Tổng Hợp

[hơn 500+] stt tình bạn khác giới hay dễ thương nhất quả đất

Bạn đang xem: [hơn 500+] stt tình bạn khác giới hay dễ thương nhất quả đất Tại Website nhahangcarnaval.com

Tiểu luận tâm lý học Tình bạn khác giới trong sinh viên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (160.43 KB, 19 trang )

BỘ CÔNG THƯƠNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
—————TIỂU LUẬN MÔN HỌC:
TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ TÀI:
TÌNH BẠN KHÁC GIỚI TRONG SINH VIÊN

LỚP HỌC PHẦN: 211002302
NHÓM: 8
GVHD: PGs.Ts. Phan Thị Tố Oanh

Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2016
1

BỘ CÔNG THƯƠNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
—————TIỂU LUẬN MÔN HỌC:
TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
ĐỀ TÀI:
TÌNH BẠN KHÁC GIỚI TRONG SINH VIÊN
LỚP HỌC PHẦN: 211002302
NHÓM:8
STT
1
2
3
4

5
6
7
8

HỌ VÀ TÊN
Vũ Nguyễn Châu Giang
Trần Thị Mỹ Duyên
Văn Nữ Uyên Nhi
Trần Hùng Cường
Lý Quang Đại
Khưu Ái Bình
Nguyễn Thị Tuyết Hằng
Huỳnh Công Đức

MSSV
15059641
15058851
15065101
15047841
15071041
15078591
15045991
15071461

ĐÁNH GIÁ
10/10
10/10
10/10
10/10

10/10
10/10
10/10
10/10

CHỮ KÝ

LỜI CÁM ƠN

Lời đầu tiên nhóm 8 xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học
Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho học sinh chúng em có
một môi trường học tập tốt về cơ sở hạ tầng cũng như cơ sở vật chất. Chúng em xin
2

cảm ơn khoa Lý Luận Chính Trị đã giúp chúng em được mở mang tri thức về Tâm
lý học Đại cương, một môn học hết sức quan trọng, có ý nghĩa trên vi mô và cả vĩ
mô. Qua đó chúng em có thể hiểu hơn về các kiến thức tâm lý, vận dụng chúng vào
thực tiễn, giúp những mối quan hệ nói chung và công việc hay tình cảm nói riêng
được tốt hơn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn cô Phan Thị Tố Oanh đã hướng dẫn cho
chúng em hoàn thành bài tiểu luận này. Hy vọng thông qua những nỗ lực tìm hiểu
của nhóm em sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về Tâm lý học Đại cương và có cái nhìn
khách quan về “Tình bạn khác giới trong sinh viên” hiện nay. Tuy có nhiều cố gắng
nhưng không tránh khỏi thiếu sót, nhóm chúng em mong sự đóng góp của cô và các
bạn để nhóm em hoàn thành bài tiểu luận tốt hơn.

MỤC LỤC
Trang phụ bìa
Lời cảm ơn

Mục lục
PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………6
Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÌNH BẠN KHÁC GIỚI TRONG
SINH VIÊN………………………………………………………………………………………9
1.1. Khái niệm tình bạn…………………………………………………………………….9
1.2. Khái niệm tình bạn khác giới……………………………………………………..9
1.2.1. Đặc điểm của tình bạn khác giới…………………………………………………9
3

1.3. Tình bạn khác giới trong sinh viên có tồn tại hay không?……………..10
Chương 2: CÓ NÊN CÓ HAY KHÔNG TÌNH BẠN KHÁC GIỚI
TRONG SINH VIÊN?…………………………………………………………………….12
2.1. Sự khác nhau giữa tình bạn và tình yêu…………………………………….12
2.2. Sự khác nhau giữa con trai và con gái trong tình bạn khác giới. . .14
2.3. Quan niệm về tình bạn khác giới trong sinh viên……………………….14
2.4. Những giá trị tích cực và mặt tiêu cực của tình bạn khác giới trong
sinh viên…………………………………………………………………………………………16
2.4.1. Gía trị tích cực………………………………………………………………………..16
2.4.2. Mặt tiêu cực……………………………………………………………………………17
2.5. Có nên có tình bạn khác giới hay không?………………………………….18
2.6. Cách giữ gìn tình bạn khác giới………………………………………………..19
KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………21
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………….22

4

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

Trong cuộc sống, mỗi người luôn có rất nhiều mối quan hệ xoay quanh. Có
những mối quan hệ chỉ thoáng qua nhưng cũng có những mối quan hệ bằng cách
nào dó luôn gắn bó với ta, đi theo ta trong suốt cuộc đời. Tình bạn là một trong
những mối quan hệ như vậy. Tuy tình bạn không thiêng liêng, cao cả như tình cảm
gia đình hay không nồng nàn mãnh liệt như tình yêu, nhưng mỗi chúng ta ai cũng
cần có một tình bạn chân thành. Để có thể cùng nhau chia sẽ những niềm vui và nỗi
buồn trong cuộc sống.
Người ta thường bảo “người nghèo không phải là người không có tiền, mà là
người không có lấy một tình bạn đẹp”. Vậy tình bạn đẹp là gì? Tình bạn đẹp là phải
xuất phát từ sự cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu giữa những tâm hồn đồng điệu. Là
sự tin tưởng, chân thành, trong sáng và không vụ lợi. Những điều này tưởng như
đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể tìm cho mình một tình bạn đẹp, một tri
kỷ của riêng mình. Tình bạn khó có là thế, vậy tình bạn khác giới thì sao? Nó có
thật sự tồn tại hay không? Và đặc biệt, trong đời sống sinh viên, tình bạn khác giới
có phải là tình bạn đẹp đơn thuần hay xen lẫn một tình cảm khác?
Đó cũng chính là lý do đề tài “Tình bạn khác giới trong sinh viên” được
chúng tôi chọn để làm tiểu luận kết thúc môn học Tâm lý học đại cương.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Tình bạn là một chủ đề sức phong phú, vì vậy “Tình bạn khác giới trong sinh
viên” là một đề tài được nhiều người quan tâm. Đây là một đề tài mang tính thực
tiễn, chứa đựng nhiều vấn đề thực tế mà sinh viên nói riêng, các bạn trẻ nói chung
gặp phải, muốn tìm hiểu và quan tâm tới.
Về vấn đề trí thức, chưa có nhiều sách có nội dung chính về xây dựng một
tình bạn khác giới nhưng đã có rất nhiều bài báo, bài tiểu luận bàn đến vấn đề này.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
5

Mục đích của tiểu luận là chỉ ra được vai trò của tình bạn khác giới nói
chung, tình bạn khác giới trong sinh viên nói riêng. Tìm ra nguyên nhân, mặt tốt,

mặt xấu của vấn đề này từ đó rút ra những kết luận về việc không nên hay nên có
tình bạn khác giới trong sinh viên.
Nhiệm vụ là phân tích một cách chính xác, thực tế về tình hình tình bạn khác
giới trong sinh viên, qua đó đánh giá khách quan về điểm tốt, điểm xấu và hệ quả
mang lại. Giúp sinh viên nhận thấy tầm quan trọng, biết trân trọng và giữ gìn tình
bạn đẹp.
4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
Tiểu luận vận dụng cơ sở lý luận và thực tiễn để làm nổi bật vai trò và ý
nghĩa của tình bạn khác giới trong sinh viên. Vận dụng mối liên hệ phổ biến giữa
cái chung và cái riêng với các phương pháp lôgic – lịch sử, phân tích tổng hợp, khái
quát hóa…Ngoài ra, tiểu luận nhấn mạnh ý nghĩa của tình bạn khác giới đẹp trong
sinh viên.
Giới hạn nghiên cứu của đề tài: Đề tài nghiên cứu của tiểu luận giới hạn ở sự
vận dụng các kiến thức lý thuyết Tâm lý học đại cương và các kiến thức xã hội của
các thành viên trong nhóm.
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Sinh viên
Phạm vi nghiên cứu: Sinh viên trong trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM và
các trường trong địa bàn Tp.HCM.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Quá trình thực hiện tiểu luận và sự tập duyệt ban đầu làm quen với công tác
nghiên cứu khoa học về Tâm lý của các thành viên trong nhóm. Tiểu luận góp phần
nâng cao kiến thức khoa học cho bản thân và những ai muốn tìm hiểu nghiên cứu
vấn đề này. Ngoài ra các nội dung được đưa vào nghiên cứu, phân tích cũng cung
cấp thêm lượng kiến thức có ích, mang tầm ảnh hưởng đối với mọi người.
6

Chương 1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÌNH BẠN KHÁC GIỚI TRONG SINH VIÊN

1.1. Khái niệm tình bạn
Tình bạn là tình cảm của một người biết quan tâm, giúp đỡ, đồng cảm, một
người mình có thể tin tưởng để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Một người bạn
luôn ở cạnh, động viên và nhắc nhở, giúp đỡ những lúc mình sai…(nhưng không
phải có quan hệ máu mủ). Cách định nghĩa khác: Tình bạn là một phạm trù xã hội
dùng để chỉ quan hệ giữa người với người có những nét giống nhau về tâm tư, tình
cảm, quan điểm hay hoàn cảnh… Mà họ có thể chia sẻ, đồng cảm, an ủi và giúp đỡ
nhau cùng tiến bộ.
1.2. Khái niệm tình bạn khác giới
Tình bạn khác giới là tình bạn giữa hai người khác giới tính. Giữa hai người
có những nét giống nhau về tâm tư, tình cảm, quan điểm hay hoàn cảnh… Mà họ có
thể chia sẻ, đồng cảm, an ủi và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
7

Tình bạn khác giới trong sinh viên là chỉ mối quan hệ bạn bè giữa hai bạn
sinh viên, có thể quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ và tin tưởng nhau.
1.2.1. Đặc điểm của tình bạn khác giới
Tình bạn khác giới biểu hiện ở sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ nhau giữa hai
người bạn khác giới, tuy nhiên đây không phải là tình yêu. Trong thực tế, ranh giới
giữa tình bạn và tình yêu rất mong manh khi họ là bạn thân của nhau. Bởi con
người luôn có xu hướng rung động trước những cử chỉ quan tâm của người khác,
nhất là tình bạn khác giới nếu không nhận định rõ ràng sẽ rất dễ bị nhầm lẫn với
tình yêu.
Tình bạn khác giới không có sự hấp dẫn giới tính, không có cảm giác ghen
tuông khi bạn thân có người yêu, khi kết thúc tình bạn ít gây đau khổ lâu dài về mặt
tâm lý. Và không loại trừ việc tình bạn khác giới chơi với nhau theo nhóm bạn
cùng sở thích, quan điểm, đồng điệu về tâm hồn.
Tiến sĩ tâm lí học người Mỹ Linda Sapadian cho rằng nam thích kết bạn với
nữ vì nam thích tâm sự với nữ, còn nữ thì thích sự đơn giản, vui vẻ khi chơi với

nam. Bạn nam kết bạn với nữ vì có những cảm xúc, tâm sự sẽ dễ dàng hơn khi nói
với con gái và bạn nữ kết bạn với nam vì không có sự đố kỵ hay ghen ghét lẫn
nhau.
Tình bạn khác giới bất chấp giới tính, các bạn chia sẻ với nhau những thứ
trên đời, dùng đại từ xưng hô thân thiết như mày – tao, cậu – tớ, ông – bà, bạn –
mình,… Cùng nhau tâm sự về ước mơ, về những điều nhỏ nhặt xảy ra trong ngày.
Lúc giận thường dễ làm hòa và ít khi hận thù về sau.
Tất cả các đặc điểm trên cho thấy tình bạn khác giới rất trong sáng và đặc
biệt là tình bạn khác giới của sinh viên cũng như vậy. Điều này giúp chúng ta mong
muốn có một tình bạn khác giới, và nếu có rồi thì sẽ hiểu và trân trọng hơn người
bạn của mình.
1.3. Tình bạn khác giới trong sinh viên có tồn tại hay không?
8

Giáo sư Michael Monsour thuộc đại học Colorado ở Denver (Mỹ), một
chuyên gia nổi tiếng về nghiên cứu các mối quan hệ xã hội cho rằng: “Cái thời mà
đàn ông và phụ nữ không thể là bạn của nhau đã qua rồi, khi mà phụ nữ ở nhà nội
trợ, chi có đàn ông đi làm ở ngoài xã hội. Còn bây giờ khác xa rồi. Họ làm việc
cùng nhau, họ có chung nhiều sở thích và các mối quan tâm, tại sao không thể là
bạn?”. Sự thay đổi vai trò người phụ nữ trong xã hội đã khích lệ các nhà tâm lý
học, xã hội học đưa ra thông điệp mới: Mặc dù xã hội chưa hoàn toàn vứt bỏ những
quan niệm cũ, nam và nữ vẫn có thể trở thành bạn, thậm chí là bạn thân của nhau.
Trong đời sống sinh viên cũng vậy, giữa những sinh viên nên có một tình bạn
để giúp đỡ nhau trong học tập, chia sẻ những nỗi lo về công việc, gia đình, tình
yêu,.. hay là có một người tâm sự hằng đêm về những chuyện nhỏ trong cuộc sống.
Tình bạn khác giới giữa sinh viên với nhau không chỉ giúp đỡ nhau về mặt học
hành mà còn có thể là quân sư tình cảm cho bạn mình. Ngoài ra, giữa những người
khác giới thì không có sự ghen ghét hay đố kỵ, điều đó giúp cho tình bạn bền chặt
hơn.

Vì vậy, mỗi một sinh viên nên có cho mình một hay nhiều tình bạn đẹp và
đặc biệt là có một người bạn khác giới.

9

Chương 2
CÓ NÊN CÓ HAY KHÔNG TÌNH BẠN KHÁC GIỚI TRONG SINH VIÊN?
2.1. Sự khác nhau giữa tình bạn và tình yêu
Khi người ta có thể đồng cảm và sẻ chia, người ta đã có thể là bạn thân với
nhau. Nhưng khi người ta cảm thấy rằng hợp tính, hợp tình, người ta cũng có thể
yêu nhau… Vậy nên khi người ta cảm thấy thích nhau, cảm thấy có những rung
động khi gần gũi… đó là lúc họ không chỉ là bạn mà họ đã bắt đầu chớm yêu rồi.
Đây cũng chính là yếu tố làm cho tình bạn với tình yêu khác nhau. Tình yêu có
những rung cảm giới tính, có những xúc cảm giới tính – tình dục còn tình bạn thì
hoàn toàn trong sáng.
Và tất nhiên là tình bạn hoàn toàn có thể chuyển sang tình yêu. Vấn đề là hai
người có tự nguyện chuyển hay không. Nhiều lúc, tình bạn tồn tại thực sự nhưng
chỉ một phía mong ước chuyển từ tình bạn sang tình yêu thì mọi thứ cũng trở nên
rối rắm… Yêu như thế nào để vẫn có thể giúp nhau học tập tốt, hoặc là cho dù
không thể đáp lại tình cảm thì vẫn là bạn bè của nhau. Để làm được điều này chắc
chắn bạn sẽ có một tình bạn hoặc một tình yêu đẹp.
Dưới đây là một số điểm khác biệt thú vị giữa tình bạn và tình yêu được đúc
kết qua nhiều thế hệ:
– Tình bạn là khi bạn luôn mong muốn những điều tốt nhất đến với bạn bè
mình.
– Tình yêu là khi bạn đem lại cho người ấy những gì tốt đẹp nhất.
– Tình bạn là những lần sánh vai lặng lẽ bên người bạn tin tưởng.
– Tình yêu là khi bạn cảm thấy trên thế giới này chỉ còn tồn tại mỗi hai
người, bạn và người ấy.

10

– Tình bạn là khi họ nhìn vào đôi mắt bạn, bạn biết họ quan tâm đến bạn
nhường nào.
– Tình yêu là khi người ấy nhìn vào đôi mắt bạn, ánh mắt ấy sưởi ấm trái tim
bạn.
– Tình bạn luôn gần gũi mặc dù các bạn có ở xa nhau.
– Tình yêu là khi bạn luôn cảm nhận hơi ấm, bàn tay của người ấy dù hai
người không bên nhau.
– Tình bạn luôn ngự trị trong tâm trí.
– Tình yêu luôn ngự trị trong tâm hồn.
– Tình bạn là khi cần bạn luôn cố gắng để có mặt bên họ.
– Tình yêu là khi bạn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được bên người ấy.
– Tình bạn là nụ cười ấm áp trong mùa đông lạnh giá.
– Tình yêu là những cử chỉ, hành động ấm áp đem lại nhiều rung động trong
trái tim.
– Tình bạn là dành cho tất cả mọi người
– Tình yêu là chỉ dành cho riêng một người.
– Tình bạn có thể tồn tại mà không cần tình yêu,
– Tình yêu không thể sống nếu thiếu tình bạn.
2.2. Sự khác nhau giữa con trai và con gái trong tình bạn khác giới
Bản chất của quan hệ bạn bè chính là sự thấu hiểu và chia sẻ suy nghĩ, cảm
xúc lẫn nhau giữa hai hay nhiều người. Khi đó để xét đến “cặp bạn thân khác giới”
điều này tương đương với hai người này sẽ có những điểm tương đồng về sở thích,
gout thẩm mĩ, tính cách, cùng với những suy nghĩ, mục tiêu trong cuộc sống.
Tuy nhiên dưới góc độ phái yếu và phái mạnh có cách suy nghĩ khác biệt
hoàn toàn khi đứng trước cùng một tình huống, sự vật giống nhau. Cũng như họ
luôn giữ những gì riêng nhất cho họ.

Xem thêm :  Game indie là gì? sự phát triển nhanh chóng của dòng game này

11

Trong mối quan hệ tình bạn khác giới, theo nghiên cứu các chàng trai có xu
hướng đánh giá rất cao vẻ đẹp bên ngoài của người bạn khác giới trong khi đó thì
suy nghĩ của con gái hoàn toàn ngược lại bạn của họ là một bạn nam hết sức bình
thường và không gì hấp dẫn, đơn thuần chỉ là bạn thân. Nam giới dễ bị chi phối bởi
“hấp dẫn giới tính” trong khi nữ giới dễ bị chi phối bởi “gắn bó xúc cảm”. Bên
cạnh đó, ở nhiều vùng, tình bạn này còn bị áp lực từ những “định kiến và tâm lý
nhạy cảm” từ những quan niệm và thói quen cũ.
Vì vậy, trong mối quan hệ tình bạn khác giới luôn ẩn chứa những cách thể
hiện khác nhau, nên biết tình bạn khác giới là ranh giới mỏng mang giữa tình bạn
và tình yêu. Để giữ bền tình cảm ấy là một chuyện không dễ dàng.
2.3. Quan niệm về tình bạn khác giới trong sinh viên
Trong mối quan hệ muôn màu của cuộc sống, rất nhiều bạn đã có lần tự hỏi:
“Đây thực sự là tình bạn hay là một kiểu biến tấu của tình yêu?”, “Có tồn tại tình
bạn thân thiết giữa hai người khác giới không?”, “Sinh viên có nên có tình bạn
khác giới không?”
Những người thuộc nhóm “hoài nghi” cho là không có tình bạn khác giới
thực sự. Theo họ, nếu một nam, một nữ chơi thân với nhau, hiểu sâu sắc và chia sẻ
được vui buồn thì sớm muộn họ sẽ yêu nhau. Nhưng đối với một số người khác họ
lại nghĩ có tình bạn khác giới và đó là một điều may mắn đối với họ. Vì giữa hai
con người khác nhau hoàn toàn về giới tính, sở thích, hành động và tính cách, lại có
thể hiểu nhau, cảm thông, chia sẻ, không ghen tị và xo đo với nhau.
Cả thế giới đang mở ra một kỷ nguyên mới của tự do, bình đẳng và tinh thần
chống phân biệt giới tính đã tạo điều kiện thuận lợi cho tình bạn khác giới, một mối
quan hệ xã hội tốt đẹp này có dịp được phát triển. Tuy vậy, theo một số nghiên cứu,
tình bạn này vẫn chịu sự chi phối bởi hormone giới tính. Nam giới dễ bị chi phối
bởi “hấp dẫn giới tính” trong khi nữ giới dễ bị chi phối bởi “gắn bó xúc cảm”. Mặc
dù vậy, trên thực tế của xã hội hiện đại, tình bạn cũng như tình yêu, sự nghiệp hay

12

sở thích, không có biên giới, tuổi tác hay giới tính. Hơn nữa, chúng ta cần tình bạn
khác giới bởi rất nhiều lợi ích: ví dụ như chúng ta có thể xin lời khuyên của cô bạn
hoặc cậu bạn thân về tâm lý khó hiểu của người yêu hay bạn đời, hoặc thành viên
gia đình khác giới tính với chúng ta; khi tham gia một nhóm bạn, đoàn hội hay tập
thể với các giới tính và cá tính khác nhau, chúng ta luôn có một môi trường đa dạng
và vui nhộn hơn so với nhóm đơn giới tính, hay một công sở sẽ năng động và sinh
động hơn với những tư duy và đóng góp từ những thành viên khác giới tính.
Trong đời sống sinh viên cũng vậy, giữa hai người hoặc nhóm người chơi với
nhau khác giới tính sẽ tạo ra một thế giới nội tâm phong phú. Từ đó không chỉ giúp
bạn chia sẻ những điều không biết nói với ai, xin những lời khuyên chân thành,
hoặc là giúp nhau cùng làm bài tập, rủ nhau đi chơi vào mỗi cuối tuần. Thực tế cho
thấy nhiều sinh viên có cuộc sống Đại học rất nhàm chán, mỗi ngày đều đặn đi học,
làm thêm và về phòng trọ. Một cuộc sống như thế không chỉ khiến bạn cảm thấy
cuộc đời tẻ nhạt mà còn làm mất đi lửa nhiệt huyết của sinh viên. Điều mà chỉ
những sinh viên năng động với những mối quan hệ xã hội rộng rãi mới có.
Tóm lại là tình bạn giữa nam và nữ của sinh viên vẫn đang còn nhiều trở
ngại, nhưng thực tế, nó đang trở thành một điều cần thiết. Khi con gái và con trai
cùng làm việc, cùng vui chơi và cùng tồn tại trong xã hội hiện đại, họ buộc phải
học cách để hiểu và kết bạn với nhau.
2.4. Những giá trị tiêu cực, tích cực của tình bạn khác giới trong sinh viên
2.4.1. Gía trị tích cực
Tình bạn thân khác giới cũng như tình bạn thân cùng giới. Duy chỉ có điểm
khác biệt chính đó là giới tính của hai người bạn. Chính điểm khác biệt này làm
nên sự thú vị ,luồng gió mới cho tình bạn giữa hai con người với nhau. Và mỗi
người có một quan điểm ,cách nhìn nhận khác nhau về tình bạn khác giới. Tuy
nhiên ta có thể nhìn thấy được mặt tích cực và giá trị khi có tình bạn khác giới như
sau:

13

Khi có bạn thân khác giới thì đây chính là cơ hội đề chia sẻ cảm xúc và lời
khuyên về các vần để liên quan đến cá nhân và lúc những trường hợp khó khăn
trong giải quyết vấn đề thì giữa nam và nữ luôn có những cách nghĩ và giải quyết
khác nhau. Chính vì vậy việc giải quyết tình huống sẽ toàn diện hơn khi có sự
khách quan từ cả hai phía.
Còn ai hợp lý làm quân sư cho những vụ tình yêu tình báo của bạn đấy, nếu
không phải là người bạn thân khác giới. Vì là bạn thân nên họ có thể hiểu mình và
hiểu đối phương thì sẽ dễ dàng tư vấn cho mình nên hành xử như thế nào để đảm
bảo kết quả tốt nhất.
Khi có bạn thân khác giới sẽ giúp ta hiểu biết thêm về nửa thế giới còn lại.
Cơ hội thân thiết với nam giới sẽ cho bạn câu trả lời vì sao các bạn nam yêu thích
bóng đá, có niềm đam mê với kĩ thuật, công nghệ và ắt hẳn sự gần gũi đó sẽ truyền
cho bạn chút ít ham mê và sự hiểu biết của bạn giúp vốn kiến thức sống của bạn trở
nên phong phú hơn. Và ngược lại nam giới sẽ học được cách nội trợ, khéo léo,
chăm chút hình thức hơn…
Tình bạn khác giới có tác dụng làm cho mỗi giới hoàn thiện hơn, làm tăng
vẻ đẹp của mỗi giới. Bời hai giới có những đặc trưng riêng như con trai thì mạnh
mẽ, lý trí còn con gái sống tình cảm thường hay mền yếu những lại chín chắn hơn
con trai. Ta sẽ hoàn thiện hơn khi hai giới bổ sung những cái mình thiếu sót và đó
sẽ là góp phần hoàn thiện bản thân mỗi người
Rất có thể, đôi khi ta cảm thấy mệt nhoài khi phải ngồi phụ họa cho mấy câu
chuyện phiếm cạnh khóe, nói xấu nhau của mấy phe con gái. Không phải lo lắng, ý
nhịn trước ánh mắt soi mói của đám con gái lắm điều. Khi có bạn thân khác giới
em có thể cười hi hả kể cho nhau nghe câu chuyện tiếu lâm nào đó, hoặc chở nhau
vòng vèo quanh công viên, tránh xa đám bạn cùng giới lắm điều.
Dù không đi chơi cùng những ngày đặc biệt những cậu bạn thân luôn quan
tâm, chúc mừng hay có những món quà nhỏ dành tặng cho bạn. Đôi khi cảm thấy

14

mệt mỏi, buồn rầu chán nản ta sẽ nhận được sự đồng cảm từ người bạn thân khác
giới ấy.
Tình bạn thân cùng giới hay tình bạn thân khác giới đều đáng được trân trọng
và nó có ý nghĩa quan trọng với mỗi người trong chúng ta. Nếu bạn đang có một
tình bạn như vậy, thì quả thực bạn thật sự may mắn và hãy bảo vệ nó. Có một
người bạn thân thật sự hiểu mình đã khó, một người bạn khác giới lại càng khó
hơn.
2.4.2. Mặt tiêu cực
Tuy nói tình bạn khác giới có rất nhiếu mặt tích cực nhưng song với đó có
những tiềm tàn mà không ai biết được. Đã nói đến chuyện khác giới thì phải liên
quan đến một số vấn đề “nhạy cảm” .
Xét đến “những cặp bạn thân khác giới”, điều đó đồng nghĩa với việc giữa
hai người phải có những điểm tương đồng về sở thích, thẩm mĩ, hay suy nghĩ trong
cuộc sống. Từ đó, họ mới có thể “gắn kết” bền chặt với nhau. Nhưng đã bao giờ
bạn tự hỏi, nếu hai người bạn thân một nam, một nữ ở gần nhau thì liệu phản ứng
cơ thể của họ sẽ ra sao không ?
Đã là bạn thân, hẳn bạn và anh chàng,cô nàng bạn mình sẽ luôn cảm thấy vui
vẻ, thực sự thoải mái khi ở cạnh nhau. Cùng với đó, sự khăng khít sẽ khiến hai bạn
cảm thấy mùi cơ thể của đối phương trở nên quen thuộc và đôi khi thật hấp dẫn.
2.5. Có nên có tình bạn khác giới hay không?
Tình bạn khác giới có tồn tại và bền vững hay không vẫn là đề tài gây tranh
luận sôi nổi trong các thảo luận và nghiên cứu về giới tính và các mối quan hệ xã
hội. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn nhận mối quan hệ nhạy cảm này theo phạm trù
đạo đức, tôn giáo, thậm chí cả trên nhận thức khoa học, đây lại là một mối quan hệ
có thật và hoàn toàn trong sáng nếu những người liên quan có ứng xử đúng mực và
chân thành.

15

Cả thế giới đang mở ra một kỷ nguyên mới của tự do, bình đẳng và tinh thân
chống phân biệt giới tính đã tạo điều kiện thuận lợi cho tình bạn khác giới, một mối
quan hệ xã hội tốt đẹp này có dịp được phát triển. Trên thực tế của xã hội hiện đại,
tình bạn cũng như tình yêu, sự nghiệp hay sở thích, không có biên giới, tuổi tác hay
giới tính. Hơn nữa, chúng ta cần tình bạn khác giới bởi rất nhiều lợi ích: ví dụ
chúng ta có thể xin lời khuyên từ cô bạn hay cậu bạn thân về tâm lý khó hiểu của
người yêu hay bạn đời, hoặc thành viên trong gia đình khác giới tính với chúng ta;
khi tham gia một nhóm bạn, đoàn hội hay tập thể với các giới tính và cá tính khác
nhau, chúng ta luôn có một môi trường đa dạng và vui nhộn hơn so với nhóm đơn
giới tính, hay một môi trường sẽ năng động và sinh động hơn với những tuy duy và
đóng góp từ những thành viên khác giới tính. Vì vậy, bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc
và vui vẻ khi có một tình bạn thân với một cô bạn/cậu bạn khác giới tính của mình.
2.6. Cách giữ gìn tình bạn khác giới
Giữa nam và nữ luôn có hấp dẫn giới tính, cả thể xác lẫn cảm xúc, tuy nhiên,
ngoài lực hấp dẫn còn có cảm xúc tiêu cực xen lẫn đó là “sự ghen tuông”. Do đó,
theo quan điểm đạo đức về lòng chung thủy, và theo tư duy logic, để tránh những
phản ứng tiêu cực từ “sự ghen tuông” mỗi cá nhân chỉ nên yêu và công khai mối
quan hệ với một người khác giới. Những người còn lại, ngoài thành viên gia đình,
họ hàng ra những mối quan hệ như bạn học, đồng nghiệp, hàng xóm, khách hàng…
có thể gọi là bạn bè. Và nhiều trong số họ khác giới tính, nếu chúng ta vô tình có
những dịp tiếp xúc thường xuyên có thể gây ra nghi ngờ, hiểu lầm hoặc bối rối. Để
tránh gây hiểu lầm cho chính mình, bạn bè và người thân, chúng ta phải xác định rõ
ràng và nêu rõ quan điểm đây là mối quan hệ bạn bè trong sáng. Bản thân chúng ta
phải trung thực với mong muốn và cảm xúc của chính mình trước, sau đó cần trung
thực với chính bạn của chúng ta và những người xung quanh.
Để tránh có những xúc cảm ngoài ý muốn chúng ta cần tránh những tiếp xúc
dễ gây cảm xúc giới tính lãng mạn như: giao tiếp lâu và sâu bằng mắt, va chạm cơ

thể lâu và thường xuyên, trò chuyện những vấn đề riêng tư quá sâu, tránh ăn mặc
16

quá ngắn, quá hở, quá mỏng, tránh mời đi ăn, đi chơi riêng hay giúp đỡ không cần
thiết, tránh mập mờ về vấn đề tài chính,… Ngay cả trên mạng xã hội, cũng nên
tránh chia sẻ những bức hình quá thân mật chỉ có hai người, hay những dòng trạng
thái mập mờ, ám chỉ dễ gây hiểu lầm cho người trong cuộc và những người đang
theo dõi bạn.
Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với rất nhiều bạn khác giới: như cô hàng xóm,
anh đồng nghiệp, người cấp trên, khách hàng, bạn học… Ngoài trách nhiệm công
việc, chúng ta còn cần tham gia những sự kiện, bữa tiệc, buổi họp, những chuyến đi
xa, những bữa tiệc có phục vụ chất cồn mà không có gia đình đi kèm, những bất
đồng hoặc đồng tình nơi công sở, những chuyến du lịch, gặp gỡ họp lớp xa giữa
bạn bè, bạn cùng lớp cũ, là những tình huống hoàn cảnh dễ đẩy chúng ta đến những
cảm xúc hoặc gắn bó hoặc sai lầm ngoài ý muốn.
Khi gặp những người bạn khác giới trong hoàn cảnh khó khăn, đơn độc và
cần sự giúp đỡ, lẽ tất nhiên chúng ta không thể bỏ mặc bạn nhưng nếu thấy việc
chủ động giúp đỡ sẽ gây ra những hiểu lầm hay tâm lý phức tạp, ta cần cân nhắc
thận trọng. Nếu thấy bản thân mình không sẵn sàng, không có khả năng giúp đỡ,
hãy giới thiệu người phù hợp, tốt nhất là người cùng giới tính với người đang gặp
khó khăn hoặc người không có khả năng tạo ra những tình huống giới tính nhạy
cảm như người lớn tuổi, tư vấn, sách báo… Nếu thực sự muốn giúp đỡ, bạn phải
nói rõ mục đích của mình là giúp đỡ đơn thuần, không có ý định can thiệp hay xen
vào mối quan hệ đã vốn phức tạp đó hoặc chuẩn bị tâm lý và trí tuệ để giải quyết
những cảm xúc thương nhớ biết ơn nảy sinh.
Để duy trì tình bạn khác giới bền vững, chúng ta nên cư xử công bằng, có
qua có lại, giúp đỡ trong khả năng có thể và chỉ giúp những người thực sự không
thể tự xoay xở được vấn đề cá nhân và cần giúp đỡ và đối xử tốt với tất cả mọi
người. Trong nhiều trường hợp chúng ta phải học cách lịch sự từ chối những tình

huống có khả năng gây xúc cảm bằng cách tìm người phù hợp hơn để tránh những
tình huống tế nhị. Nếu tình huống phức tạp hơn nữa, chúng ta có thể phải từ chối
17

liên lạc, gặp gỡ, trao đổi hoặc giúp đỡ riêng cho đến khi tình huống trở nên bớt
phức tạp hơn.

Xem thêm :  Bài thơ lời chào [thơ hay cho bé]

KẾT LUẬN
Từ những vấn đề được đưa ra và phân tích như trên thấy rằng thực tại tình
bạn khác giới trong sinh viên có tồn tại. Và ranh giới giữa tình bạn và tình yêu thì
hết sức mong manh. Vì thế nên cần có sự phân biệt rõ ràng giữa tình bạn và tình
yêu, dù đôi lúc cảm nhận sai lệch nhưng hãy nhìn lại xác nhận rằng đây vẫn là tình
bạn tránh gây hiểu lầm cho chính mình và bạn bè, chúng ta phải xác định rõ ràng và
nêu rõ quan điểm đây là mối quan hệ bạn bè trong sáng. Đây là một mối quan hệ
phức tạp luôn chứa đựng những giá trị tích cực và tiêu cực. Nhưng những giá trị nó
mang lại cho chúng ta thật sự hữu ích, đối với sinh viên tình bạn khác giới không
chỉ giúp trong việc học mà còn giúp chúng ta trong các hoạt động xã hội khác. Tóm
lại, nếu có thể thì hãy tìm cho mình một người bạn khác giới để cùng sẻ chia và tin
tưởng, và nếu như đã có một người bạn như thế thì hãy trân trọng và giữ gìn tìn bạn
đó.

18

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. https://vi.wikipedia.org/wiki/tinhban.
2. Người bạn đích thực, Vân Phong biên soạn, Nhà xuất bản dân trí, trang 20.
3. http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-tinh.
4. http://ttvnol.com/threads/dac-diem-nao-phan-biet-giua-tinh-yeu-va-tinh-ban-vocung-tri-ky.504488/.

5. http://gocsuyngam.com/tinh-ban-va-tinh-yeu/.

19

HỌ VÀ TÊNVũ Nguyễn Châu GiangTrần Thị Mỹ DuyênVăn Nữ Uyên NhiTrần Hùng CườngLý Quang ĐạiKhưu Ái BìnhNguyễn Thị Tuyết HằngHuỳnh Công ĐứcMSSV1505964115058851150651011504784115071041150785911504599115071461ĐÁNH GIÁ10/1010/1010/1010/1010/1010/1010/1010/10CHỮ KÝLỜI CÁM ƠNLời đầu tiên nhóm 8 xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại HọcCông Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho học sinh chúng em cómột môi trường học tập tốt về cơ sở hạ tầng cũng như cơ sở vật chất. Chúng em xincảm ơn khoa Lý Luận Chính Trị đã giúp chúng em được mở mang tri thức về Tâmlý học Đại cương, một môn học hết sức quan trọng, có ý nghĩa trên vi mô và cả vĩmô. Qua đó chúng em có thể hiểu hơn về các kiến thức tâm lý, vận dụng chúng vàothực tiễn, giúp những mối quan hệ nói chung và công việc hay tình cảm nói riêngđược tốt hơn.Chúng em xin chân thành cảm ơn cô Phan Thị Tố Oanh đã hướng dẫn chochúng em hoàn thành bài tiểu luận này. Hy vọng thông qua những nỗ lực tìm hiểucủa nhóm em sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về Tâm lý học Đại cương và có cái nhìnkhách quan về “Tình bạn khác giới trong sinh viên” hiện nay. Tuy có nhiều cố gắngnhưng không tránh khỏi thiếu sót, nhóm chúng em mong sự đóng góp của cô và cácbạn để nhóm em hoàn thành bài tiểu luận tốt hơn.MỤC LỤCTrang phụ bìaLời cảm ơnMục lụcPHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………6Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÌNH BẠN KHÁC GIỚI TRONGSINH VIÊN………………………………………………………………………………………91.1. Khái niệm tình bạn…………………………………………………………………….91.2. Khái niệm tình bạn khác giới……………………………………………………..91.2.1. Đặc điểm của tình bạn khác giới…………………………………………………91.3. Tình bạn khác giới trong sinh viên có tồn tại hay không?……………..10Chương 2: CÓ NÊN CÓ HAY KHÔNG TÌNH BẠN KHÁC GIỚITRONG SINH VIÊN?…………………………………………………………………….122.1. Sự khác nhau giữa tình bạn và tình yêu…………………………………….122.2. Sự khác nhau giữa con trai và con gái trong tình bạn khác giới. . .142.3. Quan niệm về tình bạn khác giới trong sinh viên……………………….142.4. Những giá trị tích cực và mặt tiêu cực của tình bạn khác giới trongsinh viên…………………………………………………………………………………………162.4.1. Gía trị tích cực………………………………………………………………………..162.4.2. Mặt tiêu cực……………………………………………………………………………172.5. Có nên có tình bạn khác giới hay không?………………………………….182.6. Cách giữ gìn tình bạn khác giới………………………………………………..19KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………21DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………….22PHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiTrong cuộc sống, mỗi người luôn có rất nhiều mối quan hệ xoay quanh. Cónhững mối quan hệ chỉ thoáng qua nhưng cũng có những mối quan hệ bằng cáchnào dó luôn gắn bó với ta, đi theo ta trong suốt cuộc đời. Tình bạn là một trongnhững mối quan hệ như vậy. Tuy tình bạn không thiêng liêng, cao cả như tình cảmgia đình hay không nồng nàn mãnh liệt như tình yêu, nhưng mỗi chúng ta ai cũngcần có một tình bạn chân thành. Để có thể cùng nhau chia sẽ những niềm vui và nỗibuồn trong cuộc sống.Người ta thường bảo “người nghèo không phải là người không có tiền, mà làngười không có lấy một tình bạn đẹp”. Vậy tình bạn đẹp là gì? Tình bạn đẹp là phảixuất phát từ sự cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu giữa những tâm hồn đồng điệu. Làsự tin tưởng, chân thành, trong sáng và không vụ lợi. Những điều này tưởng nhưđơn giản nhưng không phải ai cũng có thể tìm cho mình một tình bạn đẹp, một trikỷ của riêng mình. Tình bạn khó có là thế, vậy tình bạn khác giới thì sao? Nó cóthật sự tồn tại hay không? Và đặc biệt, trong đời sống sinh viên, tình bạn khác giớicó phải là tình bạn đẹp đơn thuần hay xen lẫn một tình cảm khác?Đó cũng chính là lý do đề tài “Tình bạn khác giới trong sinh viên” đượcchúng tôi chọn để làm tiểu luận kết thúc môn học Tâm lý học đại cương.2. Lịch sử nghiên cứu vấn đềTình bạn là một chủ đề sức phong phú, vì vậy “Tình bạn khác giới trong sinhviên” là một đề tài được nhiều người quan tâm. Đây là một đề tài mang tính thựctiễn, chứa đựng nhiều vấn đề thực tế mà sinh viên nói riêng, các bạn trẻ nói chunggặp phải, muốn tìm hiểu và quan tâm tới.Về vấn đề trí thức, chưa có nhiều sách có nội dung chính về xây dựng mộttình bạn khác giới nhưng đã có rất nhiều bài báo, bài tiểu luận bàn đến vấn đề này.3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứuMục đích của tiểu luận là chỉ ra được vai trò của tình bạn khác giới nóichung, tình bạn khác giới trong sinh viên nói riêng. Tìm ra nguyên nhân, mặt tốt,mặt xấu của vấn đề này từ đó rút ra những kết luận về việc không nên hay nên cótình bạn khác giới trong sinh viên.Nhiệm vụ là phân tích một cách chính xác, thực tế về tình hình tình bạn khácgiới trong sinh viên, qua đó đánh giá khách quan về điểm tốt, điểm xấu và hệ quảmang lại. Giúp sinh viên nhận thấy tầm quan trọng, biết trân trọng và giữ gìn tìnhbạn đẹp.4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứuTiểu luận vận dụng cơ sở lý luận và thực tiễn để làm nổi bật vai trò và ýnghĩa của tình bạn khác giới trong sinh viên. Vận dụng mối liên hệ phổ biến giữacái chung và cái riêng với các phương pháp lôgic – lịch sử, phân tích tổng hợp, kháiquát hóa…Ngoài ra, tiểu luận nhấn mạnh ý nghĩa của tình bạn khác giới đẹp trongsinh viên.Giới hạn nghiên cứu của đề tài: Đề tài nghiên cứu của tiểu luận giới hạn ở sựvận dụng các kiến thức lý thuyết Tâm lý học đại cương và các kiến thức xã hội củacác thành viên trong nhóm.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu: Sinh viênPhạm vi nghiên cứu: Sinh viên trong trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM vàcác trường trong địa bàn Tp.HCM.6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễnQuá trình thực hiện tiểu luận và sự tập duyệt ban đầu làm quen với công tácnghiên cứu khoa học về Tâm lý của các thành viên trong nhóm. Tiểu luận góp phầnnâng cao kiến thức khoa học cho bản thân và những ai muốn tìm hiểu nghiên cứuvấn đề này. Ngoài ra các nội dung được đưa vào nghiên cứu, phân tích cũng cungcấp thêm lượng kiến thức có ích, mang tầm ảnh hưởng đối với mọi người.Chương 1GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÌNH BẠN KHÁC GIỚI TRONG SINH VIÊN1.1. Khái niệm tình bạnTình bạn là tình cảm của một người biết quan tâm, giúp đỡ, đồng cảm, mộtngười mình có thể tin tưởng để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Một người bạnluôn ở cạnh, động viên và nhắc nhở, giúp đỡ những lúc mình sai…(nhưng khôngphải có quan hệ máu mủ). Cách định nghĩa khác: Tình bạn là một phạm trù xã hộidùng để chỉ quan hệ giữa người với người có những nét giống nhau về tâm tư, tìnhcảm, quan điểm hay hoàn cảnh… Mà họ có thể chia sẻ, đồng cảm, an ủi và giúp đỡnhau cùng tiến bộ.1.2. Khái niệm tình bạn khác giớiTình bạn khác giới là tình bạn giữa hai người khác giới tính. Giữa hai ngườicó những nét giống nhau về tâm tư, tình cảm, quan điểm hay hoàn cảnh… Mà họ cóthể chia sẻ, đồng cảm, an ủi và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.Tình bạn khác giới trong sinh viên là chỉ mối quan hệ bạn bè giữa hai bạnsinh viên, có thể quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ và tin tưởng nhau.1.2.1. Đặc điểm của tình bạn khác giớiTình bạn khác giới biểu hiện ở sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ nhau giữa haingười bạn khác giới, tuy nhiên đây không phải là tình yêu. Trong thực tế, ranh giớigiữa tình bạn và tình yêu rất mong manh khi họ là bạn thân của nhau. Bởi conngười luôn có xu hướng rung động trước những cử chỉ quan tâm của người khác,nhất là tình bạn khác giới nếu không nhận định rõ ràng sẽ rất dễ bị nhầm lẫn vớitình yêu.Tình bạn khác giới không có sự hấp dẫn giới tính, không có cảm giác ghentuông khi bạn thân có người yêu, khi kết thúc tình bạn ít gây đau khổ lâu dài về mặttâm lý. Và không loại trừ việc tình bạn khác giới chơi với nhau theo nhóm bạncùng sở thích, quan điểm, đồng điệu về tâm hồn.Tiến sĩ tâm lí học người Mỹ Linda Sapadian cho rằng nam thích kết bạn vớinữ vì nam thích tâm sự với nữ, còn nữ thì thích sự đơn giản, vui vẻ khi chơi vớinam. Bạn nam kết bạn với nữ vì có những cảm xúc, tâm sự sẽ dễ dàng hơn khi nóivới con gái và bạn nữ kết bạn với nam vì không có sự đố kỵ hay ghen ghét lẫnnhau.Tình bạn khác giới bất chấp giới tính, các bạn chia sẻ với nhau những thứtrên đời, dùng đại từ xưng hô thân thiết như mày – tao, cậu – tớ, ông – bà, bạn –mình,… Cùng nhau tâm sự về ước mơ, về những điều nhỏ nhặt xảy ra trong ngày.Lúc giận thường dễ làm hòa và ít khi hận thù về sau.Tất cả các đặc điểm trên cho thấy tình bạn khác giới rất trong sáng và đặcbiệt là tình bạn khác giới của sinh viên cũng như vậy. Điều này giúp chúng ta mongmuốn có một tình bạn khác giới, và nếu có rồi thì sẽ hiểu và trân trọng hơn ngườibạn của mình.1.3. Tình bạn khác giới trong sinh viên có tồn tại hay không?Giáo sư Michael Monsour thuộc đại học Colorado ở Denver (Mỹ), mộtchuyên gia nổi tiếng về nghiên cứu các mối quan hệ xã hội cho rằng: “Cái thời màđàn ông và phụ nữ không thể là bạn của nhau đã qua rồi, khi mà phụ nữ ở nhà nộitrợ, chi có đàn ông đi làm ở ngoài xã hội. Còn bây giờ khác xa rồi. Họ làm việccùng nhau, họ có chung nhiều sở thích và các mối quan tâm, tại sao không thể làbạn?”. Sự thay đổi vai trò người phụ nữ trong xã hội đã khích lệ các nhà tâm lýhọc, xã hội học đưa ra thông điệp mới: Mặc dù xã hội chưa hoàn toàn vứt bỏ nhữngquan niệm cũ, nam và nữ vẫn có thể trở thành bạn, thậm chí là bạn thân của nhau.Trong đời sống sinh viên cũng vậy, giữa những sinh viên nên có một tình bạnđể giúp đỡ nhau trong học tập, chia sẻ những nỗi lo về công việc, gia đình, tìnhyêu,.. hay là có một người tâm sự hằng đêm về những chuyện nhỏ trong cuộc sống.Tình bạn khác giới giữa sinh viên với nhau không chỉ giúp đỡ nhau về mặt họchành mà còn có thể là quân sư tình cảm cho bạn mình. Ngoài ra, giữa những ngườikhác giới thì không có sự ghen ghét hay đố kỵ, điều đó giúp cho tình bạn bền chặthơn.Vì vậy, mỗi một sinh viên nên có cho mình một hay nhiều tình bạn đẹp vàđặc biệt là có một người bạn khác giới.Chương 2CÓ NÊN CÓ HAY KHÔNG TÌNH BẠN KHÁC GIỚI TRONG SINH VIÊN?2.1. Sự khác nhau giữa tình bạn và tình yêuKhi người ta có thể đồng cảm và sẻ chia, người ta đã có thể là bạn thân vớinhau. Nhưng khi người ta cảm thấy rằng hợp tính, hợp tình, người ta cũng có thểyêu nhau… Vậy nên khi người ta cảm thấy thích nhau, cảm thấy có những rungđộng khi gần gũi… đó là lúc họ không chỉ là bạn mà họ đã bắt đầu chớm yêu rồi.Đây cũng chính là yếu tố làm cho tình bạn với tình yêu khác nhau. Tình yêu cónhững rung cảm giới tính, có những xúc cảm giới tính – tình dục còn tình bạn thìhoàn toàn trong sáng.Và tất nhiên là tình bạn hoàn toàn có thể chuyển sang tình yêu. Vấn đề là haingười có tự nguyện chuyển hay không. Nhiều lúc, tình bạn tồn tại thực sự nhưngchỉ một phía mong ước chuyển từ tình bạn sang tình yêu thì mọi thứ cũng trở nênrối rắm… Yêu như thế nào để vẫn có thể giúp nhau học tập tốt, hoặc là cho dùkhông thể đáp lại tình cảm thì vẫn là bạn bè của nhau. Để làm được điều này chắcchắn bạn sẽ có một tình bạn hoặc một tình yêu đẹp.Dưới đây là một số điểm khác biệt thú vị giữa tình bạn và tình yêu được đúckết qua nhiều thế hệ:- Tình bạn là khi bạn luôn mong muốn những điều tốt nhất đến với bạn bèmình.- Tình yêu là khi bạn đem lại cho người ấy những gì tốt đẹp nhất.- Tình bạn là những lần sánh vai lặng lẽ bên người bạn tin tưởng.- Tình yêu là khi bạn cảm thấy trên thế giới này chỉ còn tồn tại mỗi haingười, bạn và người ấy.10- Tình bạn là khi họ nhìn vào đôi mắt bạn, bạn biết họ quan tâm đến bạnnhường nào.- Tình yêu là khi người ấy nhìn vào đôi mắt bạn, ánh mắt ấy sưởi ấm trái timbạn.- Tình bạn luôn gần gũi mặc dù các bạn có ở xa nhau.- Tình yêu là khi bạn luôn cảm nhận hơi ấm, bàn tay của người ấy dù haingười không bên nhau.- Tình bạn luôn ngự trị trong tâm trí.- Tình yêu luôn ngự trị trong tâm hồn.- Tình bạn là khi cần bạn luôn cố gắng để có mặt bên họ.- Tình yêu là khi bạn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được bên người ấy.- Tình bạn là nụ cười ấm áp trong mùa đông lạnh giá.- Tình yêu là những cử chỉ, hành động ấm áp đem lại nhiều rung động trongtrái tim.- Tình bạn là dành cho tất cả mọi người- Tình yêu là chỉ dành cho riêng một người.- Tình bạn có thể tồn tại mà không cần tình yêu,- Tình yêu không thể sống nếu thiếu tình bạn.2.2. Sự khác nhau giữa con trai và con gái trong tình bạn khác giớiBản chất của quan hệ bạn bè chính là sự thấu hiểu và chia sẻ suy nghĩ, cảmxúc lẫn nhau giữa hai hay nhiều người. Khi đó để xét đến “cặp bạn thân khác giới”điều này tương đương với hai người này sẽ có những điểm tương đồng về sở thích,gout thẩm mĩ, tính cách, cùng với những suy nghĩ, mục tiêu trong cuộc sống.Tuy nhiên dưới góc độ phái yếu và phái mạnh có cách suy nghĩ khác biệthoàn toàn khi đứng trước cùng một tình huống, sự vật giống nhau. Cũng như họluôn giữ những gì riêng nhất cho họ.11Trong mối quan hệ tình bạn khác giới, theo nghiên cứu các chàng trai có xuhướng đánh giá rất cao vẻ đẹp bên ngoài của người bạn khác giới trong khi đó thìsuy nghĩ của con gái hoàn toàn ngược lại bạn của họ là một bạn nam hết sức bìnhthường và không gì hấp dẫn, đơn thuần chỉ là bạn thân. Nam giới dễ bị chi phối bởi“hấp dẫn giới tính” trong khi nữ giới dễ bị chi phối bởi “gắn bó xúc cảm”. Bêncạnh đó, ở nhiều vùng, tình bạn này còn bị áp lực từ những “định kiến và tâm lýnhạy cảm” từ những quan niệm và thói quen cũ.Vì vậy, trong mối quan hệ tình bạn khác giới luôn ẩn chứa những cách thểhiện khác nhau, nên biết tình bạn khác giới là ranh giới mỏng mang giữa tình bạnvà tình yêu. Để giữ bền tình cảm ấy là một chuyện không dễ dàng.2.3. Quan niệm về tình bạn khác giới trong sinh viênTrong mối quan hệ muôn màu của cuộc sống, rất nhiều bạn đã có lần tự hỏi:“Đây thực sự là tình bạn hay là một kiểu biến tấu của tình yêu?”, “Có tồn tại tìnhbạn thân thiết giữa hai người khác giới không?”, “Sinh viên có nên có tình bạnkhác giới không?”Những người thuộc nhóm “hoài nghi” cho là không có tình bạn khác giớithực sự. Theo họ, nếu một nam, một nữ chơi thân với nhau, hiểu sâu sắc và chia sẻđược vui buồn thì sớm muộn họ sẽ yêu nhau. Nhưng đối với một số người khác họlại nghĩ có tình bạn khác giới và đó là một điều may mắn đối với họ. Vì giữa haicon người khác nhau hoàn toàn về giới tính, sở thích, hành động và tính cách, lại cóthể hiểu nhau, cảm thông, chia sẻ, không ghen tị và xo đo với nhau.Cả thế giới đang mở ra một kỷ nguyên mới của tự do, bình đẳng và tinh thầnchống phân biệt giới tính đã tạo điều kiện thuận lợi cho tình bạn khác giới, một mốiquan hệ xã hội tốt đẹp này có dịp được phát triển. Tuy vậy, theo một số nghiên cứu,tình bạn này vẫn chịu sự chi phối bởi hormone giới tính. Nam giới dễ bị chi phốibởi “hấp dẫn giới tính” trong khi nữ giới dễ bị chi phối bởi “gắn bó xúc cảm”. Mặcdù vậy, trên thực tế của xã hội hiện đại, tình bạn cũng như tình yêu, sự nghiệp hay12sở thích, không có biên giới, tuổi tác hay giới tính. Hơn nữa, chúng ta cần tình bạnkhác giới bởi rất nhiều lợi ích: ví dụ như chúng ta có thể xin lời khuyên của cô bạnhoặc cậu bạn thân về tâm lý khó hiểu của người yêu hay bạn đời, hoặc thành viêngia đình khác giới tính với chúng ta; khi tham gia một nhóm bạn, đoàn hội hay tậpthể với các giới tính và cá tính khác nhau, chúng ta luôn có một môi trường đa dạngvà vui nhộn hơn so với nhóm đơn giới tính, hay một công sở sẽ năng động và sinhđộng hơn với những tư duy và đóng góp từ những thành viên khác giới tính.Trong đời sống sinh viên cũng vậy, giữa hai người hoặc nhóm người chơi vớinhau khác giới tính sẽ tạo ra một thế giới nội tâm phong phú. Từ đó không chỉ giúpbạn chia sẻ những điều không biết nói với ai, xin những lời khuyên chân thành,hoặc là giúp nhau cùng làm bài tập, rủ nhau đi chơi vào mỗi cuối tuần. Thực tế chothấy nhiều sinh viên có cuộc sống Đại học rất nhàm chán, mỗi ngày đều đặn đi học,làm thêm và về phòng trọ. Một cuộc sống như thế không chỉ khiến bạn cảm thấycuộc đời tẻ nhạt mà còn làm mất đi lửa nhiệt huyết của sinh viên. Điều mà chỉnhững sinh viên năng động với những mối quan hệ xã hội rộng rãi mới có.Tóm lại là tình bạn giữa nam và nữ của sinh viên vẫn đang còn nhiều trởngại, nhưng thực tế, nó đang trở thành một điều cần thiết. Khi con gái và con traicùng làm việc, cùng vui chơi và cùng tồn tại trong xã hội hiện đại, họ buộc phảihọc cách để hiểu và kết bạn với nhau.2.4. Những giá trị tiêu cực, tích cực của tình bạn khác giới trong sinh viên2.4.1. Gía trị tích cựcTình bạn thân khác giới cũng như tình bạn thân cùng giới. Duy chỉ có điểmkhác biệt chính đó là giới tính của hai người bạn. Chính điểm khác biệt này làmnên sự thú vị ,luồng gió mới cho tình bạn giữa hai con người với nhau. Và mỗingười có một quan điểm ,cách nhìn nhận khác nhau về tình bạn khác giới. Tuynhiên ta có thể nhìn thấy được mặt tích cực và giá trị khi có tình bạn khác giới nhưsau:13Khi có bạn thân khác giới thì đây chính là cơ hội đề chia sẻ cảm xúc và lờikhuyên về các vần để liên quan đến cá nhân và lúc những trường hợp khó khăntrong giải quyết vấn đề thì giữa nam và nữ luôn có những cách nghĩ và giải quyếtkhác nhau. Chính vì vậy việc giải quyết tình huống sẽ toàn diện hơn khi có sựkhách quan từ cả hai phía.Còn ai hợp lý làm quân sư cho những vụ tình yêu tình báo của bạn đấy, nếukhông phải là người bạn thân khác giới. Vì là bạn thân nên họ có thể hiểu mình vàhiểu đối phương thì sẽ dễ dàng tư vấn cho mình nên hành xử như thế nào để đảmbảo kết quả tốt nhất.Khi có bạn thân khác giới sẽ giúp ta hiểu biết thêm về nửa thế giới còn lại.Cơ hội thân thiết với nam giới sẽ cho bạn câu trả lời vì sao các bạn nam yêu thíchbóng đá, có niềm đam mê với kĩ thuật, công nghệ và ắt hẳn sự gần gũi đó sẽ truyềncho bạn chút ít ham mê và sự hiểu biết của bạn giúp vốn kiến thức sống của bạn trởnên phong phú hơn. Và ngược lại nam giới sẽ học được cách nội trợ, khéo léo,chăm chút hình thức hơn…Tình bạn khác giới có tác dụng làm cho mỗi giới hoàn thiện hơn, làm tăngvẻ đẹp của mỗi giới. Bời hai giới có những đặc trưng riêng như con trai thì mạnhmẽ, lý trí còn con gái sống tình cảm thường hay mền yếu những lại chín chắn hơncon trai. Ta sẽ hoàn thiện hơn khi hai giới bổ sung những cái mình thiếu sót và đósẽ là góp phần hoàn thiện bản thân mỗi ngườiRất có thể, đôi khi ta cảm thấy mệt nhoài khi phải ngồi phụ họa cho mấy câuchuyện phiếm cạnh khóe, nói xấu nhau của mấy phe con gái. Không phải lo lắng, ýnhịn trước ánh mắt soi mói của đám con gái lắm điều. Khi có bạn thân khác giớiem có thể cười hi hả kể cho nhau nghe câu chuyện tiếu lâm nào đó, hoặc chở nhauvòng vèo quanh công viên, tránh xa đám bạn cùng giới lắm điều.Dù không đi chơi cùng những ngày đặc biệt những cậu bạn thân luôn quantâm, chúc mừng hay có những món quà nhỏ dành tặng cho bạn. Đôi khi cảm thấy14mệt mỏi, buồn rầu chán nản ta sẽ nhận được sự đồng cảm từ người bạn thân khácgiới ấy.Tình bạn thân cùng giới hay tình bạn thân khác giới đều đáng được trân trọngvà nó có ý nghĩa quan trọng với mỗi người trong chúng ta. Nếu bạn đang có mộttình bạn như vậy, thì quả thực bạn thật sự may mắn và hãy bảo vệ nó. Có mộtngười bạn thân thật sự hiểu mình đã khó, một người bạn khác giới lại càng khóhơn.2.4.2. Mặt tiêu cựcTuy nói tình bạn khác giới có rất nhiếu mặt tích cực nhưng song với đó cónhững tiềm tàn mà không ai biết được. Đã nói đến chuyện khác giới thì phải liênquan đến một số vấn đề “nhạy cảm” .Xét đến “những cặp bạn thân khác giới”, điều đó đồng nghĩa với việc giữahai người phải có những điểm tương đồng về sở thích, thẩm mĩ, hay suy nghĩ trongcuộc sống. Từ đó, họ mới có thể “gắn kết” bền chặt với nhau. Nhưng đã bao giờbạn tự hỏi, nếu hai người bạn thân một nam, một nữ ở gần nhau thì liệu phản ứngcơ thể của họ sẽ ra sao không ?Đã là bạn thân, hẳn bạn và anh chàng,cô nàng bạn mình sẽ luôn cảm thấy vuivẻ, thực sự thoải mái khi ở cạnh nhau. Cùng với đó, sự khăng khít sẽ khiến hai bạncảm thấy mùi cơ thể của đối phương trở nên quen thuộc và đôi khi thật hấp dẫn.2.5. Có nên có tình bạn khác giới hay không?Tình bạn khác giới có tồn tại và bền vững hay không vẫn là đề tài gây tranhluận sôi nổi trong các thảo luận và nghiên cứu về giới tính và các mối quan hệ xãhội. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn nhận mối quan hệ nhạy cảm này theo phạm trùđạo đức, tôn giáo, thậm chí cả trên nhận thức khoa học, đây lại là một mối quan hệcó thật và hoàn toàn trong sáng nếu những người liên quan có ứng xử đúng mực vàchân thành.15Cả thế giới đang mở ra một kỷ nguyên mới của tự do, bình đẳng và tinh thânchống phân biệt giới tính đã tạo điều kiện thuận lợi cho tình bạn khác giới, một mốiquan hệ xã hội tốt đẹp này có dịp được phát triển. Trên thực tế của xã hội hiện đại,tình bạn cũng như tình yêu, sự nghiệp hay sở thích, không có biên giới, tuổi tác haygiới tính. Hơn nữa, chúng ta cần tình bạn khác giới bởi rất nhiều lợi ích: ví dụchúng ta có thể xin lời khuyên từ cô bạn hay cậu bạn thân về tâm lý khó hiểu củangười yêu hay bạn đời, hoặc thành viên trong gia đình khác giới tính với chúng ta;khi tham gia một nhóm bạn, đoàn hội hay tập thể với các giới tính và cá tính khácnhau, chúng ta luôn có một môi trường đa dạng và vui nhộn hơn so với nhóm đơngiới tính, hay một môi trường sẽ năng động và sinh động hơn với những tuy duy vàđóng góp từ những thành viên khác giới tính. Vì vậy, bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúcvà vui vẻ khi có một tình bạn thân với một cô bạn/cậu bạn khác giới tính của mình.2.6. Cách giữ gìn tình bạn khác giớiGiữa nam và nữ luôn có hấp dẫn giới tính, cả thể xác lẫn cảm xúc, tuy nhiên,ngoài lực hấp dẫn còn có cảm xúc tiêu cực xen lẫn đó là “sự ghen tuông”. Do đó,theo quan điểm đạo đức về lòng chung thủy, và theo tư duy logic, để tránh nhữngphản ứng tiêu cực từ “sự ghen tuông” mỗi cá nhân chỉ nên yêu và công khai mốiquan hệ với một người khác giới. Những người còn lại, ngoài thành viên gia đình,họ hàng ra những mối quan hệ như bạn học, đồng nghiệp, hàng xóm, khách hàng…có thể gọi là bạn bè. Và nhiều trong số họ khác giới tính, nếu chúng ta vô tình cónhững dịp tiếp xúc thường xuyên có thể gây ra nghi ngờ, hiểu lầm hoặc bối rối. Đểtránh gây hiểu lầm cho chính mình, bạn bè và người thân, chúng ta phải xác định rõràng và nêu rõ quan điểm đây là mối quan hệ bạn bè trong sáng. Bản thân chúng taphải trung thực với mong muốn và cảm xúc của chính mình trước, sau đó cần trungthực với chính bạn của chúng ta và những người xung quanh.Để tránh có những xúc cảm ngoài ý muốn chúng ta cần tránh những tiếp xúcdễ gây cảm xúc giới tính lãng mạn như: giao tiếp lâu và sâu bằng mắt, va chạm cơthể lâu và thường xuyên, trò chuyện những vấn đề riêng tư quá sâu, tránh ăn mặc16quá ngắn, quá hở, quá mỏng, tránh mời đi ăn, đi chơi riêng hay giúp đỡ không cầnthiết, tránh mập mờ về vấn đề tài chính,… Ngay cả trên mạng xã hội, cũng nêntránh chia sẻ những bức hình quá thân mật chỉ có hai người, hay những dòng trạngthái mập mờ, ám chỉ dễ gây hiểu lầm cho người trong cuộc và những người đangtheo dõi bạn.Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với rất nhiều bạn khác giới: như cô hàng xóm,anh đồng nghiệp, người cấp trên, khách hàng, bạn học… Ngoài trách nhiệm côngviệc, chúng ta còn cần tham gia những sự kiện, bữa tiệc, buổi họp, những chuyến đixa, những bữa tiệc có phục vụ chất cồn mà không có gia đình đi kèm, những bấtđồng hoặc đồng tình nơi công sở, những chuyến du lịch, gặp gỡ họp lớp xa giữabạn bè, bạn cùng lớp cũ, là những tình huống hoàn cảnh dễ đẩy chúng ta đến nhữngcảm xúc hoặc gắn bó hoặc sai lầm ngoài ý muốn.Khi gặp những người bạn khác giới trong hoàn cảnh khó khăn, đơn độc vàcần sự giúp đỡ, lẽ tất nhiên chúng ta không thể bỏ mặc bạn nhưng nếu thấy việcchủ động giúp đỡ sẽ gây ra những hiểu lầm hay tâm lý phức tạp, ta cần cân nhắcthận trọng. Nếu thấy bản thân mình không sẵn sàng, không có khả năng giúp đỡ,hãy giới thiệu người phù hợp, tốt nhất là người cùng giới tính với người đang gặpkhó khăn hoặc người không có khả năng tạo ra những tình huống giới tính nhạycảm như người lớn tuổi, tư vấn, sách báo… Nếu thực sự muốn giúp đỡ, bạn phảinói rõ mục đích của mình là giúp đỡ đơn thuần, không có ý định can thiệp hay xenvào mối quan hệ đã vốn phức tạp đó hoặc chuẩn bị tâm lý và trí tuệ để giải quyếtnhững cảm xúc thương nhớ biết ơn nảy sinh.Để duy trì tình bạn khác giới bền vững, chúng ta nên cư xử công bằng, cóqua có lại, giúp đỡ trong khả năng có thể và chỉ giúp những người thực sự khôngthể tự xoay xở được vấn đề cá nhân và cần giúp đỡ và đối xử tốt với tất cả mọingười. Trong nhiều trường hợp chúng ta phải học cách lịch sự từ chối những tìnhhuống có khả năng gây xúc cảm bằng cách tìm người phù hợp hơn để tránh nhữngtình huống tế nhị. Nếu tình huống phức tạp hơn nữa, chúng ta có thể phải từ chối17liên lạc, gặp gỡ, trao đổi hoặc giúp đỡ riêng cho đến khi tình huống trở nên bớtphức tạp hơn.KẾT LUẬNTừ những vấn đề được đưa ra và phân tích như trên thấy rằng thực tại tìnhbạn khác giới trong sinh viên có tồn tại. Và ranh giới giữa tình bạn và tình yêu thìhết sức mong manh. Vì thế nên cần có sự phân biệt rõ ràng giữa tình bạn và tìnhyêu, dù đôi lúc cảm nhận sai lệch nhưng hãy nhìn lại xác nhận rằng đây vẫn là tìnhbạn tránh gây hiểu lầm cho chính mình và bạn bè, chúng ta phải xác định rõ ràng vànêu rõ quan điểm đây là mối quan hệ bạn bè trong sáng. Đây là một mối quan hệphức tạp luôn chứa đựng những giá trị tích cực và tiêu cực. Nhưng những giá trị nómang lại cho chúng ta thật sự hữu ích, đối với sinh viên tình bạn khác giới khôngchỉ giúp trong việc học mà còn giúp chúng ta trong các hoạt động xã hội khác. Tómlại, nếu có thể thì hãy tìm cho mình một người bạn khác giới để cùng sẻ chia và tintưởng, và nếu như đã có một người bạn như thế thì hãy trân trọng và giữ gìn tìn bạnđó.18DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1. https://vi.wikipedia.org/wiki/tinhban.2. Người bạn đích thực, Vân Phong biên soạn, Nhà xuất bản dân trí, trang 20.3. http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-tinh.4. http://ttvnol.com/threads/dac-diem-nao-phan-biet-giua-tinh-yeu-va-tinh-ban-vocung-tri-ky.504488/.5. http://gocsuyngam.com/tinh-ban-va-tinh-yeu/.19

Xem thêm :  Kỹ thuật nuôi chim bồ câu pháp


Tình bạn khác giới, có hay không?| 9 năm cuộc đời không phung phí| HTMTr


Mùng 1 tháng 6 tặng một chiếc video cho người bạn thân đầy sự xl của tôi (aka tranvandat)

Mình thích kể chuyện cho mọi người và nghe chuyện của mọi người nên
TÂM SỰ HỎI HAN CHIA SẺ NÀY NỌ TẠI TỔNG ĐÀI:
Ask.fm https://ask.fm/HTMTr
Facebook Hồ T Mai Trang https://www.facebook.com/roxanne.473
Insta https://www.instagram.com/htmtr/
Blog /mʌɪ/ https://www.htmtr.org
Xem thêm những vlog khác của mình tại youtube Hồ Thị Mai Trang

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button