Tổng Hợp

Mã bưu điện hà giang mới nhất

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH HÀ GIANG  LÀ 310000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh HÀ GIANG do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH HÀ GIANG

TỈNH/THÀNH PHỐ
HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ
ZIP CODE
BƯU CỤC
ĐỊA CHỈ
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quang Bình
315260
Điểm BĐVHX Bằng Lang
Thôn Thôn Hạ, Xã Bằng Lang, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quang Bình
315280
Điểm BĐVHX Xuân Giang
Khu phố Trung Tâm, Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quang Bình
315201
Điểm BĐVHX Tiên Yên
Thôn Yên Ngoan, Xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quang Bình
315420
Điểm BĐVHX Vĩ Thượng
Thôn Thượng Minh, Xã Vĩ Thượng, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quang Bình
315340
Điểm BĐVHX Yên Hà
Thôn Xuân Hà, Xã Yên Hà, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quang Bình
315440
Điểm BĐVHX Tân Trịnh
Thôn Thằm, Xã Tân Trịnh, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quang Bình
315310
Điểm BĐVHX Yên Thành
Thôn Yên Thượng, Xã Yên Thành, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quang Bình
315330
Điểm BĐVHX Hương Sơn
Thôn Sơn Nam, Xã Hương Sơn, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quang Bình
315230
Điểm BĐVHX Nà Khương
Thôn Thâm Mang, Xã Nà Khương, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quang Bình
315380
Điểm BĐVHX Tân Nam
Thôn Nà Chõ, Xã Tân Nam, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quang Bình
315200
Bưu cục cấp 2 Quang Bình
Thôn Luổng, Thị trấn Yên Bình, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quang Bình
315304
Điểm BĐVHX BẢN RỊA
Thôn Bản Thín, Xã Bản Rịa, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quang Bình
315224
Điểm BĐVHX TIÊN NGUYÊN
Thôn Tấn Tiến, Xã Tiến Nguyên, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quang Bình
315257
Điểm BĐVHX Tân Bắc
Thôn Mỹ Bắc, Xã Tân Bắc, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quang Bình
315409
Điểm BĐVHX XUÂN MINH
Thôn Minh Sơn, Xã Xuân Minh, Huyện Quang Bình
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
314880
Điểm BĐVHX Bằng Hành
Thôn Trang, Xã Bằng Hành, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
315091
Điểm BĐVHX Đồng Yên
Thôn Ke Nhan, Xã Đồng Yên, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
314801
Điểm BĐVHX Việt Quang
Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
314800
Bưu cục cấp 2 Bắc Quang
Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
314870
Điểm BĐVHX Kim Ngọc
Thôn Nặm Mái, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
314810
Điểm BĐVHX Quang Minh
Thôn Bế Thiều, Xã Quang Minh, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
315080
Điểm BĐVHX Vĩnh Phúc
Thôn Vĩnh An, Xã Vĩnh Phúc, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
314970
Điểm BĐVHX Tân Thành
Thôn Cưởm, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
314890
Điểm BĐVHX Hữu Sản
Thôn Đoàn Kết, Xã Hữu Sản, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
314830
Điểm BĐVHX Vô Điếm
Thôn Thia, Xã Vô Điếm, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
314850
Điểm BĐVHX Liên Hiệp
Thôn Nà Ôm, Xã Liên Hiệp, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
314990
Điểm BĐVHX Tân Lập
Thôn Khá Trung, Xã Tân Lập, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
315060
Điểm BĐVHX Vĩnh Hảo
Thôn Ba Luồng, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
315000
Điểm BĐVHX Việt Hồng
Thôn Hồng quân, Xã Việt Hồng, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
314910
Điểm BĐVHX Thượng Bình
Thôn Bản Bun, Xã Thượng Bình, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
315040
Điểm BĐVHX Tiên Kiều
Thôn Cáo, Xã Tiên Kiều, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
314960
Bưu cục cấp 3 Tân Quang
Thôn Nghĩa Tân, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
315050
Bưu cục cấp 3 Vĩnh Tuy
Thôn Bình Long, Thị Trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
315090
Bưu cục cấp 3 Đồng Yên
Thôn Ke Nhan, Xã Đồng Yên, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
315010
Bưu cục cấp 3 Hùng An
Thôn Tân Tiến, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
315011
Điểm BĐVHX Hùng An
Thôn Tân Hùng, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
315030
Điểm BĐVHX Đức Xuân
Thôn Xuân Mới, Xã Đức Xuân, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
314930
Điểm BĐVHX Đồng Tâm
Thôn Bản Buốt, Xã Đồng Tâm, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
314920
Điểm BĐVHX Đồng Tiến
Thôn Đông Thành, Xã Đồng Tiến, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
314961
Điểm BĐVHX Tân Quang
Thôn Nghĩa Tân, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
315857
Điểm BĐVHX Đông Thành
Thôn Đông Thành, Xã Đông Thành, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Quang
314955
Điểm BĐVHX Việt Vinh
Thôn Bảo Thắng, Xã Việt Vinh, Huyện Bắc Quang
Tỉnh Hà Giang
Huyện Xín Mần
314510
Điểm BĐVHX Bản Díu
Thôn Díu Thượng, Xã Bản Díu, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang
Huyện Xín Mần
314400
Bưu cục cấp 2 Xín Mần
Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang
Huyện Xín Mần
314680
Điểm BĐVHX Nà Trì
Thôn Nà Trì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang
Huyện Xín Mần
314540
Điểm BĐVHX Xín Mần Xã
Thôn Xín Mần, Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang
Huyện Xín Mần
314670
Điểm BĐVHX Quảng Nguyên
Thôn Trung Thành, Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang
Huyện Xín Mần
314480
Điểm BĐVHX Ngán Chiên
Thôn Ta Thượng, Xã Ngán Chiên, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang
Huyện Xín Mần
314600
Điểm BĐVHX Nàn Ma
Thôn Nàn Ma, Xã Nàn Mạ, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang
Huyện Xín Mần
314610
Điểm BĐVHX Bản Ngò
Thôn Đán Khao, Xã Bản Ngò, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang
Huyện Xín Mần
314468
Điểm BĐVHX THU TÀ
Thôn Pạc Thay, Xã Thu Tà, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang
Huyện Xín Mần
314580
Điểm BĐVHX CHÍ CÀ
Thôn Xóm Mới, Xã Chí Cà, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang
Huyện Xín Mần
314431
Điểm BĐVHX TẢ NHÌU
Thôn Lủng Mở, Xã Tả Nhìu, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang
Huyện Xín Mần
314449
Điểm BĐVHX CỐC RẾ
Thôn Sang Lẩm, Xã Cốc Rế, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang
Huyện Xín Mần
314706
Điểm BĐVHX Khuôn Lùng
Thôn Nà Ràng, Xã Khuôn Lùng, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang
Huyện Xín Mần
314561
Điểm BĐVHX Thèn Phàng
Thôn Pô Cổ, Xã Thèn Phàng, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang
Huyện Xín Mần
314506
Điểm BĐVHX Trung Thịnh
Thôn Cốc Pú, Xã Trung Thịnh, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang
Huyện Xín Mần
314538
Điểm BĐVHX NÀN XỈN
Thôn Ma Dì Vảng, Xã Nàn Xỉn, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang
Huyện Xín Mần
314643
Hòm thư Công cộng
Thôn Đoàn Kết, Xã Chế Là, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang
Huyện Xín Mần
314596
Hòm thư Công cộng
Thôn Thèn Ván, Xã Pà Vầy Sủ, Huyện Xín Mần
Tỉnh Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì
314140
Điểm BĐVHX Nậm Dịch
Khu Trung Tâm Xã, Xã Nậm Dịch, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì
314210
Điểm BĐVHX Thông Nguyên
Khu Chợ, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì
314230
Điểm BĐVHX Nậm Ty
Thôn Nậm Ty, Xã Nậm Ty, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì
314170
Điểm BĐVHX Hồ Thầu
Thôn Quang Vinh, Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì
313980
Điểm BĐVHX Chiến Phố
Thôn Chiến Phố Hạ, Xã Chiến Phố, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì
313900
Bưu cục cấp 2 Hoàng Su Phì
Khu I, Thị Trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì
314198
Điểm BĐVHX NAM SƠN
Thôn Seo Phìn, Xã Nam Sơn, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì
314108
Điểm BĐVHX NGÀM ĐĂNG VÀI
Thôn Cáo Sán, Xã Ngàm Đăng Vài, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì
314272
Điểm BĐVHX TÂN TIẾN
Thôn Bản Chẽ 1, Xã Tân Tiến, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì
314259
Điểm BĐVHX NẬM KHOÀ
Thôn Hùng An, Xã Nậm Khoà, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì
314164
Điểm BĐVHX Bản Péo
Thôn Kết Thành, Xã Bản Péo, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì
313962
Điểm BĐVHX PỐ Lồ
Thôn Pố Lồ, Xã Pố Lỗ, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì
313928
Điểm BĐVHX Túng Sán
Thôn Hợp Nhất, Xã Túng Sán, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì
314090
Điểm BĐVHX BẢN LUỐC
Thôn Bản Lốc, Xã Bản Luốc, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì
314024
Hòm thư Công cộng
Thôn Bản Pắng, Xã Bản Máy, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì
314125
Hòm thư Công cộng
Thôn Cốc Nắm, Xã Bản Nhùng, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì
313938
Hòm thư Công cộng
Thôn Thinh Na, Xã Đản Ván, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì
314056
Hòm thư Công cộng
Thôn Coóc Mui, Xã Pờ Li Ngài, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì
314069
Hòm thư Công cộng
Thôn Cốc Cộc, Xã Sản Sà Hồ, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì
314135
Hòm thư Công cộng
Thôn Trà Hồ, Xã Tả Sử Choóng, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì
313994
Hòm thư Công cộng
Thôn Giáp Trung, Xã Thàng Tín, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì
313974
Hòm thư Công cộng
Thôn Cái Phìn, Xã Thèn Chu Phìn, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì
314008
Hòm thư Công cộng
Thôn Phủng Cá, Xã Bản Phùng, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì
314047
Hòm thư Công cộng
Thôn Thiềng Rầy, Xã Nàng Đôn, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì
314035
Hòm thư Công cộng
Thôn Bản Cậy, Xã Tụ Nhân, Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh Hà Giang
Huyện Vị Xuyên
313580
Điểm BĐVHX Cao Bồ
Thôn Thác Hồng, Xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang
Huyện Vị Xuyên
313400
Bưu cục cấp 2 Vị Xuyên
Tổ 2, Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang
Huyện Vị Xuyên
313710
Điểm BĐVHX Trung Thành
Thôn Chung, Xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang
Huyện Vị Xuyên
313470
Điểm BĐVHX Đạo Đức
Thôn Làng Nùng, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang
Huyện Vị Xuyên
313701
Điểm BĐVHX Việt Lâm
Thôn Trang, Xã Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang
Huyện Vị Xuyên
313440
Điểm BĐVHX Linh Hồ
Thôn Bản Lự̉a, Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang
Huyện Vị Xuyên
313410
Điểm BĐVHX Ngọc Linh
Thôn Khuổi Vài, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang
Huyện Vị Xuyên
313530
Điểm BĐVHX Tùng Bá
Thôn Khuôn Làng, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang
Huyện Vị Xuyên
313540
Điểm BĐVHX Thuận Hòa
Thôn Mịch A, Xã Thuận Hòa, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang
Huyện Vị Xuyên
313670
Điểm BĐVHX Quảng Ngần
Thôn Bản Chang, Xã Quảng Ngần, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang
Huyện Vị Xuyên
313680
Điểm BĐVHX Thượng Sơn
Thôn Khuổi Luông, Xã Thượng Sơn, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang
Huyện Vị Xuyên
313730
Điểm BĐVHX Bạch Ngọc
Thôn Phai, Xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang
Huyện Vị Xuyên
313430
Điểm BĐVHX Ngọc Minh
Thôn Khuôn Pạc, Xã Ngọc Minh, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang
Huyện Vị Xuyên
313700
Bưu cục cấp 3 Việt Lâm
Thôn Vạt, Xã Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang
Huyện Vị Xuyên
313610
Điểm BĐVHX Thanh Thủy
Thôn Lùng Đóc, Xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang
Huyện Vị Xuyên
313560
Điểm BĐVHX Minh Tân
Thôn Tân Sơn, Xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang
Huyện Vị Xuyên
313525
Điểm BĐVHX Phong Quang
Thôn Lùng Càng, Xã Phong Quang, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang
Huyện Vị Xuyên
313643
Điểm BĐVHX XÍN CHẢI
Thôn Tả Ván, Xã Xín Chải, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang
Huyện Vị Xuyên
313741
Điểm BĐVHX Kim Thạch
Khu Xã, Xã Kim Thạch, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang
Huyện Vị Xuyên
313740
Điểm BĐVHX Kim Linh
Khu Xã, Xã Kim Linh, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang
Huyện Vị Xuyên
313742
Điểm BĐVHX Phú Linh
Thôn Nà Ác, Xã Phú Linh, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang
Huyện Vị Xuyên
313657
Hòm thư Công cộng
Thôn Lùng Chủ Phùng, Xã Lao Chải, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang
Huyện Vị Xuyên
313608
Hòm thư Công cộng
Thôn Sửu, Xã Phương Tiến, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang
Huyện Vị Xuyên
313634
Hòm thư Công cộng
Thôn Nặm Lam, Xã Thanh Đức, Huyện Vị Xuyên
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quản Bạ
313210
Điểm BĐVHX Tùng Vài
Thôn Lao Chải, Xã Tùng Vài, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quản Bạ
313230
Điểm BĐVHX Quyết Tiến
Thôn Hoàng Lan, Xã Quyết Tiến, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quản Bạ
313130
Điểm BĐVHX Thanh Vân
Thôn Mã Hồng, Xã Thanh Vân, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quản Bạ
313310
Điểm BĐVHX Đông Hà
Thôn Thống Nhất, Xã Đông Hà, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quản Bạ
313280
Điểm BĐVHX Lùng Tám
Thôn Lùng Tám Thấp, Xã Lùng Tám, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quản Bạ
310100
Điểm BĐVHX Cán Tỷ
Thôn Đầu Cầu I, Xã Cán Tỷ, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quản Bạ
313260
Điểm BĐVHX Quản Bạ
Thôn Nà Vìn, Xã Quản Bạ, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quản Bạ
313100
Bưu cục cấp 2 Quản Bạ
Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quản Bạ
313290
Điểm BĐVHX Tả Ván
Thôn Lò Suối Tủng, Xã Tả Ván, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quản Bạ
313190
Điểm BĐVHX Cao Mã Pờ
Thôn Chí Sang, Xã Cao Mã Pờ, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quản Bạ
313170
Điểm BĐVHX Nghĩa Thuận
Thôn Na Cho Cai, Xã Nghĩa Thuận, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quản Bạ
313150
Điểm BĐVHX Bát Đại Sơn
Thôn Sán Hồ Trố, Xã Bát Đại Sơn, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang
Huyện Quản Bạ
313320
Điểm BĐVHX Thái An
Thôn Lổ Thàng 1, Xã Thái An, Huyện Quản Bạ
Tỉnh Hà Giang
Huyện Đồng Văn
312600
Bưu cục cấp 2 Đồng Văn
Khu Trung Tâm Xã, Thị Trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang
Huyện Đồng Văn
312810
Bưu cục cấp 3 Phó Bảng
Khu phố 1, Thị Trấn Phó Bảng, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang
Huyện Đồng Văn
312640
Điểm BĐVHX Lũng Cú
Thôn Thèn Ván, Xã Lũng Cú, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang
Huyện Đồng Văn
312660
Điểm BĐVHX Ma Lé
Thôn Bản Thùng, Xã Má Lé, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang
Huyện Đồng Văn
312695
Điểm BĐVHX Lũng Táo
Thôn Cá Ha, Xã Lũng Táo, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang
Huyện Đồng Văn
312770
Điểm BĐVHX Xà Phìn
Thôn Há Hơ, Xã Xà Phìn, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang
Huyện Đồng Văn
312790
Điểm BĐVHX Sủng Là
Thôn Sủng Là Dưới, Xã Sủng Là, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang
Huyện Đồng Văn
312820
Điểm BĐVHX Phố Là
Thôn Chúng Trải, Xã Phố Là, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang
Huyện Đồng Văn
312830
Điểm BĐVHX Phó Cáo
Thôn Lán Xì A, Xã Phố Cáo, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang
Huyện Đồng Văn
312869
Điểm BĐVHX Sính Lủng
Thôn Cá Ha, Xã Sính Lủng, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang
Huyện Đồng Văn
312896
Điểm BĐVHX SẢNG TỦNG
Thôn Chứ Lủng, Xã Sảng Tủng, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang
Huyện Đồng Văn
312910
Điểm BĐVHX Hố Quáng Phìn
Thôn Chín Chua Ván, Xã Hồ Quáng Phìn, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang
Huyện Đồng Văn
312943
Điểm BĐVHX Vần Chải
Thôn Đăng Vai, Xã Vần Chải, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang
Huyện Đồng Văn
312950
Điểm BĐVHX Lũng Phìn
Thôn Tráng Trà Phìn, Xã Lũng Phìn, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang
Huyện Đồng Văn
312982
Điểm BĐVHX Sủng Trái
Thôn Há Súa, Xã Sủng Trái, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang
Huyện Đồng Văn
312720
Hòm thư Công cộng
Thôn Giàng Sì Tủng, Xã Thài Phìn Tủng, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang
Huyện Đồng Văn
312739
Hòm thư Công cộng
Thôn Dình Lủng, Xã Tả Phìn, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang
Huyện Đồng Văn
312764
Hòm thư Công cộng
Thôn Tả Lủng, Xã Tả Lủng, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang
Huyện Đồng Văn
312906
Hòm thư Công cộng
Thôn Cá Lủng, Xã Lũng Thầu, Huyện Đồng Văn
Tỉnh Hà Giang
Huyện Mèo Vạc
312100
Bưu cục cấp 2 Mèo Vạc
Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang
Huyện Mèo Vạc
312130
Điểm BĐVHX Sơn Vĩ
Thôn Lùng Lình A, Xã Sơn Vĩ, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang
Huyện Mèo Vạc
312160
Điểm BĐVHX Giàng Chu Phìn
Thôn Tía Chí Đó, Xã Giàng Chu Phìn, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang
Huyện Mèo Vạc
312199
Điểm BĐVHX XÍN CÁI
Thôn Bờ Sông, Xã Xín Cái, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang
Huyện Mèo Vạc
312256
Điểm BĐVHX Pả Vi
Thôn Pả Vi Thượng, Xã Pả Vi, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang
Huyện Mèo Vạc
312260
Điểm BĐVHX Pải Lủng
Thôn Pải Lủng, Xã Pải Lủng, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang
Huyện Mèo Vạc
312310
Điểm BĐVHX Sủng Trà
Thôn Sủng Trà, Xã Sủng Trà, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang
Huyện Mèo Vạc
312340
Điểm BĐVHX Lũng Chinh
Thôn Sủng Lù, Xã Lũng Chinh, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang
Huyện Mèo Vạc
312502
Điểm BĐVHX Lũng Pù
Thôn Phố Hía, Xã Lũng Pù, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang
Huyện Mèo Vạc
312387
Điểm BĐVHX TÁT NGÀ
Thôn Tát Ngà, Xã Tát Ngà, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang
Huyện Mèo Vạc
312390
Điểm BĐVHX Cán Chu Phìn
Thôn Nà Pòng, Xã Nậm Ban, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang
Huyện Mèo Vạc
312404
Điểm BĐVHX Nậm Ban
Thôn Nà Pòng, Xã Nậm Ban, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang
Huyện Mèo Vạc
312424
Điểm BĐVHX Khâu Vai
Thôn Trà Lủng 1, Xã Khâu Vai, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang
Huyện Mèo Vạc
312477
Điểm BĐVHX NIÊM SƠN
Thôn Niên Đồng, Xã Niêm Sơn, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang
Huyện Mèo Vạc
312235
Hòm thư Công cộng
Thôn Xà Phìn, Xã Thượng Phùng, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang
Huyện Mèo Vạc
312335
Hòm thư Công cộng
Thôn Sủng Quáng, Xã Sủng Máng, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang
Huyện Mèo Vạc
312307
Hòm thư Công cộng
Thôn Há Đế A, Xã Tả Lủng, Huyện Mèo Vạc
Tỉnh Hà Giang
Huyện Yên Minh
311500
Bưu cục cấp 2 Yên Minh
Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang
Huyện Yên Minh
311720
Điểm BĐVHX Đông Minh
Thôn Bó Mới, Xã Đồng Minh, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang
Huyện Yên Minh
311750
Điểm BĐVHX Mậu Duệ
Khu Trung Tâm, Xã Mậu Duệ, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang
Huyện Yên Minh
311794
Điểm BĐVHX Mậu Long
Thôn Nà Tườm, Xã Mậu Long, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang
Huyện Yên Minh
311543
Điểm BĐVHX Hữu Vinh
Thôn Tân Tiến, Xã Hữu Vinh, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang
Huyện Yên Minh
311550
Điểm BĐVHX Sủng Thài
Thôn Sủng Thài A, Xã Sủng Thài, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang
Huyện Yên Minh
311589
Điểm BĐVHX SỦNG TRÁNG
Thôn Sủng Chớ, Xã Sủng Tráng, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang
Huyện Yên Minh
311608
Điểm BĐVHX THẮNG MỐ
Thôn Khán Trồ, Xã Thắng Mố, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang
Huyện Yên Minh
311633
Điểm BĐVHX PHÚ LŨNG
Thôn Xóm B1, Xã Phú Lũng, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang
Huyện Yên Minh
311670
Điểm BĐVHX Na Khê
Thôn Bản Rào, Xã Na Khê, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang
Huyện Yên Minh
311690
Điểm BĐVHX Bạch Đích
Đội 1b Cháng Lệ, Xã Bạch Đích, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang
Huyện Yên Minh
311640
Điểm BĐVHX Lao Và Chải
Thôn Sủng Là, Xã Lao Và Chải, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang
Huyện Yên Minh
311812
Điểm BĐVHX Ngam La
Thôn Phiêng Chom, Xã Ngam La, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang
Huyện Yên Minh
311860
Điểm BĐVHX Ngọc Long
Thôn Nà Nghè, Xã Ngọc Long, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang
Huyện Yên Minh
311820
Điểm BĐVHX Lũng Hồ
Thôn Lũng Hồ 1, Xã Lũng Hồ, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang
Huyện Yên Minh
311910
Điểm BĐVHX ĐƯỜNG THƯỢNG
Thôn Xín Chải 1, Xã Đường Thượng, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang
Huyện Yên Minh
311920
Điểm BĐVHX Du Già
Thôn Cốc Pảng, Xã Du Già, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang
Huyện Yên Minh
311950
Điểm BĐVHX DU TIẾN
Thôn Khau Vạc, Xã Du Tiến, Huyện Yên Minh
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Mê
311200
Bưu cục cấp 2 Bắc Mê
Khu phố Trung Tâm, Xã Yên Phú, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Mê
311201
Điểm BĐVHX Yên Phú
Khu phố Trung Tâm, Xã Yên Phú, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Mê
311220
Điểm BĐVHX Yên Phong
Thôn Nà Vuồng, Xã Yên Phong, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Mê
311250
Điểm BĐVHX Giáp Trung
Thôn Khâu Nhò, Xã Giáp Trung, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Mê
311260
Điểm BĐVHX Minh Sơn
Thôn Kho Lá, Xã Minh Sơn, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Mê
311290
Điểm BĐVHX Lạc Nông
Thôn Hạ Sơn 1, Xã Lạc Nông, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Mê
311310
Điểm BĐVHX Minh Ngọc
Khu Trung Tâm, Xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Mê
311320
Điểm BĐVHX Yên Định
Thôn Nà Trang, Xã Yên Định, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Mê
311340
Điểm BĐVHX Phú Nam
Thôn Bản Tính, Xã Phú Nam, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Mê
311375
Điểm BĐVHX Thượng Tân
Thôn Tả Luông, Xã Thượng Tân, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Mê
311364
Điểm BĐVHX Yên Cường
Thôn Bản Nghè, Xã Yên Cường, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Mê
311380
Điểm BĐVHX Đường Âm
Thôn Đoàn Kết, Xã Đường Âm, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Mê
311424
Điểm BĐVHX Phiêng Luông
Thôn Cụm Nhùng, Xã Phiêng Luông, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang
Huyện Bắc Mê
311408
Điểm BĐVHX Đường Hồng
Thôn Bản Đúng, Xã Đường Hồng, Huyện Bắc Mê
Tỉnh Hà Giang
Thành Phố Hà Giang
310000
Bưu cục cấp 1 Hà Giang
Đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang
Tỉnh Hà Giang
Thành Phố Hà Giang
311090
Bưu cục cấp 3 Quang Trung
Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Hà Giang
Tỉnh Hà Giang
Thành Phố Hà Giang
311060
Bưu cục cấp 3 Yên Biên
Sô´90, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang
Tỉnh Hà Giang
Thành Phố Hà Giang
311080
Bưu cục cấp 3 Trần Phú
Tổ 9, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang
Tỉnh Hà Giang
Thành Phố Hà Giang
311000
Bưu cục cấp 3 Công Viên
Đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang
Tỉnh Hà Giang
Thành Phố Hà Giang
311020
Bưu cục cấp 3 Minh Khai
Đường Minh Khai, Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang
Tỉnh Hà Giang
Thành Phố Hà Giang
311051
Bưu cục cấp 3 Ngọc Hà
Sô´497, Khu phố Xã, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Giang
Tỉnh Hà Giang
Thành Phố Hà Giang
311050
Điểm BĐVHX Ngọc Đường
Khu Xã, Xã Ngọc Đường, Thành phố Hà Giang
Tỉnh Hà Giang
Thành Phố Hà Giang
311138
Hòm thư Công cộng
Thôn Cầu Mè, Xã Phương Thiện, Thành phố Hà Giang
Tỉnh Hà Giang
Thành Phố Hà Giang
311040
Bưu cục văn phòng VP BĐT Hà Giang
Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang
Tỉnh Hà Giang
Thành Phố Hà Giang
310900
Bưu cục văn phòng Hệ 1 Hà Giang
Đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH HÀ GIANG. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!


HD tra cứu Zip/Postal codes các tỉnh thành Việt Nam


Hướng dẫn cách tra cứu mã bưu chính Zip/Postal codes các tỉnh thành của Việt Nam mới nhất đến cấp thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố.
Link website: http://www.geopostcodes.com/Vietnam
Đây là trang web tra cứu mã zip codes, postal codes chi tiết đến từng khu vực địa phương mới nhất năm 2015

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp Tại nhahangcarnaval.com
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button