Tổng Hợp

Cách tính số tuần trong excel, tính số ngày ở khách sạn trong excel

Hàm Int() và hàm Mod() là 2 hàm cơ bản dùng để xử lý kết quả của phép chia trong Excel. Hàm Int() và hàm Mod() thường được ứng dụng để tính toán số tuần, số ngày lẻ, tính số bộ, số bó, dùng để xác định chẵn, lẻ, tính số nguyên, lấy số dư của một phép toán, …

*

A. Hàm Int()

1. Chức năng của hàm Int() trong Excel

Hàm Int() trong Excel dùng để lấy số nguyên của một số (hay một phép toán nhân chia). (Hoặc Hàm Int() dùng để cắt bỏ phần thập phân (phần số lẻ) của số n.Bạn đang xem: Cách tính số ngày lẻ trong excel

2. Cấu trúc của hàm Int() trong Excel

Int(n)

Giải thích:

n: Là 1 số hay 1 phép toán nhân chia.

Bạn đang xem: tính số tuần trong excel“>Cách tính số tuần trong excel

3. Ví dụ về hàm Int() trong Excel

Ví dụ 1: Nhập giá trị ô A2 là 12.5. Tại ô A3 nhập công thức Int(A2) => Kết quả trả về sẽ là 12Ví dụ 2: Nhập giá trị ô A2 là 7, giá trị ô A3 là 5. Tại ô A4 nhập công thức Int(A2/A3) => Kết quả trả về sẽ là 1. Vì 7 chia cho 5 được 1.4. Hàm Int() sẽ lấy số nguyên của kết quả là 1.

B. Hàm Mod()

: Nhập giá trị ô A2 là 12.5. Tại ô A3 nhập công thức=> Kết quả trả về sẽ là 12: Nhập giá trị ô A2 là 7, giá trị ô A3 là 5. Tại ô A4 nhập công thức=> Kết quả trả về sẽ là 1. Vì 7 chia cho 5 được 1.4. Hàm Int() sẽ lấy số nguyên của kết quả là 1.

Xem thêm :  Những Bài Hát Hay Khi Đi Du Lịch Phượt, Nhạc Du Lịch Dành Cho Các Cặp Đôi

1. Chức năng của hàm Mod() trong Excel

Hàm Mod() trong Excel dùng để lấy số dư của phép chia 2 số n và m.

2. Cấu trúc của hàm Int() trong Excel

Mod(n,m)

Giải thích:

n: là số bị chia.

3. Ví dụ về hàm Mod() trong Excel

Ví dụ 1: Nhập giá trị ô A2 là 7, giá trị ô A3 là 5. Tại ô A4 nhập công thức Int(A2/A3) => Kết quả trả về sẽ là 2. Vì 7 chia cho 5 được 1 và dư 2. Hàm Mod() sẽ lấy số dư là 2.Ví dụ 2: Dựa vào hàm Mod() và hàm Int() để tính số tuần tại ô F3 và số ngày lẻ tại ô G3 tại 1 Khách sạn theo bảng dữ liệu sau.

: Nhập giá trị ô A2 là 7, giá trị ô A3 là 5. Tại ô A4 nhập công thức=> Kết quả trả về sẽ là 2. Vì 7 chia cho 5 được 1 và dư 2. Hàm Mod() sẽ lấy số dư là 2.: Dựa vào hàm Mod() và hàm Int() để tínhtại ô F3 vàtại ô G3 tại 1 Khách sạn theo bảng dữ liệu sau.

*

a. Tính Số tuần:

Ta có tổng số ngày ở và số ngày trên 1 tuần là 7. Như vậy để tính số tuần ta sẽ lấy tổng số ngày ở chia cho 7 và lấy số nguyên của phép chia này. Áp dụng hàm Int() tại ô F3 ta có công thức: =Int(E3/7). Kết quả sẽ trả về là 0. Vì số ngày ở E3 là 5, nên lấy 5/7 kết quả là 0.7. Hàm Int() sẽ lấy số nguyên là 0.

Xem thêm :  Giải đáp con gái có nên học quản trị kinh doanh không?

b. Tính Số ngày lẻ:

Dựa vào số ngày ở và số ngày trên 1 tuần là 7. Như vậy để tính số tuần ta sẽ lấy tổng số ngày ở chia cho 7 và lấy số dư của phép chia này. Áp dụng hàm Mod() tại ô G3 ta có công thức: =Mod(E3,7).

Xem thêm: Ví Dụ Cho 7 Nguyên Tắc Thận Trọng Trong Kế Toán Theo Chuẩn Mực Có Ví Dụ

 Kết quả sẽ trả về là 5. Ví số ngày ở E3 là 5, nên lấy 5 chia 7 kết quả được 0 dư 5. Hàm Mod() lấy số dư của phép chia nên được kết quả là 5.


Hàm lấy phần nguyên INT và Hàm chia lấy phần dư MOD


Hướng dẫn thực hành thi chứng chỉ tin học quốc gia cơ bản.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button