Tổng Hợp

Các khối thi đại học – cách lựa chọn khối thi phù hợp

I. ACCA là gì, ACCA viết tắt của từ gì?

ACCA viết tắt của từ The Association of Chartered Certified Accountants, là dùng để chỉ Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc – một hiệp hội lâu đời và có tốc độ phát triển nhanh nhất hiện nay với lịch sử hơn 110 năm thành lập và số lượng hội viên toàn cầu đạt hơn 227.000 thành viên, học viên toàn cầu đạt hơn 544.000 người.acca là gì

ACCA được công nhận rộng rãi tại 179 quốc gia vùng lãnh thổ và đã đặt văn phòng tại 44 quốc gia. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia mà ACCA đặt văn phòng với số lượng hội viên hơn 1.300 thành viên và số lượng học viên hơn 7.000 người.

Trong các chứng chỉ uy tín mà ACCA cung cấp, chứng chỉ cùng tên – chứng chỉ ACCA cực kỳ quen thuộc với nhiều người theo đuổi sự nghiệp trong ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính –  Thuế và cũng được công nhận rộng rãi khắp các quốc gia, vùng lãnh thổ ACCA có mặt.

II. ACCA có bao nhiêu môn, lộ trình học ACCA cụ thể

1. Điều kiện học chứng chỉ ACCA

Chứng chỉ ACCA không yêu cầu học viên phải thi đầu vào, bạn chỉ cần đáp ứng các tiêu chí là sinh viên đại học hoặc tốt nghiệp đại học/cao đẳng là có thể được học ACCA. Trong trường hợp, bạn còn là sinh viên cao đẳng hoặc không học đại học, chưa có bằng cấp, để học chứng chỉ ACCA, bạn cần phải học thêm khóa học kế toán nền tảng.

Thông thường, học viên thường lựa chọn chương trình FIA (Foundations in Accountancy), thi đỗ lấy chứng chỉ ACCA Diploma in Accounting and Business (RQF Level 4) hoặc học tiếp thêm 3 môn, lấy chứng chỉ CAT (Certified Accounting Technician) để học tiếp ACCA.điều kiện học chứng chỉ acca

2. ACCA có bao nhiêu môn học?

Chứng chỉ ACCA bao gồm 15 môn học, được chia làm 3 cấp độ: Kiến thức ứng dụng (Applied Knowledge), Kỹ năng ứng dụng (Applied Skills) và Chuyên môn chiến lược (Strategic Professional).

3. Điều kiện để nhận chứng chỉ ACCA?

Để có được chứng chỉ ACCA này, học viên cần đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Hoàn thành 13/15 môn học ACCA gồm tất cả các môn thuộc cấp độ Kiến thức ứng dụng, Kỹ năng ứng dụng và 4 môn thuộc cấp độ Chuyên môn chiến lược. Cụ thể gồm: BT/AB/F1, MA/F2, FA/F3, LW/F4, PM/F5, TX/F6, FR/F7, AA/F8, FM/F9, SBL, SBR, tự chọn 2 trong 4 môn (AFM/P4, APM/P5, ATX/P6, AAA/P7).

 • Hoàn thành bài kiểm tra đạo đức.

 • Có 3 năm làm việc hoặc 3 năm kinh nghiệm liên quan.

Nếu hoàn thành hết 13/15 môn học và chưa đạt yêu cầu kinh nghiệm, học viên sẽ trở thành hội viên dự bị của ACCA.điều kiện nhận chứng chỉ acca

4. Các môn được miễn ACCA

Nhằm công nhận trình độ, kỹ năng hiện tại của học viên khi bắt đầu học, ACCA cho phép học viên được miễn tối đa 9 môn ACCA thuộc cấp độ nền tảng (Kiến thức ứng dụng, Kỹ năng ứng dụng) gồm BT/AB/F1, MA/F2, FA/F3, LW/F4, PM/F5, TX/F6, FR/F7, AA/F8, FM/F9).

Các môn thuộc cấp độ Chuyên môn chiến lược sẽ không được miễn để đảm bảo chất lượng và uy tín của chứng chỉ ACCA. Để biết được các môn ACCA được miễn, học viên có thể liên hệ tư vấn từ SAPP Academy hoặc tự tra trên Exemptions Calculator của trang web ACCA.

Dưới đây là các trường hợp miễn thi ACCA phổ biến hiện nay:

Các môn ACCA được miễn
Đối tượng được áp dụng

1 môn BT/AB/F1

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

1 môn LW/F4

Chuyên ngành Luật

3 môn: BT/AB/F1, MA/F2, FA/F3

Chuyên ngành Tài chính

Học văn bằng 2 chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

Có chứng chỉ ACCA Diploma in Accounting and Business nhờ học chương trình FIA.

4 môn: BT/AB/F1, MA/F2, FA/F3, LW/F4

Chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán

5 môn: AB/F1, MA/F2, FA/F3, LW/F4, TX/F6

Chương trình Kế – Kiểm định hướng ACCA của Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), Đại học Ngoại Thương

6 môn: AB/F1, MA/F2, FA/F3, LW/F4, TX/F6, AA/F8

Bằng CPA Việt Nam

9 môn: AB/F1, MA/F2, FA/F3, LW/F4, PM/F5, TX/F6, FR/F7, AA/F8, FM/F9

Bằng CPA Canada, Úc, Mỹ hoặc người tốt nghiệp chương trình quốc tế có liên kết ACCA tại một số trường đại học như Đại học quốc gia Hà Nội, khoa quốc tế Đại học RMIT

5. Điều kiện thi ACCA

 • Mở tài khoản ACCA và hoàn thành các thủ tục lệ phí thi đúng hạn;

 • Đáp ứng đúng quy định số lượng bài thi ACCA mỗi kỳ và mỗi năm. Cụ thể, học viên chỉ được thi tối đa 4 môn trong 1 kỳ và 8 môn trong 1 năm.

 • Muốn thi các môn cấp độ Chuyên môn chiến lược (gồm SBL, SBR, AFM/P4, APM/P5, ATX/P6, AAA/P7) cần hoàn thành tất cả các môn cấp độ nền tảng Kỹ năng ứng dụng, Kiến thức ứng dụng (gồm BT/AB/F1 – FM/F9).

 • Chỉ có 7 năm để hoàn thiện cấp độ Chuyên môn chiến lược tính từ lúc thi đỗ môn đầu tiên. Nếu quá hạn 7 năm, học viên phải thi lại các môn đã quá hạn.

 • điều kiện thi acca

  Không quy định thời gian hoàn thiện các môn cấp độ Kỹ năng ứng dụng, Kiến thức ứng dụng.

6. Lộ trình học ACCA

Tùy thuộc vào mục tiêu học tập, học viên sẽ có lộ trình học ACCA phù hợp. Mục tiêu học ACCA phổ biến của học viên gồm:

 • Lấy chứng chỉ, bằng cấp ACCA

 • Thi tuyển các nhà tuyển dụng lớn như BIG4, non-BIG.

 • Lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng (BSc in Applied Accounting) của Oxford Brookes University.

 • Lấy bằng Thạc sĩ Kế toán chuyên nghiệp (MSc in Professional Accountancy) của University of London.

 • Lấy bằng cấp, chứng chỉ khác.

6.1. Lộ trình học ACCA lấy chứng chỉ, bằng cấp ACCA

 • Bước 1: Học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành (Nếu tốt có thể bỏ qua)

 • Bước 2: Học chương trình nền tảng FIA trong trường hợp là học sinh, sinh trung cấp, cao đẳng, chưa có bằng cấp đại học.

 • Bước 3: Học FA/F3 – MA/F2 – AB/F1, lấy chứng chỉ Diploma in Accounting and Business

  • Thông thường, 3 môn học này các bạn thuộc chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính sẽ được miễn. Tuy nhiên, để lấy được chứng chỉ Diploma in Accounting and Business của ACCA, các bạn cần phải thi ít nhất 1 trong 3 môn và vượt qua bài thi Foundations in Professionalism.

  • Do 3 môn ACCA cấp độ Kiến thức ứng dụng đều là kiến thức nền tảng cho nhiều môn ACCA ở cấp độ cao hơn. Do đó, học viên vẫn nên học AB/F1, MA/F2 và FA/F3 ACCA dù được miễn.
 • Bước 4: Học LW/F4. Đây là môn học mà nhiều bạn Kế toán – Kiểm toán được miễn.

  • Đặc biệt, khi thi AB/F1, MA/F2, FA/F3 và LW/F4 đạt trên 85 điểm, học viên sẽ được nhận chứng chỉ Certificate of Achievement.

 • Bước 5: Học FR/F7, AA/F8, TX/F6, PM/F5, FM/F9, lấy chứng chỉ Advanced Diploma in Accounting and Business

  • Thứ tự môn học được sắp xếp theo mức độ từ dễ đến khó do nhiều học viên nhận xét. Để lấy chứng chỉ, bạn cần phải thi 2 trong 9 môn BT/AB/F1 – FM/F9 và vượt qua bài thi The Ethics and Professional Skills module.

 • Bước 6: Học SBR, SBL và lựa chọn 2 trong 4 môn P tự chọn, lấy chứng chỉ Strategic Professional Certificate và ACCA Qualification.

Dựa vào vào năng lực và mục đích của mỗi người, học viên lựa chọn các môn P tự chọn phù hợp. Thông thường, học viên thường chọn môn AFM/P4 và AAA/P7.lộ trình học acca

6.2. Lộ trình học ACCA thi tuyển các nhà tuyển dụng lớn BIG4 hoặc non-BIG

 • Bước 1: Học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành (Nếu tốt có thể bỏ qua)

 • Bước 2: Học chương trình nền tảng FIA trong trường hợp là học sinh, sinh trung cấp, cao đẳng, chưa có bằng cấp đại học.

 • Bước 3: Học theo thứ tự FA/F3 – MA/F2 – FR/F7 – AA/F8 – TX/F6 – PM/F5 – Khóa Chuẩn bị tuyển dụng (Luyện thi BIG4) – Kiểm toán thực hành trên Excel.

Trong trường hợp học viên có nhiều thời gian học, đang là sinh viên năm 1 hoặc năm 2, bạn có thể học hết các môn ACCA cấp độ nền tảng từ AB/BT/F1 – FM/F9 để sẵn sàng thi tuyển dụng BIG4 hoặc non-BIG ngành Kế – Kiểm – Tài chính – Thuế.

Nếu bạn đang là sinh viên năm 3, năm 4 hoặc người đi làm, lộ trình học nên gộp các môn cùng 1 lúc để có thể đảm bảo tiến độ, đáp ứng kiến thức chuyên ngành thi tuyển. Các môn có thể học song song cùng 1 lúc gồm FA/F3 và MA/F2, FR/F7 và AA/F8, TX/F6 và Chuẩn bị tuyển dụng (Luyện thi BIG4).lộ trình học acca

6.3. Lộ trình lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng (BSc in Applied Accounting) của Oxford Brookes University

 • Bước 1: Học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành (Nếu tốt có thể bỏ qua)

 • Bước 2: Học chương trình nền tảng FIA trong trường hợp là học sinh, sinh trung cấp, cao đẳng, chưa có bằng cấp đại học.

 • Bước 3: Đăng ký nhận bằng BSc in Applied Accounting của Oxford Brookes University (OBU) ngay khi mở tài khoản ACCA hoặc trước khi thi đỗ 1 trong 3 môn FR/F7, AA/F8 và FM/F9.

 • Bước 4: Học và thi theo thứ tự FA/F3 – MA/F2 – AB/F1 – LW/F4 – FR/F7, AA/F8, TX/F6, PM/F5, FM/F9. Bắt buộc thi FR/F7, AA/F8 và FM/F9.

 • Bước 5: Sau ít nhất 2 tháng hoàn thành các môn ACCA, đăng ký làm bài luận Research and Analysis Project (RAP).

  • Lưu ý: Phải chọn được Registered Mentor để hoàn thành bài RAP.

 • Bước 6: Nộp luận văn.

 • Bước 7: Tham gia lễ tốt nghiệp khu vực châu Á.lộ trình học acca

  Tham gia lễ tốt nghiệp khu vực châu Á.

6.4. Lộ trình lấy bằng Thạc sĩ Kế toán chuyên nghiệp (MSc in Professional Accountancy) của University of London.

Nếu bạn là người hoàn thành hết 9 môn cấp độ nền tảng (gồm BT/AB/F1 – FM/F9) và 2 môn SBL, SBR của cấp độ Chuyên môn chiến lược, bạn chỉ cần hoàn thành thêm 2 modules và 1 project để lấy bằng MSc in Professional Accountancy của University of London, bao gồm:

 • Strategic Financial Management 

 • Strategic Performance Management 

 • Strategic Financial Project 

Trong trường hợp bạn là hội viên dự bị của ACCA hoặc hội viên chính thức của ACCA, bạn sẽ chỉ cần hoàn thành 1 module và 1 project. Bao gồm:

 • The module: Global Issues for the Finance Professional

 • The project: The Strategic Financial Project.

6.5. Lấy bằng cấp, chứng chỉ khác.

Sở hữu chứng chỉ ACCA, học viên có thể chuyển đổi sang chứng chỉ khác như CPA Việt Nam, chứng chỉ CIA và được miễn trừ, rút ngắn giai đoạn chinh phục một số chứng chỉ khác như: chứng chỉ CIMA, chứng chỉ ICAEW ACA.

Do đó, lộ trình lấy bằng cấp chứng chỉ khác sẽ bắt đầu từ việc hoàn thành hết 13/15 môn ACCA, sau đó học viên cần đảm bảo các điều kiện chuyển đổi như:

 • Kỳ thi chuyển đổi sát hạch kiến thức để sở hữu CPA Việt Nam

 • Bài thi chuyển đổi duy nhất CIA Challenge Exam để sở hữu chứng chỉ CIA.

 • acca là gì

  Đối với các chứng chỉ khác, bạn cần học thêm các môn chưa được miễn giảm.

Ngoài các chứng chỉ trên, người sở hữu chứng chỉ ACCA còn có nhiều cơ hội sở hữu các bằng cấp thạc sĩ quốc tế. Tùy vào từng bằng cấp học viên hướng tới, lộ trình học sẽ bắt đầu hoàn thành 13/15 môn ACCA hoặc hoàn thành 9 môn cấp độ nền tảng (BT/AB/F1 – FM/F9) và sau đó tiếp tục hoàn thành các môn học quy định của bằng cấp đó.

Ví dụ 1 số bằng cấp học viên ACCA có thể quan tâm tới như:

 • Học viên hoàn thành 3 môn Cấp độ Chuyên môn Chiến lược: MSc Applied Accounting của Oxford Brookes University

 • Hội viên ACCA: Global MBA (Master’s in Business Administration) của Oxford Brookes University

 • Học viên đã tốt nghiệp cử nhân và đỗ ít nhất 3 môn BT/AB/F1, MA/F2, FA/F3: Thạc sĩ Kế toán quốc tế (Master of International Accounting) của Đại học Deakin (Australia)

 • Học viên thi đỗ 9 môn cấp độ nền tảng (BT/AB/F1 – FM/F9):

  Thạc sĩ Kế toán và Tài chính (MSc Accounting an

  d Finance) của BPP University (UK), Thạc sĩ Tài chính (MSc Finance) của Lancaster University Management School (UK) …

Để biết được các bằng cấp nào lấy học viên ACCA làm điều kiện đầu vào, bạn có thể truy cập ACCA Global để tham khảo thông tin hoặc tìm kiếm ngay trên website chính thức của các trường đại học.

7. Có bằng ACCA lương bao nhiêu?

Có chứng chỉ ACCA mức lương của bạn sẽ như thế nào? Đây chắc hẳn là nỗi băn khoăn của hầu hết người theo học và chuẩn bị theo học chứng chỉ này. Theo nghiên cứu, nếu đang theo học ACCA, người lao động sẽ có mức lương tốt hơn với người có cùng kinh nghiệm. Và nếu sở hữu chứng chỉ ACCA, bạn sẽ có mức lương đáng ngưỡng mộ.chứng chỉ acca

Thật vậy, nếu mới ra trường, mức lương của người làm trong ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính – Thuế chỉ dao động từ 3 – 6 triệu đồng. Nếu là học viên ACCA có nền tảng kỹ năng tốt, bạn có thể được nhận mức lương từ 8 – 16 triệu đồng tại các doanh nghiệp lớn hiện nay. Tức gần 1,6 – 2,6 lần bạn bè đồng trang lứa khác. Sau 2 – 5 năm, bạn có thể thăng tiến lên cấp trưởng nhóm hay Juinor hay Senior với mức lương từ 15 – 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, người có chứng chỉ ACCA sẽ có mức lương dao động từ 15 – 200 triệu đồng tùy vào từng vị trí. Cụ thể, không ít ACCA Member có thể vươn lên các vị trí như kế toán trưởng, trưởng phòng/phó phòng kế toán, giám đốc kế toán tài chính, tổng giám đốc … với mức lương từ 20 – 80 triệu đồng/tháng hay thậm chí $9.000 USD/tháng.

8. Học ACCA mất bao lâu?

Mỗi môn ACCA mất khoảng 2 – 3 tháng để học và hoàn thành. Do đó, học viên sẽ mất trung bình khoảng 2 – 3 năm để chinh phục 13 môn ACCA, có được chứng chỉ danh giá này. Vì vậy, để có nhiều thời gian học và ôn tập ACCA, các bạn nên học càng sớm càng tốt, tối ưu nhất là bắt đầu từ năm 1, năm 2.

9. Học ACCA như thế nào?

Tự học ACCA hay đi học ở trung tâm thường là vấn đề khiến nhiều học viên suy nghĩ, cân nhắc trước khi đi học. Mỗi hình thức học đều có ưu nhược điểm riêng và phù hợp với các đối tượng học viên nhất định.học acca như thế nào

9.1. Tự học

Ưu điểm lớn nhất của việc tự học ACCA chính là chi phí rẻ, hầu như học viên chỉ mất chi phí tài liệu (nếu có). Học viên có thể chủ động học tập theo lịch cá nhân, không bị phụ thuộc vào lịch học trung tâm hay bất cứ vấn đề nào khác. Các bạn sẽ có thể tự do thoải mái lựa chọn phương pháp tiếp cận môn học cũng như tự mình lựa chọn sách và các tài liệu để tiếp thu kiến thức.

Tuy nhiên, sự thoải mái, tự do này cũng chính là nhược điểm của phương pháp tự học. Khi tự học, học viên cần phải có khả năng tập trung cao, tránh được những cám dỗ và những vấn đề mất tập trung khác. Nếu không, học viên sẽ dễ bị mất phương hướng, tốn nhiều thời gian nhưng không cải thiện được bất kỳ kỹ năng, kiến thức nào.

Khi tự học, học viên có thể bị học sai hướng, không hiểu đúng kiến thức, không có đủ tài liệu nếu không may mắn có người quen chia sẻ cách học và tài liệu học. Trong trường hợp muốn mở tài khoản ACCA, học viên tự học cũng sẽ phải tự tìm hiểu và thực hiện toàn bộ các bước.học acca như thế nào

9.2. Học ở trung tâm

Trong trường hợp không đảm bảo được việc tự học hiệu quả, nhiều người đã lựa chọn học tại các trung tâm đào tạo. Có 2 hình thức để học viên lựa chọn gồm học ACCA Online hoặc học ACCA Offline với nhiều ưu điểm vượt trội:

 • Học các khóa học ACCA Online và Offline, học viên sẽ không phải lo tìm kiếm tài liệu. Các trung tâm sẽ cung cấp và hỗ trợ nhiệt tình cho học viên để có được các tài liệu chính xác và đầy đủ nhất cho môn học.

 • Thông qua các khóa học ACCA ở trung tâm, học viên sẽ có giảng viên hướng dẫn, chỉ đường để không bị hiểu sai kiến thức, được truyền lửa truyền cảm hứng học tập và chia sẻ kinh nghiệm thực tế của học viên.

 • Một số trung tâm có hỗ trợ mở tài khoản ACCA, đăng ký thi và các thủ tục cần thiết khác cho học viên. Các bạn chỉ cần tập trung học tập, cung cấp các giấy tờ cần thiết cho đội ngũ hỗ trợ là có thể thi và chinh phục ACCA.

 • học acca như thế nào

  Hầu hết các trung tâm đều sẽ có Group lớp để học viên, giảng viên trao đổi thắc mắc. Thông qua đó, các bạn có thể được thúc đẩy tinh thần học tập, có các bạn học viên cùng tiến.

Học ACCA Offline sẽ yêu cầu học viên cần tuân thủ theo khung giờ mở lớp và lịch khai giảng của trung tâm. Do đó, những đối tượng học viên bận rộn như người đi làm, người đi du học, người hay phải đi công tác sẽ khó lòng tham gia các lớp học ACCA Offline trực tiếp này.

Trong khi đó, học viên tham gia các lớp học ACCA Online lại không bị hạn chế thời gian học. Các bạn có thể học ở bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu, miễn là có kết nối Internet. Điều này cực kỳ phù hợp với những người không thể tham gia các lớp học ACCA Offline.

So sánh chi phí, học ở trung tâm sẽ tốn chi phí hơn việc tự học. Học Offline có mức chi phí cao hơn hẳn học Online do các chi phí lớp học, lễ tân, cơ sở vật chất … 

III. Khóa học ACCA ở đâu được đào tạo tốt nhất?

ACCA ngày càng trở thành chứng chỉ quen thuộc của người làm trong ngành Kế – Kiểm – Tài chính – Thuế. Vậy học ACCA ở đâu để được đào tạo tốt nhất?

Đó chính là SAPP Academy – Đối tác đào tạo chuẩn Vàng của ACCA Global.

 • Được thành lập vào năm 2014 và hiện tại có tới +4000 lượt học mỗi năm.

 • 50+ giảng viên có bằng cấp quốc tế ACCA, CPA, CFA … và kinh nghiệm làm việc tại các công ty lớn như BIG4, Vingroup, Bộ tài chính …

 • 90% học viên đã và đang làm việc tại BIG4 kiểm toán, BIG 4 ngân hàng, quỹ đầu tư hàng đầu VN.

 • Đào tạo ACCA theo hình thức cả Online và Offline với nhiều cấp độ. Các khóa học Online và Offline đều đảm bảo tương tác với giảng viên, đem tới chất lượng vượt trội.

 • Cam kết chất lượng đầu ra – Tỷ lệ đỗ ACCA vượt trội hơn toàn cầu.

 • Chăm sóc học viên chuẩn Vàng: Hỗ trợ mở tài khoản thi, đăng ký thi, thủ tục miễn thi, tea break mỗi buổi học, kho tài liệu độc quyền phong phú, …

 • Học phí ACCA cạnh tranh trên thị trường với lộ trình học chuyên biệt từng học viên.

Trên đây là giải đáp về ACCA là gì, có bao nhiêu môn học, lộ trình học ACCA hợp lý cho nhiều mục tiêu của học viên. Mong rằng khi nắm được rõ những thông tin hữu ích này, bạn có thể đưa ra quyết định phù hợp và đúng đắn nhất cho mình. Hẹn gặp lại.

>>> Xem thêm:

>#1 Khóa Học ACCA Online Chất Lượng Nhất – Cam Kết Đầu Ra

Kết nối với chúng tôi tại đây: https://www.facebook.com/sapp.edu.vn/


Khối A B C D gồm những nghành nào, môn nào và nghề nào !


Khối A B C D gồm những nghành nào, môn nào và nghề nào !
Mùa thi Đại Học là một khoảng thời gian rất náo nhiệt và nhộn nhịp các thí sính đăng ký tham gia dự thi các trường Đại Học, Cao Đẳng trong cả nước. Và hầu như tất cả các bạn thí sinh vào đầu mùa thi đều có rất nhiều băn khoăn đến các thủ tục, điểm, trường, khối thi, ngành học,…. Và các sĩ tử của chúng t đều cảm thấy rất áp lực đúng không nào. Biết được điều đó mình xin được phép được giúp các bạn trong việc phân tích một số vấn đề như khối a b c d gồm những ngành nào?
Khối A B C D gồm những nghành nào, môn nào và nghề nào !
khoithi khoithidaihoc onthidaihoc huongnghiep tuvannghenghiep khoia khoib khoic khoid

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm :  6 mẹo bán hàng online đắt khách, 99% người kinh doanh không biết

Related Articles

Back to top button