Tổng Hợp

Mã zip code – postal code thành phố đà nẵng

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  LÀ 550000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TỈNH/THÀNH PHỐ
HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ
ZIP CODE
BƯU CỤC
ĐỊA CHỈ
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
557400
Bưu cục cấp 2 Đà Nẵng 4
Sô´296, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
550916
Bưu cục cấp 3 Đà Nẵng EMS QT
Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
557940
Bưu cục cấp 3 [EMS] CPN Đà Nẵng 2
Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
557747
Bưu cục cấp 3 Tiếp Thị
Sô´296A, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
558350
Bưu cục cấp 3 UT VCKVMT
Tổ 13, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
557403
Đại lý bưu điện Khuê Trung
Sô´52, Đường Nguyễn Nhàn, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
557737
Đại lý bưu điện Phước Tường 2
Sô´708, Đường Trường Chinh, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
550100
Bưu cục khai thác cấp 1 Đà Nẵng EMS NT
Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
550915
Bưu cục Trung chuyển Đà Nẵng EMS LT
Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
557951
Hòm thư Công cộng CL5
Sô´128, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
557953
Hòm thư Công cộng CL7
Tổ 7, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
557930
Hòm thư Công cộng CL2
Sô´498, Đường Tôn Đản, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
557894
Hòm thư Công cộng CL3
Sô´1, Đường Hòa An 6, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
558360
Bưu cục Phát cấp 1 [EMS] TMĐT Đà Nẵng
Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
558340
Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 4
Sô´296, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
550931
Bưu cục văn phòng Trung Tâm Datapost
Tổ 13, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hoàng Sa
557300
Bưu cục cấp 2 Hoàng Sa
Khu đảo Hoàng Sa, Đảo Hoàng Sa, Huyện Hoàng Sa
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
556810
Bưu cục cấp 3 Sơn Thủy
Sô´676, Đường Lê Văn Hiến, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
556920
Bưu cục cấp 3 Ngũ Hành Sơn
Sô´376, Đường Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
557280
Bưu cục cấp 3 Khuê Mỹ
Sô´83, Đường Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
557290
Hòm thư Công cộng NHS4
Tổ 17, Cụm Khái Tây 2, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
557279
Hòm thư Công cộng NHS3
Sô´486, Đường Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn
Thành Phố Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
556630
Bưu cục cấp 3 Túy Loan
Thôn Túy Loan Đông, Xã Hoà Phong, Huyện Hoà Vang
Thành Phố Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
556501
Điểm BĐVHX Hòa Sơn
Thôn Xuân Phú, Xã Hoà Sơn, Huyện Hoà Vang
Thành Phố Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
556540
Điểm BĐVHX Hòa Liên
Thôn Quan Nam I, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang
Thành Phố Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
556560
Điểm BĐVHX Hòa Bắc
Thôn Phò Nam, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang
Thành Phố Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
556580
Điểm BĐVHX Hòa Nhơn
Thôn Thái Lai, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang
Thành Phố Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
556521
Điểm BĐVHX Hòa Ninh
Thôn Sơn Phước, Xã Hoà Ninh, Huyện Hoà Vang
Thành Phố Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
556610
Điểm BĐVHX Hòa Phú
Thôn Hội Phước, Xã Hoà Phú, Huyện Hoà Vang
Thành Phố Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
556690
Điểm BĐVHX Hòa Châu
Thôn Phong Nam, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang
Thành Phố Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
556711
Điểm BĐVHX Hòa Phước
Thôn Nhơn Thọ 1, Xã Hoà Phước , Huyện Hoà Vang
Thành Phố Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
556671
Điểm BĐVHX BĐ VHX Hòa Tiến
Thôn Dương Sơn, Xã Hoà Tiến, Huyện Hoà Vang
Thành Phố Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
556650
Điểm BĐVHX Hòa Khương
Thôn Phú Sơn Tây, Xã Hoà Khương, Huyện Hoà Vang
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
555700
Bưu cục cấp 2 Đà Nẵng 2
Sô´138, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
555816
Bưu cục cấp 3 Tiếp Thị 2
Sô´138A, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
555850
Bưu cục cấp 3 KCN Hòa Khánh
Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
555950
Bưu cục cấp 3 Hòa Mỹ
Sô´390, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
558032
Bưu cục cấp 3 EMS Bến xe xã hội Đà Nẵng
Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
556290
Bưu cục cấp 3 Nam Ô
Sô´27, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
555707
Đại lý bưu điện Hòa Khánh 2
Sô´62, Đường Ngô Sĩ Liên, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
556283
Đại lý bưu điện Ngô Xuân Thu
Sô´41, Đường Ngô Xuân Thu, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
555826
Hòm thư Công cộng LC12
Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
556331
Hòm thư Công cộng LC3
Đường Nguyễn Bá Phát, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
555830
Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 2
Sô´138, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
550925
Bưu cục cấp 1 UT – Đà Nẵng
Sô´68C, Đường Đỗ Quang, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
550959
Bưu cục cấp 1 TC – Đà Nẵng
Sô´1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
550000
Bưu cục cấp 1 Bưu cục Trung tâm Đà Nẵng
Sô´155, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
555442
Bưu cục cấp 2 Bưu cục Trung chuyển nội tỉnh
Đường Lê Đình Lý, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
554310
Bưu cục cấp 2 [EMS] CPN Đà Nẵng 2
Sô´171, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
554380
Bưu cục cấp 3 Tân Chính
Sô´264, Đường Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
555200
Bưu cục cấp 3 Nguyễn Văn Linh
Sô´170, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
555210
Bưu cục cấp 3 Đỗ Quang
Sô´66C, Đường Đỗ Quang, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
555286
Bưu cục cấp 3 Chuyển Phát Nhanh
Sô´170, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
555287
Bưu cục cấp 3 Nguyễn Văn Linh 2
Sô´172A, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
555330
Bưu cục cấp 3 TMĐT Đà Nẵng
Sô´271, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
555110
Bưu cục cấp 3 Thanh Khê
Sô´251, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
554840
Bưu cục cấp 3 Xuân Hòa
Sô´416, Đường Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
554920
Bưu cục cấp 3 KHL Thanh Khê
Sô´416, Đường Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
554960
Bưu cục cấp 3 An Khê
Sô´237, Đường Trường Chinh, Phường An Khê, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
555500
Bưu cục cấp 3 Phú Lộc
Sô´98, Đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
554211
Đại lý bưu điện Võ Văn Tần
Sô´02, Đường Võ Văn Tần, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
555501
Đại lý bưu điện Mẹ Nhu
Sô´910, Đường Trần Cao Vân, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
555579
Đại lý bưu điện Hồ Quý Ly
Sô´Lô 6B10, Khu Thanh Khê Tây, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
550940
Bưu cục khai thác cấp 1 Khai thác Chuyển phát nhanh CPN – Đà Nẵng
Sô´số 1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
550955
Bưu cục Ngoại dịch ND – Đà Nẵng
Sô´1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
550950
Bưu cục Trung chuyển TC Hòa Cầm
Sô´1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
550958
Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh
Đường Đỗ Quang, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
554304
Hòm thư Công cộng TK3
Sô´12, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
554303
Hòm thư Công cộng TK13
Đường Thái Thị Bôi, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
550930
Hòm thư Công cộng Đà Nẵng
Sô´1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
554673
Hòm thư Công cộng TK1
Sô´65, Đường Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
554795
Hòm thư Công cộng TK6
Sô´622, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
554796
Hòm thư Công cộng TK7
Sô´910, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
554797
Hòm thư Công cộng TK8
Sô´695, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
554798
Hòm thư Công cộng TK9
Sô´756, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
555443
Hòm thư Công cộng TK14
Sô´46, Đường Trần Xuân Lê, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
555597
Hòm thư Công cộng TK5
Sô´45, Đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
555595
Hòm thư Công cộng TK11
Sô´33, Đường Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
550910
Bưu cục Phát cấp 2 Đà Nẵng LT
Sô´số 1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
550920
Bưu cục văn phòng Đà Nẵng NT
Sô´số 1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
554320
Bưu cục văn phòng Bưu điện TP Đà Nẵng
Sô´155, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
554330
Bưu cục văn phòng Trung tâm KTVC
Sô´155, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
553300
Bưu cục cấp 2 Đà Nẵng 3
Sô´4, Đường Trần Quang Diệu, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
553570
Bưu cục cấp 3 Mân Thái
Sô´424, Đường Ngô Quyền, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
553690
Bưu cục cấp 3 Thọ Quang
Sô´1, Đường Ngô Quyền, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
553920
Bưu cục cấp 3 Ngô Quyền
Sô´924, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
553950
Bưu cục cấp 3 Trần Quang Diệu
Sô´04, Đường Trần Quang Diệu, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
553310
Đại lý bưu điện Lê Hữu Trác 1
Sô´33, Đường Lê Hữu Trác, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
553457
Hòm thư Công cộng ST7
Sô´260, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
554032
Hòm thư Công cộng ST2
Đường Lê Hữu Trác, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
554035
Hòm thư Công cộng ST5
Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
554010
Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 3
Sô´04, Đường Trần Quang Diệu, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
552200
Bưu cục cấp 3 Trưng Nữ Vương
Sô´436, Đường Trưng Nữ Vương, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
552190
Bưu cục cấp 3 Liên Trì Nam
Sô´171, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà̀ Thuận Tây, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
551580
Bưu cục cấp 3 Ông Ích Khiêm
Sô´48, Đường Ông Ích Khiêm, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
551290
Bưu cục cấp 3 Đống Đa
Sô´40, Đường Lê Lợi, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
551000
Bưu cục cấp 1 Đà Nẵng 1
Sô´01, Đường Lê Duẩn, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
551020
Bưu cục cấp 3 Sông Hàn
Sô´64, Đường Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
551300
Bưu cục cấp 3 Quang Trung
Sô´96, Đường Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
551780
Bưu cục cấp 3 Ngô Gia Tự
Sô´58, Đường Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
551050
Bưu cục cấp 3 Hùng Vương
Sô´80, Đường Hùng Vương, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
551790
Bưu cục cấp 3 TT Thương Nghiệp
Đường Ông Ích Khiêm, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
552760
Đại lý bưu điện Phước Ninh
Sô´191, Đường Phan Châu Trinh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
551490
Bưu cục cấp 3 Thuận Phước 4
Sô´200, Đường 3/2, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
553000
Bưu cục cấp 3 Hòa Cường
Sô´305, Đường Núi Thành, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
552070
Bưu cục cấp 3 Phan Chu Trinh
Sô´213, Đường Trưng Nữ Vương, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
550990
Bưu cục Phát hành Báo chí Trung tâm chi nhánh 3
Sô´2, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
550991
Bưu cục Phát hành Báo chí Giao dịch số 1
Sô´2, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
550992
Bưu cục Phát hành Báo chí Khai thác báo chí
Sô´1, Kiệt 47, Đường Trần Quý Cáp, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
550900
Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Đà Nẵng
Sô´75, Đường Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
551100
Bưu cục cấp 3 Trần Phú
Sô´75, Đường Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
550901
Bưu cục cấp 3 [TW] T26
Sô´2A, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
552527
Hòm thư Công cộng HC1
Sô´672, Đường Núi Thành, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
551950
Hòm thư Công cộng HC2
Sô´199, Đường Hoàng Diệu, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
552022
Hòm thư Công cộng HC3
Sô´279, Đường Hoàng Diệu, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
552861
Hòm thư Công cộng HC4
Sô´191, Đường Phan Châu Trinh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
552159
Hòm thư Công cộng HC5
Sô´165, Đường Trưng Nữ Vương, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
551172
Hòm thư Công cộng HC10
Sô´171, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà̀ Thuận Tây, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
552863
Hòm thư Công cộng HC13
Sô´200, Đường 3/2, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
551180
Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 1
Sô´01, Đường Lê Duẩn, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
550902
Bưu cục cấp 3 [TW] T26
Sô´2A, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
552530
Bưu cục cấp 3 Hòa Cường Nam
Sô´50, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu
Thành Phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
552270
Bưu cục cấp 3 SB Đà Nẵng (EMS)
Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Hoà̀ Thuận Tây, Quận Hải Châu

Xem thêm :  Những câu nói hay hot về cuộc sống vợ chồng hiện nay

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Share this:


Mã Zip code 64 tỉnh thành


người điên yêu.minh hằng.ft tim.cover
https://www.youtube.com/watch?v=nANpMQjWCXc\u0026feature=share

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button