Tổng Hợp

giới thiệu khái quát về công ty cổ phần bibica về quá trình hình thành , phát triển

Ngày đăng: 13/03/2014, 13:38

Phan tich bao cao tai chinhTÓM TẮT NỘI DUNGGiới thiệu khái quát trình hình thành , phát triểnvà vị thế của công ty trên thị trường hiện nay và một số thông tin khác về cấu tổchức, hệ thống phân phối….Đưa ra các thông tin của báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty cổ phầnbánh kẹo Bibica năm 2011 và 2012.Dựa vào báo cáo tài chính để phân tích sự biến động về giá trị, kết cấu của tài sản,nguồn vốn, tình hình sản xuất kinh doanh, sự lưu chuyển của các luồng tiền, phân tíchcác chỉ số tài chính để từ đó so sánh giữa năm 2012 so với năm 2011 .Từ đó nêu ra những điểm mạnh, điểm yếu của công ty và biện pháp khắc phục đểcông ty ngày càng phát triển .NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀPHẦN A. Đặt vấn đềI. Lí do chọn đề tài.Nền kinh tế thế giới đang ngày càng phát triển theo hướng thị trường cạnh tranhhoàn hảo, và Việt Nam cũng là một trong số đó. Đặc biệt là sau khi gia nhập WTO thìđòi hỏi các doanh nghiệp cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để duy trì sự ổn định của quátrình sản xuất , kinh doanh và ngày càng phát triển hơn.Các doanh nghiệp càng muốn mở rộng phạm vi kinh doanh để tăng thêm lợinhuận và thị phần của mình, do đó họ cần một nguồn vốn rất lớn từ các nhà đầu tưbằng cách lên sàn giao dịch chứng khoán hoặc vay vốn từ các ngân hàng.Các nhà đầu tư hoặc các ngân hàng trước khi đầu tư vào công ty hoặc cho vay thìhọ đều phải xem xét đến tình trạng kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời giangần đây để xem khả năng sinh lợi và thu hồi vốn của số tiền, của cải mình đầu tư để từđó quyết định đúng đắn. Và báo cáo tài chính là một trong những công cụ cung cấpthông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách tương đối đầy đủ và chínhxác. Do vậy, việc phân tích báo cáo tài chính là nhu cầu của hầu hết các doanh nghiệp.Công ty cổ phần Bibica cũng không ngoại lệ, là một trong 5 công ty hàng đầutrong ngành sản xuất bánh kẹo Việt Nam, kinh doanh hiệu quả và chiếm một thịphần lớn trên thị trường Việt Nam.1Phan tich bao cao tai chinhThêm vào đó, ngày 17/12/2001 chính thức niêm yết cổ phiếu tại trung tâm chứngkhoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Do vậy, phân tích báo cáo tài chính là việc tấtyếu và cần thiết đối với doanh nghiệp này.II. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi.1. Đối tượng nghiên cứuDựa vào các thông tin trên báo cáo tài chính của công ty cổ phần bánh kẹo Bibicađể từ đó phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty. Gồm có:a) Bảng cân đối kế toánLà bảng tóm tắt tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu tại một thời điểmnào đó thường là cuối năm hoặc cuối quý. Phản ánh số liệu tại một thời điểm; Tài sảnliệt kê theo thứ tự thanh khoản giảm dần; Nguồn vốn được xếp theo thứ tự chi phí sửdụng vốn tăng dần .BCĐKT được chia thành 2 phần (có thể xếp dọc hoặc xếp ngang) theo mẫu đầy đủhoặc mẫu rút gọn theo 2 cách phản ánh tài sản là cấu thành tài sản và nguồn hình thànhnên tài sản. Do vậy, số tổng cộng của 2 phần luôn bằng nhau. BCĐKT phản ánh vốnvà nguồn vốn tại một thời điểm nhất định. Thời điểm đó thường là ngày cuối cùng củakỳ hạch toán. b) Báo cáo kết quả kinh doanhBáo cáo kết quả kinh doanh là một báo cáo tài chính phản ánh tóm lược các khoảndoanh thu , chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp cho mộtnăm kế toán nhất định, bao gồm kết quả kinh doanh( hoạt động bán hàng và cung cấpdịch vụ, hoạt động tài chính) và các hoạt động khác.c) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT) là báo cáo tài chính phản ánh việc hìnhthành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Thông tinphản ánh trong bảng cung cấp cho các đối tượng sử dụng thông tin sở để đánhgiá khả năng tạo ra tiền và việc sử dụng những khoản tiền đã tạo ra trong các hoạtđộng của doanh nghiệp.d) Thuyết minh báo cáo tài chính.2Phan tich bao cao tai chinhThuyết minh báo cáo tài chính là báo cáo nhằm thuyết minh và giải trình bằng lời,bằng số liệu một số chỉ tiêu kinh tế- tài chính chưa thể hiện trên cáo báo cáo tài chínhtrên. Bản thuyết minh này cũng cung cấp thông tin bổ sung cần thiết cho việc đánh giákết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm báo cáo được chính xác.2. Phạm vi nghiên cứuPhân tích vĩ mô ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình kinh doanh của công tyBibica, phân tích ngành, chiến lược của công ty,các hệ số đo lường rủi ro, các chỉ sốtài chính quan trọng.Các báo cáo tài chính của công ty cổ phần bánh kẹo Bibica trong vòng 3 năm trởlại đây 2010 – 2012.3. Ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ của nghiên cứua) Ý nghĩaHoạt động tài chính mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh.Do đó, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều ảnh hưởng đến tình hình tàichính của doanh nghiệp. Ngược lại, tình hình tài chính tốt hay xấu đều tác độngthúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh.Các báo cáo tài chính phản ánh kết quả và tình hình thực hiện các mặt hoạt độngcủa doanh nghiệp bằng các chỉ tiêu kinh tế. Những báo cáo này do kế toán soạn thảođịnh kỳ nhằm mục đích cung cấp thông tin về kết quả và tình hình tài chính của doanhnghiệp cho những người nhu cầu sử dụng thông tin đó. Tuy nhiên, nhu cầu sửdụngthông tin trên báo cáo tài chính của những người sử dụng rất khác nhau, phụthuộc vào mục đích của họ:Đối với nhà quản lý: Mối quan tâm của nhà quản lý là điều hành quá trình sản xuất kinh doanh saochohiệu quả nhằm mục đích đạt được lợi nhuận tối đa cho mình. Dựa trên sở phântíchnhà quản lý thể định hướng hoạt động, lập kế hoạch kinh doanh, kiểm tra tình hìnhthực hiện và điều chỉnh quá trình hoạt động cho tốt.Đối với chủ sở hữu:3Phan tich bao cao tai chinhChủ sở hữu quan tâm đến lợi nhuận và khả năng trả nợ, sự an toàn của vốn bỏ ra,thông qua phân tích họ đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, đánh giá khả năngđiều hành doanh nghiệp của nhà quản trị, từ đó quyết định về nhân sự thích hợp.Đối với các nhà tài trợ từ bên ngoài:Mối quan tâm của nhà tài trợ là khả năng trả nợ của doanh nghiệp, khả năng thanhtoán của đơn vị. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp tác dụng giúp họđánh giá được mức độ rủi ro và các quyết định về tài trợ.Đối với các nhà đầu tư tương lai: Các nhà đầu tư tương lai quan tâm trước tiên là sự an toàn của lượng vốn đầutư,tiếp đến là khả năng sinh lời khi đầu tư, thời gian hoàn vốn. Vì vậy họ cần các thôngtin về tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh, tiềm năng tăng trưởng củadoanhnghiệp, họ tiến hành phân tích để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn .Đối với quan chức năng:Các quan chức năng như quan thuế tiến hành phân tích tình hình tàichínhdoanh nghiệp để xác định được mức thuế mà doanh nghiệp phải nộp. quanthống kê, thông qua phân tích tình hình tài chính để tổng hợp thành số liệu thống kê,chỉ số thống kê.b) Mục đíchThông qua việc phân tích, rút ra được những kiến thức thực tiễn, phục vụ cho mônhọc Tài chính Doanh nghiệp cũng như chuẩn bị những hành trang ban đầu cho việccông tác sau này.Việc tính toán và phân tích các chỉ số tài chính, giúp sinh viên củng cố và nângcao kiến thức của các môn học như tài chính doanh nghiệp, phân tích báo cáo tàichính, phân tích hoạt động kinh doanh.Ứng dụng kĩ năng phân tích cũng như sử dụng các mô hình tài chính doanh nghiệpđã học.Nâng cao khả năng tư duy, khả năng làm việc theo nhóm, giúp chúng ta hiểu thêmtình hình phát triển của công ty.4Phan tich bao cao tai chinhc) Nhiệm vụ.Nhiệm vụ phân tích báo cáo tài chính ở doanh nghiệp là căn cứ trênnhững nguyêntắc về tài chính doanh nghiệp để phân tích, đánh giá tình hình thực trạng và triển vọnghoạt động tài chính của công ty cổ phần bánh kẹo Bibica, vạch rõ những mặt tích cựcvà tồn tại còn mắc phải, xác định nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố.Trên sở đó, đề ra các biện pháp tích cực nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sảnxuấtkinh doanh của doanh nghiệp.4. Phương pháp nghiên cứu a) Phương pháp điều tra, khảo sát thực tếLà quá trình tiến hành điều tra, thu thập những tài liệu để sử dụng trong quá trìnhnghiên cứu, phân tích và khảo sát thực tế về tình hình sản xuất kinh doanh , vị thế củacông ty trên thị trường dựa vào các cách như: giá cổ phiếu của công ty đang lưu hành ,lập bảng hỏi để thu thập thông tin từ người tiêu dùng, phỏng vấn ban giám đốc, và thuthập các báo cáo tài chính của công ty để từ đó làm sở cho việc phân tích, đánh giávề công ty .b) Phương pháp nghiên cứu tài liệuLà sử dụng tài liệu đã thu thập , điều tra được đọc kĩ và lọc ra những thông tinquan trọng thể sử dụng vào công việc , liên quan đến nội dung nghiên cứu.Tìm ra được hướng phân tích và giải quyết chúng để hoàn thiện quá trình nghiêncứu.c) Phương pháp thu thập số liệu.Là một công việc quan trọng trong quá trình nghiên cứu một đề tài, tìm kiếm vàthu thập những số liệu từ quá trình điều tra, khảo sát để sử dụng trong bài báo cáo.Mục đích của thu thập số liệu là để làm sơ lý luận khoa học hay luận cứ chứngminh giả thuyết hay tìm ra vấn đề cần nghiên cứu. 3 phương pháp thu thập số liệu:Thu thập số liệu bằng cách tham khảo tài liệu. Thu thập số liệu từ những thực nghiệm(tiến hành khảo sát, xử lí để được số liệu) và thu thập số liệu phi thực nghiệm (lậpbảng câu hỏi điều tra, thông qua quá trình phỏng vấn).d) Phương pháp xử lí số liệu.5Phan tich bao cao tai chinhLà phương pháp sử dụng các số liệu đã thu thập được để xử lí chúng thông quaexcel, các bảng biểu, biểu đồ để những con số , thông tin ý nghĩa dùng để đưa ranhận xét, kết luận đối với kết quả nghiên cứu, và làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu.e) Phương pháp phân tíchThông qua các BCTC và các tỷ số tính được để phân tích tổng quát tình hình hoạtđộng sản xuất kinh doanh của công ty.f) Phương pháp toán học Dựa trên số liệu thu thập được tiến hành sử dụng các công thức toán học để tínhtỷ trọng của các chỉ tiêu trên BCTC, và tính toán các tỷ số. Ngoài ra sử dụng một sốmô hình để tính hệ số Z và chấm điểm tín dụng doanh nghiệp.g) Phương pháp so sánhSo sánh tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tốc độ phát triển của công ty quacác năm 2011 – 2012. Đồng thời, so sánh vị thế của công ty với các công ty cùngngành được niêm yết trên sàn chứng khoán.5. Các giả địnhGiả sử công ty hoạt động liên tục.Các số liệu thu thập được tính chính xácPHẦN B. Nội dung và kết cấu.Chương 1. Phân tích báo cáo tài chính.I. Tổng quan về công ty1. Vài nét về công ty cổ phần Bibicaa) Khái quát về công ty.Tên công ty: Công ty cổ phần bánh kẹo BIBICATên tiếng Anh: BIEN HOA CONFECTIONERY CORPORATIONTên giao dịch: BIBICAMã chứng khoán: BBCTrụ sở chính: khu công nghiệp Biên Hòa I, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Điện thoại: (84-61) 836576 . 836240Fax: (84-61) 836950Địa chỉ email: bibica@hcm.vnn.vn 6Phan tich bao cao tai chinhWebsite:www.bibica.com.vn Nơi mở tài khoản:Tài khoản đồng Việt Nam:710A.00305 tại ngân hàng Công Thương chi nhánh khu công nghiệpBiên Hòa0.12.100.000098.5 tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Đồng Nai.Tài khoản ngoại tệ:710S.00305 tại ngân hàng công thương chi nhánh khu công nghiệp Biên Hòa0.12.700.000098.5 tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh Đồng Nai.Vốn điều lệ: 90.000.000.000 (chín mươi tỷ đồng chẵn)Thời gian hoạt động: kể từ ngày công ty được cấp giấy phép chứng nhận đăng ký kinhdoanhGiấy phép thành lập: quyết định thành lập số 234/1998/QĐ-TTg của Thủ TướngChínhPhủ cấp ngày 01 tháng 12 năm 1998.Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 059167 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Naicấp ngày 16/01/1999.Mã số thuế: 3600363970b) Lịch sử hình thànhphát triển.Vào năm 1993, công ty bắt đầu sản xuất bánh kẹo với ba dây chuyền sản xuất: dâychuyền kẹo được nhập khẩu từ Châu Âu, dây chuyền bánh Biscuits theo công nghệAPV của Anh, dây chuyền mạch nha với thiết bị đồng bộ dùng công nghệ thủy phânbằng Enzyme và trao đổi ion lần đầu tiên ở Việt Nam được nhập khẩu từ Đài Loan.Sản phẩm bánh kẹo của công ty nhanh chóng được phân phối đến tất cả các tỉnh thànhtrong cả nước và đã được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng.Năm 1996, công ty tiếp tục đầu tư dây chuyền sản xuất bánh cookies với thiết bịvà công nghệ của Hoa Kỳ để đa dạng hóa sản phẩm và kịp thời đáp ứng nhu cầu tăngnhanh của sản phẩm bánh ngọt trong nước.Năm 1998, công ty tiếp tục đầu tư thiết bị sản xuất kẹo dẻo được nhập khẩu từ Úc.Năm 1999, công ty đầu tư dây chuyền sản xuất thùng carton và khay nhựa để phụcvụ sản xuất. Đồng thời dây chuyền sản xuất kẹo mềm cũng được đầu tư mở rộng vànâng công suất lên đến 11 tấn/ ngày.7Phan tich bao cao tai chinhNgày 16/01/1999, Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa với thương hiệu Bibicađược thành lập từ việc cổ phần hóa ba phân xưởng : bánh, kẹo và mạch nha của Côngty Đường Biên Hoà. Ngành nghề chính của công ty là sản xuất và kinh doanh các sảnphẩm: bánh kẹo, nha, rượu và vốn điều lệ công ty vào thời điểm ban đầu là 25 tỉ đồng.Bắt đầu từ năm 2000, công ty phát triển hệ thống phân phối theo mô hình mới.Các chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ lần lượt đượcthành lập để kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của khách hàng trong cảnước. Đồng thời, công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất snack với công suất 2tấn/ngày bằng thiết bị được nhập từ Indonesia.Tháng 2 năm 2000, công ty vinh dự là Công ty đầu tiên trong ngành hàng bánhkẹo Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9002 của tổ chức BVQIAnh Quốc.Tháng 3 năm 2001, Đại hội đồng cổ đông nhất trí tăng vốn điều lệ từ 25 tỉ đồnglên 35 tỉ từ nguồn vốn tích lũy được sau 2 năm hoạt động dưới pháp nhân Công tycổ phần.Tháng 9 năm 2001, công ty đầu tư dây chuyền sản xuất bánh trung thu và cookiesnhân với công suất 2 tấn/ngày và tổng mức đầu tư là 5 tỉ đồng.Ngày 16/11/2001, được Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước cấp phép niêm yết trênthị trường chứng khoán và chính thức giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoánthành phố Hồ Chí Minh từ đầu tháng 12/2001.Cuối năm 2001, công ty lắp đặt dây chuyền sản xuất bánh Bông Lan kem cao cấpvới công suất 1,5 tấn/năm với tổng mức đầu tư lên đến 19,7 tỉ đồng. Tháng 4 năm 2002, nhà máy Bánh Kẹo Biên Hòa II được khánh thành tại khucông nghiệp Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội.Tháng 10 năm 2002, công ty chính thức đưa vào vận hành dây chuyền chocolatevới công nghệ hiện đại của Anh Quốc. Sản phẩm Chocobella của Bibica nhanh chóngtrở nên thân thiết với người tiêu dùng trong nước và được xuất khẩu sang các thịtrường như: Nhật Bản, Bangladesh, Singapore…Vào năm đầu năm 2005, với sự tư vấn của Viện Dinh Dưỡng Việt Nam cho ra đờidòng sản phẩm dinh dưỡng : Bánh dinh dưỡng Mumsure dành cho phụ nữ thai và8Phan tich bao cao tai chinhcho con bú, bột dinh dưỡng dạng bánh Growsure dành cho trẻ em ở độ tuổi ăn dặm.Với sự thấu hiểu tâm lý thèm ăn bánh kẹo ngọt của người ăn kiêng, chúng tôi trở thànhnhà sản xuất đầu tiên ở Việt Nam cho ra đời dòng sản phẩm “Light” với nguyên liệucao cấp thể sử dụng cho người ăn kiêng và bệnh tiểu đường như: bánh trung thu,bánh bông lan kem, chocolate, mứt tết ….Cũng trong năm 2005, công ty đã thực hiện một số dự án đầu tư tài chính: đầu tưvào cổ phiếu của công ty Gilimex, hợp tác sản xuất với công ty cổ phần công nghiệpthực phẩm Huế với 27% vốn cổ phần và phối hợp sản xuất nhóm sản phẩm Custardcake với thương hiệu Paloma.Bước vào năm 2006, bắt tay vào xây dựng hệ thống nhà máy mới tại khu côngnghiệp Mỹ Phước thuộc tỉnh Bình Dương để sản xuất các sản phẩm chủ lực mà côngsuất sản xuất hiện tại chưa đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời, công ty cũngđang tập trung đầu tư xây dựng phân xưởng kẹo cao cấp đạt tiêu chuẩn HACCP, đầu tadây chuyền sản xuất kẹo cao cấp để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và phục phụxuất khẩu.Với mong muốn ngày càng trở nên gần gũi và năng động hơn trong mắt người tiêudùng, công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa chính thức đổi tên thành “Công Ty CổPhần Bibica” kể từ ngày 17/1/2007.Trong giai đoạn từ 2008-2011, Bibica đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình22%/ năm và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trung bình 31%/năm. Công ty đã liên tục cấu lại các sản phẩm, mở rộng năng lực sản xuất, phát triểnhệ thống phân phối với các điểm bán lẻ. đồng thời, khả năng bán hàng và thương hiệucũng liên tục được nâng cao với sự hỗ trợ của Lotte (từ năm 2008), là cổ đông chiếnlược của công ty.Vị thế Công ty:Công ty CP Bánh kẹo Biên Hoà là 1 trong 5 công ty bánh kẹo lớn nhất trongngành với sản phẩm kẹo dẫn đầu trong cả nước chiếm 7.2% thị phần, dòng bánh khôcủa Bibica cũng chiếm khoảng 20% thị phần bánh buiscuit.Hiện nay công ty 3 nhà máy tại Biên Hòa, Bình Dương, Hưng Yên (đang triển9Phan tich bao cao tai chinhkhai). Tổng công suất thiết kế các dây chuyền khoảng 19.000 tấn sản phẩm cácloại/năm.Hệ thống phân phối của Bibica trải khắp 64/64 tỉnh thành trên toàn quốc thôngqua kênh bán lẻ, là kênh phân phối chủ yếu của Bibica .Sản phẩm của công ty đã được xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Đài Loan,Trung Quốc, Campuchia, Malaysia.Ông Phan Văn Thiện, Phó Tổng giám đốc Bibica cho hay, năm 2013 công ty sẽmở rộng kênh phân phối trong nước lên 90.000 cửa hàng và tăng xuất khẩu lên140%. Chiến lược phát triển và đầu tư: Tập trung phát triển dòng sản phẩm cao cấp kẹoDeposite, bánh Pie và thực phẩm dinh dưỡng. Đẩy mạnh các hoạt động marketing chocác dòng sản phẩm mới nhằm tạo vị thế dẫn đầu trong ngành hàng bánh kẹo.Phát triển thị trường nội địa của Bibica.Phát triển thị trường xuất khẩu.Triển vọng công ty: Các sản phẩm bánh kẹo cao cấp ngày càng được tiêu thụmạnh do thu nhập và mức sống ngày càng được cải thiện, xu thế biếu tặng các loạibánh kẹo trong các dịp lễ tết ngày càng tăng.Người tiêu dùng xu hướng lựa chọn các sản phẩm uy tín về mặt vệ sinh antoàn thực phẩm đảm bảo sức khoẻ.2. Những dòng sản phẩm chủ yếuSản phẩm để phục vụ, cung cấp cho dịp tếtHuraBánh PieBiscuits & cookiesCác loại kẹoChocolateSản phẩm dinh dưỡngSản phẩm trung thuNgoài ra còn một số sản phẩm khác.3. Thành tựu nổi bật mà công ty đạt được.10[…]… ( 0,1 0) 0,0 2 – 857.793.740 0,1 2 ( 0,1 2) 7 8,9 0 2,3 2 7 8,9 0 2,3 2 2 1,1 8 0,7 9 4 1,5 9 0,0 4 8,5 3 1,2 7 1,5 4 ( 0,0 4) 3,6 3 0,3 8 570.020.438.63 2 570.020.438.63 2 154.207.820.00 0 302.726.583.35 1 85.330.469.603 11.562.431.382 1 8,7 9 8 1,2 1 8 1,2 1 2 1,9 7 4 3,1 3 1 2,1 6 1,6 5 574.307.296.77 4 574.307.296.77 4 154.207.820.00 0 302.726.583.35 1 317.338.936 62.102.469.603 9.244.431.382 2 1,1 0 ( 2,3 2) 2 0,7 6 0,1 2 1 0,4 1 0,9 7 ( 2,2 2) 0,0 5… 1 8,5 4 0,1 7 9,2 6 0,8 6 153.620.921.52 6 151.087.511.78 6 876.135.746 75.773.024.761 7.059.878.473 9.030.977.727 4.356.629.345 38.530.887.872 1,2 9 0,6 2 5,4 9 15.016.721.130 4.826.838.538 42.859.194.866 2,0 6 0,6 6 5,8 9 ( 0,7 8) ( 0,0 4) ( 0,4 0) 5.327.331.830 0,7 6 2.544.092.395 0,3 5 0,4 1 653.131.877 1.750.616.000 1.750.616.000 0,0 9 0,2 5 0,2 5 2.131.625.877 2.533.409.740 1.675.616.000 0,2 9 0,3 5 0,2 3 ( 0,2 0) ( 0,1 0)… tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác 486.943.133.60 7 6 9,3 8 506.689.260.46 1 6 9,6 1 ( 0,2 3) 49.128.864.490 7,0 0 60.205.056.669 8,2 7 ( 1,2 7) 2.851.249.601 342.351.100.64 4 86.263.191.579 6.348.727.293 0,4 1 – 0,4 1 4 7,9 5 1 2,5 3 0,8 6 0,8 3 ( 0,2 4) 0,0 5 B TÀI SẢN DÀI HẠN 214.950.842.642 145.135.782.63 4 3 0,6 2 3 0,3 9 0,2 3 2 0,0 8 0,6 0 97.430.268.021 1.828.495.221 1 3,8 8 0,2 6 349.029.814.68 8 91.203.796.827 6.250.592.277… nhiều ngành hàng của công ty Ngoài ra còn một số công ty khác như: công ty đường Lam Sơn, xí nghiệp bánh kẹo Lubico, công ty bánh kẹo Tràng An … b) Đối thủ cạnh tranh nước ngoài Các đơn vị vốn đầu tư nước ngoài như công ty liên doanh VinabicoKotobuki, công ty liên doanh sản xuất kẹo perfetti…các doanh nghiệp này đều lợi thế về công nghệ Bên cạnh các công ty sản xuất lớn, các sở sản xuất… thị phần lớn tổng sản lượng bánh kẹo sản xuất trong nước 7 Bộ máy tổ chức Phan tich bao cao tai chinh 17 Phan tich bao cao tai chinh – Đại hội đồng cổ đông: là quan cao nhất của công ty bao gồm những người cổ phần trong công ty đ , do chủ tịch đại hội đồng cổ đông đứng đầu, cấu cổ đông: Lotte Confectionery Co.Ltd chiếm 3 8,6 %, Quỹ Tầm nhìn SSI chiếm 1 0,6 6%… phát triển hơn Ngoài ra, công ty tiếp tục xây dựng công trình dự án Bibica Miền Bắc còn dở dang ở năm trước Các khoản đầu tư tài chính dài hạn năm 2012 là 65.294.339.551 đồng, giảm 4.645.772.300 đồng hay giảm 6,6 4% so với năm 2011 Do công ty không đầu tư vốn vào công ty con, mặt khác công ty kế hoạch chuyển nhượng các khoản đầu tư cổ 25 Phan… số cổ đông khác các chức năng như: Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần, trừ trường hợp điều lệ công ty quy định khác.-Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Thông qua báo cáo tài chính hàng năm Xem xét và xư lý các vi phạm của HĐQT, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty. .. 146.181.911.23 5 111.408.242.53 0 1.519.953.635 1 5,3 0 0,2 1 ( 1,4 2) 0,0 5 45.877.019.392 6,5 4 33.253.715.070 4,5 7 1,9 7 65.294.339.551 4.520.720.457 9,3 0 0,6 4 69.940.111.851 5.116.934.753 9,6 1 0,7 0 ( 0,3 1) ( 0,0 6) 4.520.720.457 701.893.976.24 9 0,6 4 5.116.934.753 727.928.218.30 0 0,7 0 ( 0,0 6) 10 0,0 0 – I Tài sản cố định 1 Tài sản cố định hữu hình 2 Tài sản cố định vô hình 3 Chi phí xây dựng bản dở dang II Các… tài sản 4 8,7 8 1 2,2 9 0,9 0 2 0,6 8 100 Tỷ trọng của tài sản ngắn hạn trong tổng tài sản năm 2011 là 6 9,6 1 %, còn năm 2012 là 6 9,3 8 %, giảm 0,2 3% so với năm 2011 Tỷ trọng tài sản ngắn hạn qua 2 năm giảm nhưng vẫn trên 69 %, vẫn rất cao chứng tỏ tài sản ngắn hạn là một khoản mục rất quan trọng trong toàn bộ tài sản của công ty, điều này là hợp lí vì Phan tich bao cao tai chinh Bibica sản… và giảm rủi ro nợ xấu, bên cạnh đó công ty cũng giảm số tiền trả trước cho người bán , giảm 2 6,8 % so với năm 2011 gần một phần tư giá trị và ảnh hưởng lớn nhất là việc trích lập thêm các khoản dự phòng phải thu khó đòi tăng so với năm 2011 là 6 3,1 %, trong đó trích lập dự phòng đối với , từ 2,5 tỷ lên đến 5 tỷ đồng, do công ty này đã quá hạn nợ nhưng vẫn . chính.I. Tổng quan về công ty 1. Vài nét về công ty cổ phần Bibica a) Khái quát về công ty. Tên công ty: Công ty cổ phần bánh kẹo BIBICA Tên tiếng Anh:. tai chinhTÓM TẮT NỘI DUNG Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần Bibica về quá trình hình thành , phát triển và vị thế của công ty trên thị trường hiện

Xem Thêm:  Chỉ cho bạn các mẫu đồng hồ cho trẻ em hot nhất hiện nay

Xem thêm :  CÁCH LÀM BÁNH TRUNG THU KEM LẠNH

tich bao cao tai chinhTÓM TẮT NỘI DUNGGiới về công ty cổ phần Bibica về quátriểnvà vị thế củatrên thị trường hiện nay và một số thông tin kháccấu tổchức, hệ thốngphối….Đưa ra các thông tin của báo cáo tài chính đã được kiểm toán củaphầnbánh kẹonăm 2011 và 2012.Dựa vào báo cáo tài chính đểtích sự biến độnggiá trị, kết cấu của tài sản,nguồn vốn, tìnhsản xuất kinh doanh, sự lưu chuyển của các luồng tiền,tíchcác chỉ số tài chính để từ đó so sánh giữa năm 2012 so với năm 2011 .Từ đó nêu ra những điểm mạnh, điểm yếu củavà biện pháp khắc phục đểcôngngày càng.NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀPHẦN A. Đặt vấn đềI. Lí do chọn đề tài.Nền kinh tế thếđang ngày càngtheo hướng thị trường cạnh tranhhoàn hảo, và Việt Nam cũng là một trong số đó. Đặc biệt là sau khi gia nhập WTO thìđòi hỏi các doanh nghiệp cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để duy trì sự ổn định của quátrình sản xuấtkinh doanh và ngày cànghơn.Các doanh nghiệp càng muốn mở rộng phạm vi kinh doanh để tăng thêm lợinhuận và thịcủa mình, do đó họ cần một nguồn vốn rất lớn từ các nhà đầu tưbằng cách lên sàn giao dịch chứng khoán hoặc vay vốn từ các ngân hàng.Các nhà đầu tư hoặc các ngân hàng trước khi đầu tư vàohoặc cho vay thìhọ đều phải xem xét đến tình trạng kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời giangần đây để xem khả năng sinh lợi và thu hồi vốn của số tiền, của cải mình đầu tư để từđóquyết định đúng đắn. Và báo cáo tài chính là một trong nhữngcụ cung cấpthông tintìnhtài chính của doanh nghiệp một cách tương đối đầy đủ và chínhxác. Do vậy, việctích báo cáo tài chính là nhu cầu của hầu hết các doanh nghiệp.Côngcũng không ngoại lệ, là một trong 5hàng đầutrong ngành sản xuất bánh kẹo Việt Nam, kinh doanhhiệuvà chiếm một thịphần lớn trên thị trường Việt Nam.1Phan tich bao cao tai chinhThêm vào đó, ngày 17/12/2001 chính thức niêm yếtphiếu tại trung tâm chứngkhoánphố Hồ Chí Minh (HOSE). Do vậy,tích báo cáo tài chính là việc tấtyếu và cần thiết đối với doanh nghiệp này.II. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi.1. Đối tượng nghiên cứuDựa vào các thông tin trên báo cáo tài chính củabánh kẹo Bibicađể từ đótích tìnhhoạt động kinh doanh và tài chính củaty. Gồm có:a) Bảng cân đối kế toánLà bảng tóm tắt tìnhtài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu tại một thời điểmnào đó thường là cuối năm hoặc cuối quý.ánh số liệu tại một thời điểm; Tài sảnliệt kê theo thứ tựkhoản giảm dần; Nguồn vốn được xếp theo thứ tự chi phí sửdụng vốn tăng dần .BCĐKT được chia(có thể xếp dọc hoặc xếp ngang) theo mẫu đầy đủhoặc mẫu rút gọn theo 2 cáchánh tài sản là cấutài sản và nguồnthànhnên tài sản. Do vậy, số tổngcủa 2luôn bằng nhau. BCĐKTánh vốnvà nguồn vốn tại một thời điểm nhất định. Thời điểm đó thường là ngày cuối cùng củakỳ hạch toán. b) Báo cáo kếtkinh doanhBáo cáo kếtkinh doanh là một báo cáo tài chínhánh tóm lược các khoảndoanh thuchi phí và kếthoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp cho mộtnăm kế toán nhất định, bao gồm kếtkinh doanh( hoạt động bán hàng và cung cấpdịch vụ, hoạt động tài chính) và các hoạt động khác.c) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT) là báo cáo tài chínhánh việc hìnhthành và sử dụng lượng tiềnsinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Thông tinphản ánh trong bảng cung cấp cho các đối tượng sử dụng thông tinsở để đánhgiá khả năng tạo ra tiền và việc sử dụng những khoản tiền đã tạo ra trong các hoạtđộng của doanh nghiệp.d) Thuyết minh báo cáo tài chính.2Phan tich bao cao tai chinhThuyết minh báo cáo tài chính là báo cáo nhằm thuyết minh và giảibằng lời,bằng số liệu một số chỉ tiêu kinh tế- tài chính chưa thể hiện trên cáo báo cáo tài chínhtrên. Bản thuyết minh này cũng cung cấp thông tin bổ sung cần thiết cho việc đánh giákếtkinh doanh của doanh nghiệp trong năm báo cáo được chính xác.2. Phạm vi nghiên cứuPhân tích vĩ môảnh hưởng trực tiếp đếnkinh doanh củatyBibica,tích ngành, chiến lược củaty,các hệ số đo lường rủi ro, các chỉ sốtài chính quan trọng.Các báo cáo tài chính củabánh kẹotrong vòng 3 năm trởlại đây 2010 – 2012.3. Ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ của nghiên cứua) Ý nghĩaHoạt động tài chínhmối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh.Do đó, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đềuảnh hưởng đến tìnhtàichính của doanh nghiệp. Ngược lại, tìnhtài chính tốt hay xấu đềutác độngthúc đẩy hoặc kìm hãm đối vớisản xuất kinh doanh.Các báo cáo tài chínhánh kếtvà tìnhthực hiện các mặt hoạt độngcủa doanh nghiệp bằng các chỉ tiêu kinh tế. Những báo cáo này do kế toán soạn thảođịnh kỳ nhằm mục đích cung cấp thông tinkếtvà tìnhtài chính của doanhnghiệp cho những ngườinhu cầu sử dụng thông tin đó. Tuy nhiên, nhu cầu sửdụngthông tin trên báo cáo tài chính của những người sử dụng rất khác nhau, phụthuộc vào mục đích của họ:Đối với nhà quản lý: Mối quan tâm của nhà quản lý là điều hànhsản xuất kinh doanh saochohiệunhằm mục đích đạt được lợi nhuận tối đa cho mình. Dựa trênsở phântíchnhà quản lýthể định hướng hoạt động, lập kế hoạch kinh doanh, kiểm tra tình hìnhthực hiện và điều chỉnhhoạt động cho tốt.Đối với chủ sở hữu:3Phan tich bao cao tai chinhChủ sở hữu quan tâm đến lợi nhuận và khả năng trả nợ, sự an toàn của vốn bỏ ra,thôngtích họ đánh giá hiệuhoạt động kinh doanh, đánh giá khả năngđiều hành doanh nghiệp của nhà quản trị, từ đóquyết địnhnhân sự thích hợp.Đối với các nhà tài trợ từ bên ngoài:Mối quan tâm của nhà tài trợ là khả năng trả nợ của doanh nghiệp, khả năng thanhtoán của đơn vị.tích tìnhtài chính của doanh nghiệptác dụng giúp họđánh giá được mức độ rủi ro vàcác quyết địnhtài trợ.Đối với các nhà đầu tư tương lai: Các nhà đầu tư tương lai quan tâm trước tiên là sự an toàn của lượng vốn đầutư,tiếp đến là khả năng sinh lời khi đầu tư, thời gian hoàn vốn. Vì vậy họ cần các thôngtintài chính, tìnhhoạt động kinh doanh, tiềm năng tăng trưởng củadoanhnghiệp, họ tiến hànhtích để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn .Đối vớiquan chức năng:Cácquan chức năng nhưquan thuế tiến hànhtích tìnhtàichínhdoanh nghiệp để xác định được mức thuế mà doanh nghiệp phải nộp.quanthống kê, thôngtích tìnhtài chính để tổng hợpsố liệu thống kê,chỉ số thống kê.b) Mục đíchThôngviệctích, rút ra được những kiến thức thực tiễn, phục vụ cho mônhọc Tài chính Doanh nghiệp cũng như chuẩn bị những hành trang ban đầu cho việccông tác sau này.Việc tính toán vàtích các chỉ số tài chính, giúp sinh viên củngvà nângcao kiến thức của các môn học như tài chính doanh nghiệp,tích báo cáo tàichính,tích hoạt động kinh doanh.Ứng dụng kĩ năngtích cũng như sử dụng các môtài chính doanh nghiệpđã học.Nâng cao khả năng tư duy, khả năng làm việc theo nhóm, giúp chúng ta hiểu thêmtìnhcủaty.4Phan tich bao cao tai chinhc) Nhiệm vụ.Nhiệm vụtích báo cáo tài chính ở doanh nghiệp là căn cứ trênnhững nguyêntắctài chính doanh nghiệp đểtích, đánh giá tìnhthực trạng vàvọnghoạt động tài chính củabánh kẹo Bibica, vạch rõ những mặt tích cựcvà tồn tại còn mắc phải, xác định nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố.Trênsở đó, đề ra các biện pháp tích cực nhằm nâng cao hơn nữa hiệusảnxuấtkinh doanh của doanh nghiệp.4. Phương pháp nghiên cứu a) Phương pháp điều tra, khảo sát thực tếLàtiến hành điều tra, thu thập những tài liệu để sử dụng trongtrìnhnghiên cứu,tích và khảo sát thực tếtìnhsản xuất kinh doanhvị thế củacôngtrên thị trường dựa vào các cách như: giáphiếu củađang lưu hành ,lập bảng hỏi để thu thập thông tin từ người tiêu dùng, phỏng vấn ban giám đốc, và thuthập các báo cáo tài chính củađể từ đó làmsở cho việctích, đánh giávề.b) Phương pháp nghiên cứu tài liệuLà sử dụng tài liệu đã thu thậpđiều tra được đọc kĩ và lọc ra những thông tinquan trọngthể sử dụng vàoviệcliên quan đến nội dung nghiên cứu.Tìm ra được hướngtích và giải quyết chúng để hoàn thiệnnghiêncứu.c) Phương pháp thu thập số liệu.Là mộtviệc quan trọng trongnghiên cứu một đề tài, tìm kiếm vàthu thập những số liệu từđiều tra, khảo sát để sử dụng trong bài báo cáo.Mục đích của thu thập số liệu là để làmsơ lý luận khoa học hay luận cứ chứngminh giả thuyết hay tìm ra vấn đề cần nghiên cứu.3 phương pháp thu thập số liệu:Thu thập số liệu bằng cách tham khảo tài liệu. Thu thập số liệu từ những thực nghiệm(tiến hành khảo sát, xử lí đểđược số liệu) và thu thập số liệu phi thực nghiệm (lậpbảng câu hỏi điều tra, thôngphỏng vấn).d) Phương pháp xử lí số liệu.5Phan tich bao cao tai chinhLà phương pháp sử dụng các số liệu đã thu thập được để xử lí chúng thông quaexcel, các bảng biểu, biểu đồ đểnhững con sốthông tiný nghĩa dùng để đưa ranhận xét, kết luận đối với kếtnghiên cứu, và làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu.e) Phương pháptíchThôngcác BCTC và cácsố tính được đểtích tổngtìnhhoạtđộng sản xuất kinh doanh củaty.f) Phương pháp toán học Dựa trên số liệu thu thập được tiến hành sử dụng cácthức toán học để tínhtỷ trọng của các chỉ tiêu trên BCTC, và tính toán cácsố. Ngoài ra sử dụng một sốmôđể tính hệ số Z và chấm điểm tín dụng doanh nghiệp.g) Phương pháp so sánhSo sánh tìnhhoạt động kinh doanh cũng như tốc độcủaquacác năm 2011 – 2012. Đồng thời, so sánh vị thế củavới cáccùngngành được niêm yết trên sàn chứng khoán.5. Các giả địnhGiả sửhoạt động liên tục.Các số liệu thu thập đượctính chính xácPHẦN B. Nội dung và kết cấu.Chương 1.tích báo cáo tài chính.I. Tổng quanty1. Vài nétBibicaa)ty.Tênty:bánh kẹo BIBICATên tiếng Anh: BIEN HOA CONFECTIONERY CORPORATIONTên giao dịch: BIBICAMã chứng khoán: BBCTrụ sở chính: khunghiệp Biên Hòa I,phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Điện thoại: (84-61) 836576 . 836240Fax: (84-61) 836950Địa chỉ email: bibica@hcm.vnn.vn 6Phan tich bao cao tai chinhWebsite:www.bibica.com.vn Nơi mở tài khoản:Tài khoản đồng Việt Nam:710A.00305 tại ngân hàngThương chi nhánh khunghiệpBiên Hòa0.12.100.000098.5 tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Đồng Nai.Tài khoản ngoại tệ:710S.00305 tại ngân hàngthương chi nhánh khunghiệp Biên Hòa0.12.700.000098.5 tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh Đồng Nai.Vốn điều lệ: 90.000.000.000 (chín mươiđồng chẵn)Thời gian hoạt động: kể từ ngàyđược cấp giấy phép chứng nhận đăng ký kinhdoanhGiấy phéplập: quyết địnhlập số 234/1998/QĐ-TTg của Thủ TướngChínhPhủ cấp ngày 01 tháng 12 năm 1998.Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 059167 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Naicấp ngày 16/01/1999.Mã số thuế: 3600363970b) Lịch sửvàtriển.Vào năm 1993,bắt đầu sản xuất bánh kẹo với ba dây chuyền sản xuất: dâychuyền kẹo được nhập khẩu từ Châu Âu, dây chuyền bánh Biscuits theonghệAPV của Anh, dây chuyền mạch nha với thiết bị đồng bộ dùngnghệ thủy phânbằng Enzyme và trao đổi ion lần đầu tiênở Việt Nam được nhập khẩu từ Đài Loan.Sản phẩm bánh kẹo củanhanh chóng đượcphối đến tất cả các tỉnh thànhtrong cả nước và đã được người tiêu dùng đánh giá caochất lượng.Năm 1996,tiếp tục đầu tư dây chuyền sản xuất bánh cookies với thiết bịvànghệ của Hoa Kỳ để đa dạng hóa sản phẩm và kịp thời đáp ứng nhu cầu tăngnhanh của sản phẩm bánh ngọt trong nước.Năm 1998,tiếp tục đầu tư thiết bị sản xuất kẹo dẻo được nhập khẩu từ Úc.Năm 1999,đầu tư dây chuyền sản xuất thùng carton và khay nhựa để phụcvụ sản xuất. Đồng thời dây chuyền sản xuất kẹo mềm cũng được đầu tư mở rộng vànângsuất lên đến 11 tấn/ ngày.7Phan tich bao cao tai chinhNgày 16/01/1999,Bánh Kẹo Biên Hòa với thương hiệu Bibicađượclập từ việchóa baxưởng : bánh, kẹo và mạch nha của Côngty Đường Biên Hoà. Ngành nghề chính củalà sản xuất và kinh doanh các sảnphẩm: bánh kẹo, nha, rượu và vốn điều lệvào thời điểm ban đầu là 25 tỉ đồng.Bắt đầu từ năm 2000,hệ thốngphối theo mômới.Các chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng,phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ lần lượt đượcthành lập để kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của khách hàng trong cảnước. Đồng thời,đã đầu tư dây chuyền sản xuất snack vớisuất 2tấn/ngày bằng thiết bị được nhập từ Indonesia.Tháng 2 năm 2000,vinh dự làđầu tiên trong ngành hàng bánhkẹo Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9002 của tổ chức BVQIAnh Quốc.Tháng 3 năm 2001, Đại hội đồngđông nhất trí tăng vốn điều lệ từ 25 tỉ đồnglên 35 tỉ từ nguồn vốn tích lũyđược sau 2 năm hoạt động dưới pháp nhântycổ phần.Tháng 9 năm 2001,đầu tư dây chuyền sản xuất bánh trung thu và cookiesnhân vớisuất 2 tấn/ngày và tổng mức đầu tư là 5 tỉ đồng.Ngày 16/11/2001, được Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước cấp phép niêm yết trênthị trường chứng khoán và chính thức giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoánthành phố Hồ Chí Minh từ đầu tháng 12/2001.Cuối năm 2001,lắp đặt dây chuyền sản xuất bánh Bông Lan kem cao cấpvớisuất 1,5 tấn/năm với tổng mức đầu tư lên đến 19,7 tỉ đồng. Tháng 4 năm 2002, nhà máy Bánh Kẹo Biên Hòa II được khánhtại khucông nghiệp Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội.Tháng 10 năm 2002,chính thức đưa vào vận hành dây chuyền chocolatevớinghệ hiện đại của Anh Quốc. Sản phẩm Chocobella củanhanh chóngtrở nên thân thiết với người tiêu dùng trong nước và được xuất khẩu sang các thịtrường như: Nhật Bản, Bangladesh, Singapore…Vào năm đầu năm 2005, với sự tư vấn của Viện Dinh Dưỡng Việt Nam cho ra đờidòng sản phẩm dinh dưỡng : Bánh dinh dưỡng Mumsure dành cho phụ nữthai và8Phan tich bao cao tai chinhcho con bú, bột dinh dưỡng dạng bánh Growsure dành cho trẻ em ở độ tuổi ăn dặm.Với sự thấu hiểu tâm lý thèm ăn bánh kẹo ngọt của người ăn kiêng, chúng tôi trở thànhnhà sản xuất đầu tiên ở Việt Nam cho ra đời dòng sản phẩm “Light” với nguyên liệucao cấpthể sử dụng cho người ăn kiêng và bệnh tiểu đường như: bánh trung thu,bánh bông lan kem, chocolate, mứt tết ….Cũng trong năm 2005,đã thực hiện một số dự án đầu tư tài chính: đầu tưvàophiếu củaGilimex, hợp tác sản xuất vớinghiệpthực phẩm Huế với 27% vốnvà phối hợp sản xuất nhóm sản phẩm Custardcake với thương hiệu Paloma.Bước vào năm 2006, bắt tay vào xây dựng hệ thống nhà máy mới tại khu côngnghiệp Mỹ Phước thuộc tỉnh Bình Dương để sản xuất các sản phẩm chủ lực mà côngsuất sản xuất hiện tại chưa đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời,cũngđang tập trung đầu tư xây dựngxưởng kẹo cao cấp đạt tiêu chuẩn HACCP, đầu tadây chuyền sản xuất kẹo cao cấp để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và phục phụxuất khẩu.Với mong muốn ngày càng trở nên gần gũi và năng động hơn trong mắt người tiêudùng,Bánh Kẹo Biên Hòa chính thức đổi tên”CôngCổPhần Bibica” kể từ ngày 17/1/2007.Trong giai đoạn từ 2008-2011,đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình22%/ năm và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trung bình 31%/năm. Côngđã liên tụccấu lại các sản phẩm, mở rộng năng lực sản xuất,triểnhệ thốngphối với các điểm bán lẻ. đồng thời, khả năng bán hàng và thương hiệucũng liên tục được nâng cao với sự hỗ trợ của Lotte (từ năm 2008), làđông chiếnlược củaty.Vị thếty:CôngCP Bánh kẹo Biên Hoà là 1 trong 5bánh kẹo lớn nhất trongngành với sản phẩm kẹo dẫn đầu trong cả nước chiếm 7.2% thị phần, dòng bánh khôcủacũng chiếm khoảng 20% thịbánh buiscuit.Hiện nay3 nhà máy tại Biên Hòa, Bình Dương, Hưng Yên (đang triển9Phan tich bao cao tai chinhkhai). Tổngsuất thiết kế các dây chuyền khoảng 19.000 tấn sản phẩm cácloại/năm.Hệ thốngphối củatrải khắp 64/64 tỉnhtrên toàn quốc thôngqua kênh bán lẻ, là kênhphối chủ yếu của.Sản phẩm củađã được xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Đài Loan,Trung Quốc, Campuchia, Malaysia.ÔngVăn Thiện, Phó Tổng giám đốccho hay, năm 2013sẽmở rộng kênhphối trong nước lên 90.000 cửa hàng và tăng xuất khẩu lên140%. Chiến lượcvà đầu tư: Tập trungdòng sản phẩm cao cấp kẹoDeposite, bánh Pie và thực phẩm dinh dưỡng. Đẩy mạnh các hoạt động marketing chocác dòng sản phẩm mới nhằm tạo vị thế dẫn đầu trong ngành hàng bánh kẹo.Phátthị trường nội địa của Bibica.Phátthị trường xuất khẩu.Triển vọngty: Các sản phẩm bánh kẹo cao cấp ngày càng được tiêu thụmạnh do thu nhập và mức sống ngày càng được cải thiện, xu thế biếu tặng các loạibánh kẹo trong các dịp lễ tết ngày càng tăng.Người tiêu dùngxu hướng lựa chọn các sản phẩmuy tínmặtsinh antoàn thực phẩm đảm bảo sức khoẻ.2. Những dòng sản phẩm chủ yếuSản phẩm để phục vụ, cung cấp cho dịp tếtHuraBánh PieBiscuits & cookiesCác loại kẹoChocolateSản phẩm dinh dưỡngSản phẩm trung thuNgoài ra cònmột số sản phẩm khác.3.tựu nổi bật màđạt được.10[…]… ( 0,1 0) 0,0 2 – 857.793.740 0,1 2 ( 0,1 2) 7 8,9 0 2,3 2 7 8,9 0 2,3 2 2 1,1 8 0,7 9 4 1,5 9 0,0 4 8,5 3 1,2 7 1,5 4 ( 0,0 4) 3,6 3 0,3 8 570.020.438.63 2 570.020.438.63 2 154.207.820.00 0 302.726.583.35 1 85.330.469.603 11.562.431.382 1 8,7 9 8 1,2 1 8 1,2 1 2 1,9 7 4 3,1 3 1 2,1 6 1,6 5 574.307.296.77 4 574.307.296.77 4 154.207.820.00 0 302.726.583.35 1 317.338.936 62.102.469.603 9.244.431.382 2 1,1 0 ( 2,3 2) 2 0,7 6 0,1 2 1 0,4 1 0,9 7 ( 2,2 2) 0,0 5… 1 8,5 4 0,1 7 9,2 6 0,8 6 153.620.921.52 6 151.087.511.78 6 876.135.746 75.773.024.761 7.059.878.473 9.030.977.727 4.356.629.345 38.530.887.872 1,2 9 0,6 2 5,4 9 15.016.721.130 4.826.838.538 42.859.194.866 2,0 6 0,6 6 5,8 9 ( 0,7 8) ( 0,0 4) ( 0,4 0) 5.327.331.830 0,7 6 2.544.092.395 0,3 5 0,4 1 653.131.877 1.750.616.000 1.750.616.000 0,0 9 0,2 5 0,2 5 2.131.625.877 2.533.409.740 1.675.616.000 0,2 9 0,3 5 0,2 3 ( 0,2 0) ( 0,1 0)… tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác 486.943.133.60 7 6 9,3 8 506.689.260.46 1 6 9,6 1 ( 0,2 3) 49.128.864.490 7,0 0 60.205.056.669 8,2 7 ( 1,2 7) 2.851.249.601 342.351.100.64 4 86.263.191.579 6.348.727.293 0,4 1 – 0,4 1 4 7,9 5 1 2,5 3 0,8 6 0,8 3 ( 0,2 4) 0,0 5 B TÀI SẢN DÀI HẠN 214.950.842.642 145.135.782.63 4 3 0,6 2 3 0,3 9 0,2 3 2 0,0 8 0,6 0 97.430.268.021 1.828.495.221 1 3,8 8 0,2 6 349.029.814.68 8 91.203.796.827 6.250.592.277… nhiều ngành hàng củaNgoài ra cònmột sốkhác như:đường Lam Sơn, xí nghiệp bánh kẹo Lubico,bánh kẹo Tràng An … b) Đối thủ cạnh tranh nước ngoài Các đơn vịvốn đầu tư nước ngoài nhưliên doanh VinabicoKotobuki,liên doanh sản xuất kẹo perfetti…các doanh nghiệp này đềulợi thếnghệ Bên cạnh cácsản xuất lớn, cácsở sản xuất… thịlớn tổng sản lượng bánh kẹo sản xuất trong nước 7 Bộ máy tổ chức công ty cổ phần bánh kẹo Bibica 16tich bao cao tai chinh 17tich bao cao tai chinh – Đại hội đồngđông: làquan cao nhất củabao gồm những ngườitrongdo chủ tịch đại hội đồngđông đứng đầu,cấuđông: Lotte Confectionery Co.Ltd chiếm 3 8,6 %, Quỹ Tầm nhìn SSI chiếm 1 0,6 6%… công ty cổ phần Bibica đang chú trọng đầu tư để ngày cànghơn Ngoài ra,tiếp tục xây dựngdự ánMiền Bắc còn dở dang ở năm trước Các khoản đầu tư tài chính dài hạn năm 2012 là 65.294.339.551 đồng, giảm 4.645.772.300 đồng hay giảm 6,6 4% so với năm 2011 Dokhông đầu tư vốn vàocon, mặt kháckế hoạch chuyển nhượng các khoản đầu tư25 Phan… sốđông kháccác chức năng như: Quyết định loạivà tổng sốcủa từng loại được quyền chào bán; quyết định mứctức hàng năm của từng loạiphần, trừ trường hợp điều lệquy định khác.-Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệmviên HĐQT,viên Ban kiểm soát Thôngbáo cáo tài chính hàng năm Xem xét và xư lý các vi phạm của HĐQT, Ban kiểm soát gây thiệt hại choty. .. 146.181.911.23 5 111.408.242.53 0 1.519.953.635 1 5,3 0 0,2 1 ( 1,4 2) 0,0 5 45.877.019.392 6,5 4 33.253.715.070 4,5 7 1,9 7 65.294.339.551 4.520.720.457 9,3 0 0,6 4 69.940.111.851 5.116.934.753 9,6 1 0,7 0 ( 0,3 1) ( 0,0 6) 4.520.720.457 701.893.976.24 9 0,6 4 5.116.934.753 727.928.218.30 0 0,7 0 ( 0,0 6) 10 0,0 0 – I Tài sảnđịnh 1 Tài sảnđịnh hữu2 Tài sảnđịnh vô3 Chi phí xây dựngbản dở dang II Các… tài sản 4 8,7 8 1 2,2 9 0,9 0 2 0,6 8 100trọng của tài sản ngắn hạn trong tổng tài sản năm 2011 là 6 9,6 1 %, còn năm 2012 là 6 9,3 8 %, giảm 0,2 3% so với năm 2011trọng tài sản ngắn hạn2 năm giảm nhưng vẫn trên 69 %, vẫn rất cao chứng tỏ tài sản ngắn hạn là một khoản mục rất quan trọng trong toàn bộ tài sản củaty, điều này là hợp lí vì công ty cổ phần 31tich bao cao tai chinhsản… và giảm rủi ro nợ xấu, bên cạnh đócũng giảm số tiền trả trước cho người bángiảm 2 6,8 % so với năm 2011 gần mộttư giá trị và ảnh hưởng lớn nhất là việc trích lập thêm các khoản dự phòng phải thu khó đòi tăng so với năm 2011 là 6 3,1 %, trong đó trích lập dự phòng đối với công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết chiếm tăng 100%từ 2,5lên đến 5đồng, donày đãhạn nợ nhưng vẫn . chính.I. Tổng quan về công ty 1. Vài nét về công ty cổ phần Bibica a) Khái quát về công ty. Tên công ty: Công ty cổ phần bánh kẹo BIBICA Tên tiếng Anh:. tai chinhTÓM TẮT NỘI DUNG Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần Bibica về quá trình hình thành , phát triển và vị thế của công ty trên thị trường hiện

Xem Thêm:  Top 20 quán cafe quận 10 đẹp, giá rẻ có view sống ảo đáng check-in

Xem thêm :  Cung đình huế, thừa thiên huế

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đánh Giá Sản Phẩm
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button