Tổng Hợp

Postal code tỉnh bạc liêu

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH BẠC LIÊU  LÀ 960000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh Bạc Liêu do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH BẠC LIÊU

TỈNH/THÀNH PHỐ
HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ
ZIP CODE
BƯU CỤC
ĐỊA CHỈ
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hòa Bình
963200
Bưu cục cấp 2 Hòa Bình
Ấp Thị Trấn A – Khu 1, Thị Trấn Hoà Bình, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hòa Bình
963280
Bưu cục cấp 3 Bàu Xàng
Ấp 18, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hòa Bình
963390
Bưu cục cấp 3 Cầu Số 2
Ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hòa Bình
963310
Bưu cục cấp 3 Cái Cùng
Ấp Vĩnh Lạc, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hòa Bình
963320
Bưu cục cấp 3 Vĩnh Mới
Ấp Vĩnh Mới, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hòa Bình
963330
Điểm BĐVHX Minh Diệu
Ấp 21, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hòa Bình
963360
Điểm BĐVHX Vĩnh Mỹ A
Ấp Xóm Lớn B, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hòa Bình
963420
Điểm BĐVHX Vĩnh Hậu
Ấp Vĩnh Mẫu, Xã Vĩnh Hậu, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hòa Bình
963448
Điểm BĐVHX Vĩnh Hậu A
Ấp 12, Xã Vĩnh Hậu A, Huyện Hoà Bình
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Đông Hải
962900
Bưu cục cấp 2 Đông Hải
Ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Đông Hải
962970
Bưu cục cấp 3 Cây Giang
Ấp Cây Giang A, Xã Long Điền, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Đông Hải
962920
Bưu cục cấp 3 Kinh Tư
Ấp Diêm Điền, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Đông Hải
962950
Điểm BĐVHX Long Đìền Đông A
Ấp Mỹ Điền, Xã Long Điền Đông A, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Đông Hải
962940
Điểm BĐVHX Long Điền Đông
Ấp Bửu 2, Xã Long Điền Đông, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Đông Hải
963000
Điểm BĐVHX An Trạch
Ấp Thành Thưởng, Xã An Trạch, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Đông Hải
963030
Điểm BĐVHX An Phúc
Ấp Cái Keo, Xã An Phúc, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Đông Hải
963050
Điểm BĐVHX Định Thành
Ấp Lung Chim, Xã Định Thành, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Đông Hải
963065
Điểm BĐVHX Định Thành A
Ấp Lung Lá, Xã Định Thành A, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Đông Hải
962901
Đại lý bưu điện Số 1
Ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Giá Rai
962600
Bưu cục cấp 2 Gía Rai
Ấp 1, Thị Trấn Giá Rai, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Giá Rai
962720
Bưu cục cấp 3 Hộ Phòng
Ấp 1 – Khóm 1, Thị Trấn Hộ Phòng, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Giá Rai
962800
Bưu cục cấp 3 Láng Trâm
Ấp Xóm Mới, Xã Tân Thạnh, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Giá Rai
962610
Bưu cục cấp 3 Láng Tròn
Ấp 2, Xã Phong Thạnh Đông A, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Giá Rai
962780
Bưu cục cấp 3 Khúc Tréo
Ấp Khúc Tréo A, Xã Tân Phong, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Giá Rai
962670
Điểm BĐVHX Phong Thạnh
Ấp 19, Xã Phong Thạnh, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Giá Rai
962801
Điểm BĐVHX Tân Thạnh
Ấp 8, Xã Tân Thạnh, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Giá Rai
962650
Điểm BĐVHX Phong Tân
Ấp 16 A, Xã Phong Tân, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Giá Rai
962630
Điểm BĐVHX Phong Thạnh Đông
Ấp 11, Xã Phong Thạnh Đông , Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Giá Rai
962792
Bưu cục cấp 3 Cây Gừa
Ấp Khúc Tréo B, Xã Tân Phong, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Giá Rai
962620
Điểm BĐVHX Phong Thạnh Đông A
Ấp 1, Xã Phong Thạnh Đông A, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Giá Rai
962708
Điểm BĐVHX Phong Thạnh Tây
Ấp 3, Xã Phong Thạnh Tây, Huyện Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hồng Dân
962400
Bưu cục cấp 2 Hồng Dân
Đường Trần Văn Bảy, Thị Trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hồng Dân
962510
Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc A
Ấp Ba Đình, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hồng Dân
962511
Bưu cục cấp 3 Cầu Đỏ
Ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hồng Dân
962460
Bưu cục cấp 3 Ninh Quới
Ấp Ninh Thạnh, Xã Ninh Qưới A, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hồng Dân
962440
Điểm BĐVHX Ninh Điền
Ấp Ninh Điền, Xã Ninh Qưới, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hồng Dân
962520
Điểm BĐVHX Ninh Thạnh Lợi
Ấp Ninh Thạnh Tây, Xã Ninh Thạnh Lợi, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hồng Dân
962420
Điểm BĐVHX Ninh Hòa
Ấp Ninh Thạnh 2, Xã Ninh Hoà, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hồng Dân
962521
Điểm BĐVHX Nhà Lầu 1
Ấp Nhà Lầu 1, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hồng Dân
962480
Điểm BĐVHX Lộc Ninh
Ấp Bà Ai 1, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Phước Long
962100
Bưu cục cấp 2 Phước Long
Ấp Long Thành, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Phước Long
962240
Bưu cục cấp 3 Chủ Chí
Ấp 2 A, Xã Phong Thạnh Tây B, Huyện Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Phước Long
962150
Bưu cục cấp 3 Phó Sinh
Ấp Phước Thành, Xã Phước Long, Huyện Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Phước Long
962190
Bưu cục cấp 3 Trưởng Tòa
Ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Phước Long
962220
Bưu cục cấp 3 Rọc Lá
Ấp Mỹ Tường 1, Xã Hưng Phú, Huyện Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Phước Long
962241
Điểm BĐVHX Phong Thạnh Tây A
Ấp 1 A, Xã Phong Thạnh Tây A, Huyện Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Phước Long
962130
Điểm BĐVHX Vĩnh Phú Đông
Ấp Mỹ 1, Xã Vĩnh Phú Đông, Huyện Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Phước Long
962160
Điểm BĐVHX Xã Thoàn
Ấp Phứớc 2, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Vĩnh Lợi
961580
Bưu cục cấp 3 Cầu Sập
Ấp Phước Thạnh 1, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Vĩnh Lợi
961750
Bưu cục cấp 3 Vĩnh Hưng
Ấp Tam Hưng, Xã Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Vĩnh Lợi
961670
Bưu cục cấp 3 Gia Hội
Ấp Gia Hội, Xã Hưng Thành, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Vĩnh Lợi
961610
Bưu cục cấp 3 Cái Dầy
Ấp Cái Dầy, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Vĩnh Lợi
961690
Điểm BĐVHX Châu Thới
Ấp Giồng Bướm A, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Vĩnh Lợi
961650
Điểm BĐVHX Hưng Hội
Ấp Sóc Đồn, Xã Hưng Hội, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Vĩnh Lợi
961630
Điểm BĐVHX Châu Hưng A
Ấp Nhà Dài A, Xã Châu Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Vĩnh Lợi
961770
Điểm BĐVHX Vĩnh Hưng A
Ấp Trung Hưng 1A, Xã Vĩnh Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Vĩnh Lợi
961500
Bưu cục cấp 2 Vĩnh Lợi
Ấp Xẻo Chích, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi
Tỉnh Bạc Liêu
Thị Xã Bạc Liêu
960000
Bưu cục cấp 1 Bạc Liêu
Sô´20, Đường Trần Phú, Phường 3, Thị xã Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu
Thị Xã Bạc Liêu
961300
Bưu cục cấp 3 Nhà Mát
Khóm Nhà Mát, Phường Nhà Mát, Thị xã Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu
Thị Xã Bạc Liêu
961310
Bưu cục cấp 3 Hiệp Thành
Khóm Đầu Lộ, Phường Nhà Mát, Thị xã Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu
Thị Xã Bạc Liêu
961250
Bưu cục cấp 3 Trà Kha
Sô´002, Đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Thị xã Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu
Thị Xã Bạc Liêu
961139
Điểm BĐVHX Vĩnh Trạch
Ấp Công Điền, Xã Vĩnh Trạch, Thị xã Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu
Thị Xã Bạc Liêu
960900
Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Bạc Liêu
Sô´20, Đường Trần Phú, Phường 3, Thị xã Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu
Thị Xã Bạc Liêu
961328
Điểm BĐVHX Hiệp Thành
Ấp Giồng Nhãn, Xã Hiệp Thành, Thị xã Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu
Thị Xã Bạc Liêu
961338
Điểm BĐVHX Vĩnh Trạch Đông
Ấp Biển Tây B, Xã Vĩnh Trạch Đông, Thị xã Bạc Liêu

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH BẠC LIÊU. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!


Hướng Dẫn Lấy Mã Zip Code Bưu Điện | Mã Bưu Chính Xã Huyện Tỉnh Chính Xác 100%


Hướng Dẫn Lấy Mã Zip Code Bưu Điện Mã Bưu Chính Xã Huyện Tỉnh Chính Xác 100%
Anh em đăng ký ủng hộ với nha
http://tuonglai2020.com
https://bom.to/Dk9QOVZZxaikdf
https://www.facebook.com/pungphilong/?ref=pages_you_manage
Link lấy mã zip code bưu chính:
https://inxpress360.com/mabuudien/
https://www.mabuuchinh.vn/
Rất mong video này sẽ giúp ích được cho anh em

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp Tại nhahangcarnaval.com
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button