tự nhiên và có thể dẫn đến việc bạn mắc lỗi.

Một câu trả lời hay sử dụng các câu phức (như mệnh đề có điều kiện và mệnh đề quan hệ,…) một cách tự nhiên. Nói cách khác, đừng chèn các câu hoặc các câu phức tạp chỉ vì lợi ích của nó trong tiêu chí về ngữ pháp.

Dưới đây là một số lời khuyên về các cấu trúc ngữ pháp nhất định sẽ giúp tăng điểm của bạn trong IELTS Writing Task 1, nếu được sử dụng một cách thích hợp. Chúng mình chỉ bao gồm lời khuyên cho các biểu đồ, chẳng hạn như biểu đồ hình tròn, biểu đồ đường và biểu đồ cột, trong bài đăng này.

1. Describing Trends

Trong IELTS Writing Task 1, bạn có thể phải mô tả xu hướng. Điều này có thể xuất hiện trong biểu đồ đường, biểu đồ cột hoặc khi so sánh nhiều hơn một biểu đồ.

Có hai cấu trúc ngữ pháp chính mà chúng ta có thể sử dụng để mô tả xu hướng.

There + be + adj. + noun + in + noun phrase

Example:

There was a gradual rise in the price of oil.

There has been a sharp drop in the price of oil.

Possible adjectives

 • gradual

 • moderate

 • modest

 • sharp

 • dramatic

 • slight

 • steep

 • steady

 • significant

 • considerable

 • rapid

Possible nouns:

 • variation

 • decline

 • decrease

 • dip

 • drop

 • fall

 • peak

 • fluctuation

 • growth

 • increase

 • rise

 • slump

Noun phrase + verb + adverb

Example:

The price of oil rose gradually.

The price of oil has risen dramatically.

Possible verbs:

 • rise

 • jump

 • grow

 • climb

 • increase

 • rocket

 • fall

 • drop

 • decline

 • decrease

 • go down

 • plummet

 • plunge

Possible adverbs:

 • gradually

 • moderately

 • modestly

 • sharply

 • dramatically

 • slightly

 • steeply

 • steadily

 • significantly

 • considerably

 • rapidly

 • slowly

2. Describing Increases and Decreases

Khi mô tả bất kỳ biểu đồ nào trong IELTS Writing Task 1, bạn có thể phải mô tả tăng giảm. Có ba cách chính bạn có thể mô tả tăng giảm.

Noun phrase + verb + adverb

Example:

The price of property fell sharply

The percentage of homes dropped dramatically.

There + be + noun + in + noun phrase

Example:

There was a fall in literacy levels.

There has been an increase in the cost of coffee.

Using fractions

Example:

The price of oil halved in less than a year.

The price of oil has halved since July.

By July, the price of oil has halved.

3. Making Comparisons

IELTS Writing Task 1 thường sẽ yêu cầu bạn so sánh giữa các số dữ liệu, nhóm chỉ số và thời gian. Dưới đây là năm cấu trúc ngữ pháp bạn có thể sử dụng để so sánh.

More/few/less + noun + than

Example:

Overall, more people preferred public transport than taxis.

of one syllable -er + than

Example:

A higher number of people preferred public transport than taxis.

More/less + adj. of more than one syllable + than

Example:

Taxis were more popular than public transport.

of one syllable -est.

Example:

The highest % of commuters preferred taxis.

The most/least + adj. of more than one syllable.

Example:

The least popular mode of transport was buses.

4. Summarising

IELTS Writing Task 1 về cơ bản là một nhiệm vụ tóm tắt. Đoạn tổng quan của bạn nên chứa hai hoặc ba câu tóm tắt các thông tin chính của biểu đồ. Để giúp bạn làm điều này, đây là một số cụm từ ngắn.

 • To summarise, the most marked change is….

 • Overall, it is clear….

 • Overall, the majority/minority….

 • In sum, the most noticeable trend is….

Đối với IELTS Task 1, bạn không cần phải “conclude” cho bất cứ đề bài nào. Việc tổng kết chỉ dành cho các bài tiểu luận.

5. Tenses

Sử dụng các thì phù hợp trong IELTS Task 1 là rất cần thiết nếu bạn muốn đạt điểm cao.

Điều quan trọng là nhìn vào tiêu đề của biểu đồ và thông tin chứa trên cả hai trục để thiết lập khung thời gian nào được sử dụng. Điều này sẽ giúp bạn thiết lập những thời thì bạn nên sử dụng.

Example:

 • If the time is one point in the past, for example January 1990, then we should use the past tense.

 • If it has projections for the future, for example 2045, we use future tenses.

 • It there is no time, we use present simple.

Dưới đây là một loạt các thì có thể được sử dụng trong Task 1. Hãy nhớ rằng, các thì bạn sử dụng sẽ phụ thuộc vào thông tin được hiển thị trong biểu đồ. Đây không phải là một danh sách đầy đủ các thì và nhận thức về tất cả các thì trong tiếng Anh sẽ giúp bạn đạt được số điểm IELTS mà bạn cần.

Present Perfect:

Chúng ta thường sử dụng thì này để nói về một hành động xảy ra tại một thời điểm không xác định trước đó. Khoảng thời gian chính xác là không quan trọng.

Trong khi viết Task 1, chúng tôi sử dụng thì này để nói về những thay đổi trong dữ liệu đã xảy ra trong một khoảng thời gian.

Example

The price of oil has fallen by $5 a barrel every week since July.

Present Perfect Continuous

Chúng ta sử dụng thì này để chỉ ra rằng một cái gì đó bắt đầu trong quá khứ và đã tiếp tục cho đến bây giờ.

Example

Oil prices have been decreasing since July.

Future Perfect

Chúng tôi sử dụng thì này để nói rằng một cái gì đó sẽ được hoàn thành vào một thời điểm cụ thể trong tương lai.

Chúng ta thường sử dụng nó với ‘by’ hoặc ‘in’.

Example

The price of oil will have reached $300 a barrel by 2020.

Past Simple

Sử dụng thì này để nói về một hành động bắt đầu và kết thúc tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ.

Example

The price of oil fell from $150 in Jan 2014 to $50 in Jan 2015.

6. Approximations, Percentages and Fractions

Trong nhiều câu hỏi về IELTS Writing Task 1, bạn sẽ phải giải quyết về phần trăm. Đây là một cơ hội tốt để thể hiện các tỷ lệ phần trăm này theo một cách khác và tăng điểm số của bạn. Một cách để thay đổi ngôn ngữ này là diễn đạt chúng dưới dạng phân số hoặc tỷ lệ.

Hãy nhớ rằng bạn nên thay đổi ngôn ngữ của mình càng nhiều càng tốt để đạt điểm cao trong phần Tài nguyên từ vựng của bài kiểm tra.

Ví dụ, sử dụng xấp xỉ. Ví dụ. 49% có thể được thể hiện dưới dạng một nửa gần một nửa.

Dưới đây là một loạt các biểu thức có thể được sử dụng để thể hiện tỷ lệ phần trăm.

Fractions

73%- nearly three quarters

51%- just over a half

49%- just under a half

32%- nearly a third

3%- a tiny fraction

50%- exactly a half

26%- roughly one quarter

49%- around a half

24%- almost a quarter

77%- approximately three quarters

Proportions

70%- a large proportion

71%- a significant majority

15% a small minority

3%- an insignificant minority

Phạm vi Từ vựng IELTS Writing Task 1

Ở phần trên chúng mình đã gửi tới các bạn một loạt các từ ngữ hữu dụng và cả cách chúng nên được sử dụng trong câu, vì vậy ở phần tiếp theo sẽ là những lưu ý đặc biệt được tổng kết lại từ một số lỗi sai về từ vựng khá phổ biến của các bạn học sinh trong IELTS Writing Task 1.

1. Up Verbs

Verbs

Example

soar

the use of water soared in March

leap

the prices leapt to 90% in one year

Climb

populations climbed to over one million by 1980

Rocket

use of cars rocketed in the first decade

Surge

a surge of migration is seen in November

Lưu ý:

“Soar “ và “rocket” đều là những từ rất mạnh mô tả sự gia tăng lớn. Rocket thể hiện một sự đột ngột trong tăng trưởng. Chính vì đều mang nghĩa sắc thái trong nghĩa chính rồi nên bạn không cần sử dụng bất cứ trạng từ bổ trợ nào cho 2 động từ này khi viết trong câu nữa.

“Leap” cho thấy một sự gia tăng lớn và đột ngột. Cũng giống như 2 từ trên, bạn không cần thêm trạng từ bổ trợ đối với động từ này.

“Climb” là một động từ tương đối trung tính vì vậy bạn có thể dùng thêm với một loạt trạng từ chúng mình nêu ra ở phần sau đây.

2. Down verbs

Verbs

Example

Sink

The cost of housing sunk after 2008

Slip back

Use of electricity slipped back to 50 in May

Dip

Divorce rate dipped in the 60s

Drop

A drop in crime can be seen last year

Plummet

Tourists to the city plummets after September

Lưu ý:

“Plummet” là động từ có sắc thái mạnh nhất trong danh sách trên. Nó có nghĩa là rơi rất nhanh và một khoảng rất lớn.

“Drop” và “Dip” thường được dùng cho sự giảm nhỏ không quá lớn. Hai từ này cũng thường xuyên sử dụng như là một danh từ: “a slight dip” “a sudden drop”

“Slip back” được sử dụng cho những cú giảm sau khi tăng.

3. Tính từ và trạng từ

Đây là một danh sách của một số tính từ và trạng từ phổ biến nhất được sử dụng trong ngôn ngữ khi mô tả xu hướng.

Tuy nhiên trước khi sử dụng những từ này, hãy cẩn thận. Đây là một lĩnh vực mà ở đó bạn có thể phạm sai lầm cấp thấp. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng tính từ với danh từ và trạng từ với động từ. Rất nhiều thí sinh IELTS đã mắc lỗi cơ bản này dù họ biết rõ chúng nên được sử dụng như nào. Vì vậy việc kiểm tra lại sau khi viết hoàn tất để có thể phát hiện và nhanh chóng chỉnh sửa lỗi này là rất quan trọng.

Hãy xem ví dụ sau để rõ ràng hơn:

 • a significant rise – correct (adjective/noun)

 • rose significantly – correct (adverb/verb)

 • a significantly rise – wrong

Bạn cũng cần lưu ý một cách cẩn trọng với chính tả của các từ này bởi chính tả cũng rất quan trọng đấy nhé, đặc biệt là đối với từ như “dramatically”

 • dramatically – correct

 • dramaticly – wrong

 • dramaticaly – wrong

Các từ chỉ mức độ lớn tương đối

Adjective

Example

Adverb

Example

Significant

A significant change

Significantly

Changed significantly

Dramatic

A dramatic shift

Dramatically

Sifts dramatically

Sudden

A sudden rise

Suddenly

Has risen suddenly

Substantial

A substantial gain

Substantially

Gained substantially

Sharp

A sharp decrease

Sharply

Had decreased sharply

“sudden” và “sharp” cũng có thể dùng cho những thay đổi nhỏ nhưng bất ngờ nữa.

“spectacular” và “dramatic” là những từ rất mạnh và chỉ được sử dụng cho những thay đổi rất lớn.

Các từ chỉ sự ổn định

Adjective

Example

Adverb

Example

Consistent

A consistent flow

Consistently

Flowed consistently

Steady

A steady movement

Steadily

Moved steadily

Constant

Constant shift

Constantly

Sifted constantly

Các từ chỉ mức độ nhỏ tương đối

Adjective

Example

Adverb

Example

Slight

A slight rise

Slightly

Rose slightly

Gradual

A gradual fall

Gradually

Has fallen gradually

Marginal

A marginal change

Marginally

Had changed marginally

Modest

A modest increase

Modestly

Increases modestly

“marginal” là một từ cực hữu ích để chỉ một sự thay đổi rất nhỏ.

Một số tính từ hữu ích khác

Những tính từ này có thể được sử dụng để mô tả các xu hướng chung hơn.

Adjective

Example

Upward

By looking at the five data points, there appears to be a clear upward pattern in prices

Downward

Over the past quarter century there is a downward trend in use of pesticides

Overall

The overall shift in the market seems to favour the use of nuclear power

“overall” có thể được dùng để mô tả những thay đổi trong xu hướng trong toàn bộ thời kỳ: rất hữu ích trong giới thiệu và kết luận

“upward” và “downward” là các tính từ còn “upwards” và “downwards” là các trạng từ. Hãy thật cẩn thận khi sử dụng nhé.

nguồn: Sưu tầm và tổng hợp


IELTS Writing Task 2 | Everything You Need To Know


Do you need to boost your IELTS Writing Task 2 score? Or do you fear that you will open your paper on exam day and have no clue where to start?
If the answer is YES, this video is perfect for you!
I’ve said it many times before, but scoring a Band 7+ in IELTS Writing Task 2 is simply following the steps required to give the examiner what they need.
In this detailed video, I’ll outline exactly what those steps are and what you must do to produce an IELTS Writing Task 2 essay that could score a Band 7, 8 or 9. It doesn’t matter whether you’re an IELTS beginner or whether you’ve failed the exam before I’ve broken everything down into a simple 3step process that anyone can use to improve their scores!
Here’s what the 3 steps are:
00:00 Step 1: Plan your essay
10:36 Step 2: Write your essay
20:45 Step 3: Check your essay
By following the advice in this video, you’ll equip yourself with everything you need to get your required score! But if you need more help with Writing Task 2, you can join my free IELTS Essay Training here: http://bit.ly/2RjlOqX?el=youtubedesc

Learn how to build a Band 7+ essay completely FREE in my training for IELTS Writing Task 2! Learn more here: http://bit.ly/2RjlOqX?el=youtubedesc
This challenge will show you how to build each element of your essay and give the examiner exactly what they need to give you a high score.
Featuring exclusive videos, practice tasks and feedback…
Don’t miss out! SIGN UP HERE http://bit.ly/2RjlOqX?el=youtubedesc
You can also have a look at the Writing Task 2 section of our website for further help:
https://www.ieltsadvantage.com/writingtask2/?el=youtubedesc

What to expect in IELTS Writing Task 2:
🖋️ You must write an essay in response to a question.
📋 It is important that you write 250 words or more.
⌛ You should spend around 40 minutes on this section of the IELTS test.
📝 Task 2 is worth 2/3 of your total mark for IELTS Writing.
🗝️ The key to doing well is knowing exactly what the examiners want and giving it to them.

How you will be assessed in IELTS Writing Task 2:
✔️ Task Achievement (25%)
✔️ Coherence and Cohesion (25%)
✔️ Lexical Resource (25%)
✔️ Grammatical Range and Accuracy (25%)

Your questions answered:
❓ Should I use personal pronouns in my essay?
📚 You should try to avoid using these, but it is fine to use them when giving your personal opinion.
❓Will using lots of idioms and phrasal verbs boost my score?
📚 No! You should not use idioms in Writing Task 2.
❓ Is it possible for me to score a Band 8?
📚 Yes! However, the average IELTS score is 5.5, so you need to work EXTRA hard to get a Band 8.
❓ How many paragraphs should I write?
📚 Four. Most IELTS Writing Task 2 essays follow the same basic four paragraph structure:
Introduction Main Body Paragraph 1 Main Body Paragraph 2 Conclusion
❓ Will I lose marks if I don’t write enough words?
📚 Yes. If you don’t write at least 250 words, you will lose marks in ‘Task Achievement’ for not answering the question fully:(
If you’d like my team of IELTS experts to guide you through your IELTS preparation, you can join the Waiting List for my VIP Course here: http://bit.ly/347V81I?el=youtubedesc
Alternatively, please feel free to send me and my team an email here: chris@ieltsadvantage.com

Join the IELTS Advantage community!
Facebook: facebook.com/IELTSAdvantage
Instagram: @ielts_advantage
Website: www.ieltsadvantage.com?el=youtubedesc
Email: chris@ieltsadvantage.com
Task 2 Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=zvIHaNCIcR0\u0026list=PLWWR_9t3vo3PpGvGoD8CNpzpyrsJ133DF?el=youtubedesc

Any questions or feedback?
Let us know in the comments below 👇 or email the team here:
chris@ieltsadvantage.com
We answer every email we get and we’re always happy to help.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button