Tổng Hợp

Tốc độ trung bình là gì? bài tập tốc độ trung bình của chuyển động thẳng

Bạn đang xem: tốc độ trung bình là gì? bài tập tốc độ trung bình của chuyển động thẳng Tại Website nhahangcarnaval.com

Tốc độ trung bình là gì? Bài tập tốc độ trung bình của chuyển động thẳng

Tốc độ trung bình là gì? Bài tập tốc độ trung bình của chuyển động thẳng được CITD sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Hy vọng qua tài liệu này các bạn học sinh hiểu rõ hơn về tốc độ trung bình là gì, đồng thời vận dụng tốt vào giải bài tập Vật lí 10. Sau đây là tài liệu mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

  1. Tốc độ trung bình là gì?

  Câu 3: Trang 15 sgk vật lí 10: Tốc độ trung bình là gì?

  Tốc độ trung bình là đại lượng cho biết mức độ nhanh, chậm của chuyển động và được xác định bằng thương số giữa quãng đường đi được với thời gian chuyển động.

  Bạn đang xem: Tốc độ trung bình là gì? Bài tập tốc độ trung bình của chuyển động thẳng

  2. Bài tập tốc độ trung bình của chuyển động thẳng

  Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng

  Lưu ý: trong chuyển động thẳng khi chiều chuyển động của vật không đổi thì tốc độ trung bình tương đương với khái niệm vận tốc trung bình.

  Dạng bài tập vật lí xác định tốc độ trung bình

  Câu 1: Cho một xe ô tô chạy trên một quãng đường trong 5h. Biết 2h đầu xe chạy với tốc độ trung bình 60km/h và 3h sau xe chạy với tốc độ trung bình 40km/h.Tính tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động.

  Hướng dẫn:

  → S1 = v1.t1 = 120 km

  → S2 = v2.t2 = 120 km

  Câu 2: Ô tô chuyển động thẳng từ A → B. Đầu chặng ô tô đi một phần tư tổng thời gian với v = 50km/h. Giữa chặng ô tô đi một phần hai thời gian với v = 40km/h. Cuối chặng ô tô đi một phần tư tổng thời gian với v = 20km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô?

  Hướng dẫn:

  Quãng đường đi đầu chặng:

  Quãng đường chặng giữa:

  Quãng đường đi chặng cuối:

  Vận tốc trung bình:

  Câu 3: Một nguời đi xe máy từ Hà Nam về Phủ Lý với quãng đường 45km. Trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc v1, nửa thời gian sau đi với

  . Xác định v1, v2 biết sau 1h30 phút người đó đến B.

  . Xác định vbiết sau 1h30 phút người đó đến B.

  Hướng dẫn:

  Câu 4: Một ôtô đi trên con đường bằng phẳng trong thời gian 10 phút với v = 60 km/h, sau đó lên dốc 3 phút với v = 40km/h. Coi ôtô chuyển động thẳng đều. Tính quãng đường ôtô đã đi trong cả giai đoạn.

  Xem thêm :  Cách căn chỉnh văn bản word đẹp

  Hướng dẫn:

  Câu 5 : Hai ô tô cùng chuyển động đều trên đường thẳng. Nếu hai ô tô đi ngược chiều thì cứ 20 phút khoảng cách của chúng giảm 30km. Nếu chúng đi cùng chiều thì cứ sau 10 phút khoảng cách giữa chúng giảm 10 km. Tính vận tốc mỗi xe.

  Hướng dẫn:

  Ta có

  Chọn chiều dương là chiều chuyển động của mỗi xe.

  Nếu đi ngược chiều thì S1 + S2 = 30

  Nếu đi cùng chiêu thì

  Giải (1) (2) ⇒⇒v1 = 75km/h; v2 = 15km/h

  Câu 6: Một ôtô chuyển động trên đoạn đường MN. Trong một phần hai quãng đường đầu đi với v = 40km/h. Trong một phần hai quãng đường còn lại đi trong một phần hai thời gian đầu với v = 75km/h và trong một phần hai thời gian cuối đi với v = 45km/h. Tính vận tốc trung bình trên đoạn MN.

  Hướng dẫn:

  Ta có

  Theo bài ra ta có

  Mặt khác

  Câu 7: Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 4,8km. Nửa quãng đường đầu, xe mấy đi với v1, nửa quãng đường sau đi với v2 bằng một phần hai v1. Xác định v1, v2 sao cho sau 15 phút xe máy tới địa điểm B.

  Hướng dẫn:

  Câu 8: Một ôtô chạy trên đoạn đường thẳng từ A đến B phải mất khoảng thời gian t. Trong nửa đầu của khoảng thời gian này ô tô có tốc độ là 60km/h. Trong nửa khoảng thời gian cuối ô tô có tốc độ là 40km/h. Tính tốc độ trung bình trên cả đoạn AB.

  Hướng dẫn:

  Trong nửa thời gian đầu:

  Trong nửa thời gian cuối:

  Câu 9: Một người đua xe đạp đi trên 1/3 quãng đường đầu với 25km/h. Tính vận tốc của người đó đi trên đoạn đường còn lại. Biết rằng vtb = 20km/h.

  Hướng dẫn:

  Câu 10: Một người đi xe máy trên một đoạn đường thẳng AB. Trên một phần ba đoạn đường đầu đi với

  , một phần ba đoạn đường tiếp theo với và một phần ba đoạn đường cuối cùng đi với . Tính vtb trên cả đoạn AB.

  , một phần ba đoạn đường tiếp theo vớivà một phần ba đoạn đường cuối cùng đi với. Tính vtrên cả đoạn AB.

  Hướng dẫn:

  Trong một phần ba đoạn đường đầu:

  Tương tự:

  Câu 11: Một người đi xe máy chuyển động theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 chuyển động thẳng đều với

  trong 10km đầu tiên; giai đoạn 2 chuyển động với v2 = 40km/h trong 30 phút; giai đoạn 3 chuyển động trên 4km trong 10 phút. Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường

  trong 10km đầu tiên; giai đoạn 2 chuyển động với v= 40km/h trong 30 phút; giai đoạn 3 chuyển động trên 4km trong 10 phút. Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường

  Xem thêm :  9 mẫu tranh hoa mẫu đơn đẹp được nhiều người thích

  Hướng dẫn:

  Thời gian xe máy chuyển động giai đoạn đầu

  Quãng đường giai đoạn hai chuyển động

  Câu 12: Một xe máy điện đi nửa đoạn đường đầu tiên với tốc độ trung bình

  và nửa đoạn đường sau với tốc độ trung bình . Tính tốc độ trung bình trên cả đoạn đường.

  và nửa đoạn đường sau với tốc độ trung bình. Tính tốc độ trung bình trên cả đoạn đường.

  Hướng dẫn:

  Thời gian đi nửa đoạn đường cuối:

  Tốc độ trung bình:

  Câu 13: Một ôtô đi trên quãng đường AB với

  . Nếu tăng vận tốc thêm  thì ôtô đến B sớm hơn dự định 30 phút. Tính quãng đường AB và thòi gian dự định để đi quãng đường đó.

  . Nếu tăng vận tốc thêmthì ôtô đến B sớm hơn dự định 30 phút. Tính quãng đường AB và thòi gian dự định để đi quãng đường đó.

  Hướng dẫn:

  Câu 14: Một ôtô đi trên quãng đường AB với

  . Nếu giảm vận tốc đi 18km/h thì ôtô đến B trễ hơn dự định 45 phút. Tính quãng đường AB và thời gian dự tính để đi quãng đường đó.

  . Nếu giảm vận tốc đi 18km/h thì ôtô đến B trễ hơn dự định 45 phút. Tính quãng đường AB và thời gian dự tính để đi quãng đường đó.

  Hướng dẫn:

  Câu 15 : Một ô tô chuyển động trên đoạn đường AB. Nửa quãng đường đầu ô tô đi với vận tốc 60 km/h, nửa quãng đường còn lại ô tô đi với nửa thời gian đầu với vận tốc 40 km/h, nửa thời gian sau đi với vận tốc 20 km/h. Xác định vận tốc trung bình cả cả quãng đường AB

  Hướng dẫn:

  Giai đoạn một:

  Giai đoạn 2:

  Giai đoạn 3:

  Theo bài ra

  Câu 16: Lúc 7 giờ một người ở A chuyển động thẳng đều với vận tốc v =50 km/h đuổi theo người B đang chuyển động với vận tốc 30 km/h. Biết khoảng cách AB = 20 km. Viết phương trình chuyển động của hai người. Hỏi hai người đuổi kịp nhau lúc mấy giờ và ở đâu?

  Hướng dẫn giải

  Chọn gốc tọa độ tại A, gốc thời gian là lúc 7 giờ, chiều dương cùng chiều chuyển động.

  Phương trình chuyển động của:

  Người A: xA=x0A+vAt=0+50t=50t (1)

  Người B: xB=x0B+vBt=20+30t (2)

  Khi hai xe gặp nhau:

  xA=xB⇔50t=20+30t⇔t=1h

  Thay t = 1 vào phương trình (1) xA=50km

  Vậy hai xe gặp nhau tại vị trí cách gốc tọa độ 50 km vào lúc 8 giờ.

  Câu 17: Hai xe cùng chuyển động đều trên đường thẳng. Nếu chúng đi ngược chiều thì cứ 30 phút khoảng cách của chúng giảm 40km. Nếu chúng đi cùng chiều thì cứ sau 20 phút khoảng cách giữa chúng giảm 8km. Tính vận tốc mỗi xe.

  Hướng dẫn:

  Chọn chiều dương là chiều chuyển động của mỗi xe.

  Nếu đi ngược chiều thì S1 + S2 = 40 ==>

  = 40 (1)

  = 40 (1)

  Nếu đi cùng chiều thì S1- S2 = (v1 – v2) t = 8 ==>

  Xem thêm :  #4 cách check hạn sử dụng mỹ phẩm & kiểm tra hàng chính hãng

  = 8 (2)

  = 8 (2)

  Giải (1) (2): v1 = 52 km/h ; v2 = 28 km/h

  Trên đây CITD đã chia sẻ bài Tốc độ trung bình là gì? Bài tập tốc độ trung bình của chuyển động thẳng. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính của bài học rồi đúng không ạ. Bài viết cho chúng ta thấy được khái niệm tốc độ trung bình, công thức tính vận tốc trung bình, công thức tính tốc độ trung bình của chuyển động thẳng. Bên cạnh đó CITD còn hướng dẫn bạn đọc giải các dạng bài tập vật lí xác định tốc độ trung bình… Hy vọng qua tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học tốt môn Vật lí lớp 10. Chúc các bạn học tốt và các bạn cũng đừng quên thường xuyên tương tác với CITD để nhận được nhiều bài tập hay và bổ ích nhé

  …………………………………..

  CITD vừa gửi tới bạn đọc bài viết Tốc độ trung bình là gì? Bài tập tốc độ trung bình của chuyển động thẳng. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập hơn nữa nhé. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo thêm một số nội dung học tập được CITD biên soạn và tổng hợp như các đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt.

  Để giúp bạn đọc có thể giải đáp được những thắc mắc và trả lời được những câu hỏi khó trong quá trình học tập. CITD mời bạn đọc cùng đặt câu hỏi tại mục hỏi đáp học tập của VnDoc. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời giải đáp thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất có thể nhé.

  Đăng bởi: CITD


  Tính tốc độ trung bình, quãng đường, thời gian Thầy Phạm Quốc Toản


  Các bài toán liên quan đến tốc độ trung bình, quãng đường, thời gian các em đã được làm quen từ lớp 5 nhưng trong chương trình lớp 8 các em được học sâu hơn và trong các đề thi vào chuyên vật lý các bài tập dạng này chiếm 1 vị trí quan trọng. Bài giảng của thầy sẽ giúp các em hiểu một cách cặn kẽ các dạng bài tập của loại bài này cũng như phương pháp giải bài tập một cách dễ dàng nhất.
  Học trực tuyến tại: http://tuyensinh247.com
  Fanpage: https://fb.com/luyenthi.tuyensinh247/
  Học trực tuyến tại: http://tuyensinh247.com
  Fanpage: https://fb.com/luyenthi.tuyensinh247/
  Học trực tuyến tại: http://tuyensinh247.com
  Fanpage: https://fb.com/luyenthi.tuyensinh247/

  Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
  Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

  Related Articles

  Back to top button