Tổng Hợp

Bài 11: tệp và quản lý tệp

BÀI 11. TỆP VÀ QUẢN LÍ TỆP

1. Tệp và thư mục

a. Tệp và tên tệp

– Tệp, còn gọi là tập tin, là một tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài, tạo thành một đơn vị l­ưu trữ do hệ điều hành quản lí. Mỗi tập tin có một tên để truy cập.

– Tên tập tin gồm hai phần, ngăn cách nhau bởi dấu chấm (.): .

Ví dụ: Baitap. pas; Vanban. doc

– Không đ­ược dùng các kí tự sau trong tên tệp: \ / : * ? ” < > |

* Quy tắc đặt tên tệp của hệ điều hành WINDOWS

– Tên tệp gồm 2 phần: phần tên và phần mở rộng ngăn cách nhau bởi dấu chấm (.):

 

  • Phần tên (Name): Không quá 255 kí tự. 

  • Phần mở rộng (Extension): Không nhất thiết phải có và được hệ điều hành sử dụng để phân loại tệp.

– Tên tệp không chứa các kí tự: \ / : * ? ” < > |

– Ví dụ:

  • Tên đúng: Bai_tap_chuong2.doc
  • Tên sai: hoi?ban.mdf

b. Th­ư mục

– Để quản lí các tệp đ­ược dễ dàng, hệ điều hành tổ chức lưu trữ tệp trong các thư­ mục.

– Mỗi đĩa có một thư mục tạo tự động gọi là thư­ mục gốc.

– Trong thư mục có thể tạo các thư mục khác, chúng gọi là thư mục con.

– Thư­ mục chứa thư mục con đ­ược gọi là thư­ mục mẹ. => Thư mục có thể chứa tệp và thư mục con.

Xem thêm :  Bàn chải điện Oral-B sạc bao lâu? Review bàn chải đánh răng điện Oral-B

– Trong một thư mục không chứa các tệp cùng tên và các thư­ mục con cùng tên.

– Ngoại trừ thư mục gốc, mọi thư mục đều phải được đặt tên. Tên thư­ mục đ­ược đặt theo quy cách đặt phần tên của tệp.

– Có thể hình dung cấu trúc thư mục như hình cây, mỗi thư mục là một cành, mỗi tệp là một lá, mỗi lá thuộc một cành nào đó, mỗi cành có thể có các cành con.

c. Đường dẫn (Path)

– Đường dẫn là đ­ường chỉ dẫn đến tệp, thư mục theo chiều đi từ thư mục gốc đến thư mục chứa tệp và sau cùng đến tệp. Trong đó tên các thư­ mục và tên tệp phân cách nhau bởi kí tự “\”.

– Đường dẫn đầy đủ là đường dẫn có cả tên ổ đĩa.

– Ví dụ: C:\PASCAL\BAITAP\BT1. PAS

2. Hệ thống quản lý tệp

Hệ thống quản lý tệp là một thành phần của hệ điều hành, có nhiệm vụ tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài, cung cấp các dịch vụ để người dùng có thể dễ dàng thực hiện việc đọc/ghi thông tin trên bộ nhớ ngoài và đảm bảo cho các chương trình đang hoạt động trong hệ thống có thể đồng thời truy cập tới các tệp.

Hệ thống quản lý tệp có một số đặc trưng sau:
• Đảm bảo tốc độ truy cập thông tin cao, làm cho hiệu suất chung của hệ thống không bị phụ thuộc nhiều vào tốc độ của thiết bị ngoại vi;
• Độc lập giữa thông tin và phương tiện mang thông tin;
• Độc lập giữa phương pháp lưu trữ và phương pháp xử lí;
• Sử dụng bộ nhớ ngoài một cách hiệu quả;
• Tổ chức bảo vệ thông tin giúp hạn chế ảnh hưởng của các lỗi kĩ thuật hoặc chương trình.

Xem thêm :  Hình nền tối đẹp nhất ❤️ 777+ ảnh nền tối đen cute 4k – lava


Tin học 10 – Bài 11 – Tệp và quản lý tệp


Videos bài giảng Tin học 10 Bài 11 Tệp và quản lý tệp
Link download bài giảng: https://drive.google.com/file/d/12CqYAekq9fC868XBc1u8FotmBZqKHK/view?usp=sharing
Thầy, cô có nhu cầu download trọn bộ PPT Tin học 10, 11, 12 vui lòng liên hệ Zalo: 0393636336

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp Tại nhahangcarnaval.com
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button