Tổng Hợp

Những tấm ảnh đẹp nhất đạt giải “portrait of humanity” năm 2021

Carlos Saavedra

portrait-of-humanity-2.jpg

Daisy Gaston

portrait-of-humanity-3.jpg

Adam Docker

portrait-of-humanity-4.jpg

Giles Clarke

portrait-of-humanity-5.jpg

Paolo Baretta

portrait-of-humanity-6.jpg

Elena Orta

portrait-of-humanity-7.jpg

Chiara Fabbro

portrait-of-humanity-9.jpg

Rohit Iyer

portrait-of-humanity-13.jpg

portrait-of-humanity-19.jpg

Ingvar Kenne

portrait-of-humanity-15.jpg

Michael Neeling

portrait-of-humanity-29.jpg

Carloman Macidiano Céspedes Riojas

portrait-of-humanity-30.jpg

Một số ảnh đơn đạt giải khác:

portrait-of-humanity-8.jpg

Nguồn

Nguồn


Cách Chụp Để Có Những Bức Ảnh Đẹp… How To Shoot For Beautiful Pictures


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm :  Đức phanxicô có nói nhiều quá không?

Related Articles

Back to top button