Tổng Hợp

Hệ vừa học vừa làm là gì, học ở đâu, bằng đại học có giá trị không?

Bạn đang xem: hệ vừa học vừa làm là gì, học ở đâu, bằng đại học có giá trị không? Tại Website nhahangcarnaval.com

Hệ Vừa học và làm là hình thức đào tạo liên thông cao đẳng, đại học phổ biến hiện nay được đa số thí sinh đã đi làm, những người có quỹ thời gian eo hẹp không thể đáp ứng được yêu cầu theo học chính quy học tập trung cả tuần mà có nguyện vọng nâng cao giá trị bằng cấp “Từ trung cấp liên thông lên đại học hệ vừa học vừa làm” ; “Từ cao đẳng liên thông lên đại học hệ vừa học vừa làm”. Vậy trước khi lựa chọn học với hình thức Vừa học vừa làm, Thí sinh cần nắm rõ những thông tin, quy chế đào tạo sau đậy:

THEO QUY CHẾ ĐÀO TẠO HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM HỆ ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT Ngày 15 tháng 3năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) như sau:

 • Trình độ đào tạo của giáo dục đại học bao gồm trình độ: đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ.
 • Hình thức đào tạo hiện nay cấp văn bằng đại học: Chính quy, Vừa học vừa làm, Đào tạo từ xa.

I. Hệ Vừa Học Vừa Làm ( VHVL )

Định nghĩa (VHVL) : Là hình thức đào tạo mà nhà trường tạo điều kiện; hỗ trợ sinh viên theo học các lớp như liên thông “Từ trung cấp liên thông lên đại học hệ vừa học vừa làm” ; “Từ cao đẳng liên thông lên đại học hệ vừa học vừa làm”; có thể học song song vừa đi làm các ngày trong tuần; vừa có thể sắp xếp thời gian vừa đi học vào cuối tuần; nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức, nâng lương nâng ngạch và nâng cao giá trị bằng cấp.

1. Đơn vị đào tạo Hệ Vừa học vừa làm ở TPHCM:

Áp dụng đối với đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học, bao gồm

 • Cả các trường đại học thành viên của đại học quốc gia, đại học vùng được giao nhiệm vụ đào tạo VLVH trình độ đại học;
 • Các tổ chức và cá nhân có liên quan đến quá trình đào tạo VLVH trình độ đại học.

Ở TPHCM hiện Viện Nghiên Cứu Quản Lý Hành Chính là đơn vị liên kết phối hợp giáo dục, tuyển sinh đào tạo cùng các trường đại học Uy tín trên toàn quốc. Luôn mang lại cảm giác hài lòng đối với thí sinh khi tham gia đăng ký và học tập, giảm tối ưu những áp lực về thời gian, học tập, thi cử.

 • Địa chỉ: Viện Nghiên Cứu Quản Lý Hành chính – Văn phòng tuyển sinh 03 : 181 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TPHCM.
 • HOTLINE: 0907 139 139 – 0909 392 666
 • Email: hocvalam24h@gmail.com
 • Website: Riam.edu.vn

Các trường Cao đẳng liên thông lên đại học tại TPHCM, 2021

2. Đối tượng tuyển sinh hệ Vừa học vừa làm:

Đối tượng tham gia tuyển sinh VLVH được thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

– Hình thức tổ chức tuyển sinh hệ Vừa học vừa làm:

 • Phương thức tuyển sinh VLVH gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.
 • Cơ sở đào tạo quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh VLVH.

– Hội đồng tuyển sinh hệ Vừa học vừa làm:

 • Hội đồng tuyển sinh VLVH do thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định thành lập.

3. Thành phần hội đồng tuyển sinh VLVH gồm:

+ Chủ tịch hội đồng tuyển sinh VLVH là thủ trưởng cơ sở đào tạo hoặc cấp phó của thủ trưởng cơ sở đào tạo được cấp trưởng ủy quyền;

+ Phó chủ tịch hội đồng tuyển sinh VLVH là cấp phó của thủ trưởng cơ sở đào tạo; ủy viên thư ký là trưởng hoặc phó đơn vị quản lý đào tạo VLVH;

+ Các ủy viên là một số trưởng hoặc phó đơn vị liên quan trực tiếp đến công tác tuyển sinh VLVH và cán bộ công nghệ thông tin.

4. Địa điểm đào tạo hệ liên thông đại học vừa học vừa làm ở TPHCM:

+ Địa điểm đào tạo của ngành đào tạo VLVH là trụ sở của cơ sở đào tạo được kiểm tra và xác nhận đủ điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định khi mở ngành đào tạo hệ chính quy đối với ngành tương ứng.

+ Trong trường hợp liên kết đào tạo VLVH và đặt lớp ở ngoài cơ sở đào tạo thì cơ sở đào tạo và các đơn vị liên quan phải thực hiện các quy định về liên kết đào tạo hiện hành.

+ Các chuyên ngành đào tạo liên thông đại học hệ vừa học vừa làm bao gồm: Liên thông đại học sư phạm mầm non, Liên thông đại học sư phạm toán, Liên thông đại học sư phạm tiểu học, Liên thông đại học sư phạm tiếng anh.

5. Chương trình đào tạo hệ vừa học vừa làm theo quy chế:

Chương trình đào tạo VLVH có nội dung như chương trình đào tạo của ngành tương ứng theo hình thức đào tạo chính quy.

Chương trình đào tạo VLVH được tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Tổ chức và quản lý đào tạo hệ Vừa học vừa làm:

+ Cơ sở đào tạo tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức; và quản lý đào tạo theo khóa học, năm học; và học kỳ, thực hiện quy chế và chương trình đào tạo VLVH đã ban hành.

+ Đầu khóa học, cơ sở đào tạo VLVH phải; thông báo cho người học về chương trình đào tạo toàn khóa; đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo; kế hoạch học tập; kế hoạch kiểm tra, thi; các quy định khác của cơ sở đào tạo có liên quan đến khóa học.

7. Quy chế Dự thi kết thúc học phần hệ vừa học vừa làm :

 • Người học phải dự thi kết thúc học phần theo lịch do cơ sở đào tạo quy định.
 • Người học bỏ thi kết thúc học phần không có lý do chính đáng bị nhận điểm 0.
 • Người học ốm đau, đi công tác đột xuất hoặc vì những lý do đặc biệt khác phải có đơn đề nghị hoãn thi. Cơ sở đào tạo bố trí cho những người học này dự thi vào lần thi tiếp theo.

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH & ĐÀO TẠO, VHVL TẠI TPHCM 2021

7.1 Trường hợp bảo lưu kết quả hệ Vừa học vừa làm:

 • Người học đã tốt nghiệp đại học hoặc đã học các chương trình đào tạo khác được bảo lưu kết quả học phần đã tích lũy có cùng nội dung và thời lượng.
 • Thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định về bảo lưu kết quả học phần đã tích lũy của người học.

7.2 Trường hợp học tiếp, nghỉ học tạm thời, buộc thôi học hệ Vừa học vừa làm:

 • Cơ sở đào tạo xét việc học tiếp, nghỉ học tạm thời, hoặc buộc thôi học đối với người học VLVH theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ hiện hành.
 • Thời gian tối đa được phép học không được vượt quá hai lần so với thời gian thiết kế của chương trình đào tạo VLVH.

II. Quy định Xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp với hệ Vừa học vừa làm:

+ Điều kiện xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp được thực hiện; theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ hiện hành.

+ Hội đồng xét tốt nghiệp do thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định, thành lập; trên cơ sở đề nghị của trưởng đơn vị quản lý đào tạo VLVH.

+ Hội đồng xét tốt nghiệp do thủ trưởng cơ sở đào tạo; hoặc cấp phó được ủy quyền của thủ trưởng cơ sở đào tạo làm chủ tịch; trưởng đơn vị quản lý đào tạo VLVH làm ủy viên thư ký; các ủy viên là trưởng đơn vị chuyên môn có học viên tốt nghiệp; đại diện thanh tra đào tạo và đại diện lãnh đạo đơn vị có liên quan đến quá trình đào tạo VLVH (nếu có).

Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ vào điều kiện tốt nghiệp

+ Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ vào điều kiện tốt nghiệp để xét, lập danh sách những người đủ điều kiện, đề nghị thủ trưởng cơ sở đào tạo công nhận tốt nghiệp.

+ Thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định công nhận tốt nghiệp VLVH, cấp bằng tốt nghiệp và bảng điểm theo đề nghị của hội đồng xét tốt nghiệp VLVH.

+ Người học không đủ điều kiện tốt nghiệp, không bị kỷ luật buộc thôi học, nếu có yêu cầu thì được thủ trưởng cơ sở đào tạo cấp giấy chứng nhận các học phần đã hoàn thành trong chương trình đào tạo VLVH.

Trên đây là những thông tin chia sẽ chi tiết về hình thức đào tạo vừa học vừa làm theo quy chế. Chúc bạn có thêm thông tin lựa chọn và thành công trong cuộc sống. Viện Tuyển sinh và đào tạo hỗ trợ học viên về đào tạo, thi cử, xét tuyển hồ sơ vào giờ hành chính từ thứ 2 đến chủ nhật. Mọi thắc mắc vui lòng gọi cho phòng tư vấn tuyển sinh hoặc tới trực tiếp qua địa chỉ:

Xem thêm:

VI. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh Liên Thông hệ Vừa học vừa làm tại Tphcm, 2021:

(Chú ý: Để tiện cho việc đi lại và hoàn thiện mọi thủ tục nhập học theo đúng quy định của nhà trường. Thí sinh đến mua hồ sơ và làm thủ tục đăng ký dự thi liên thông liên hệ trực tiếp với ban tư vấn tuyển sinh để được hướng dẫn)

Đăng ký hỗ trợ tại đây : (Phòng tuyển sinh sẽ liên hệ – hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển)

  Họ Tên :

  Số Điện Thoại :

  Email:

  Tên ngành đăng ký:

  Hệ :

  Chăm sóc học viên:


  Sự thật về hệ Vừa Học Vừa làm – Tân hướng nam


  Video này phân tích cả những điểm tốt và không tốt của hệ vừa học vừa làm hiện tại ở Đài Loan theo chính sách tân hương nam.
  Các bạn nên cân nhắc nó có hợp với mình không rồi hãy quyết định hệ nào cho hợp lý nhé!

  Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
  Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
  Xem thêm :  5 phần mềm livestream miễn phí trên youtube, facebook 2021

  Related Articles

  Back to top button