Tổng Hợp

Cách để đăng nhập wechat trên pc hoặc mac

Bạn đang xem: Cách để đăng nhập wechat trên pc hoặc mac Tại Website nhahangcarnaval.com
 1. Tiêu đề ảnh Log in to WeChat on PC or Mac Step 7
  Tiêu đề ảnh Log in to WeChat on PC or Mac Step 7

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/c\/c1\/Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-7.jpg\/v4-460px-Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-7.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/c\/c1\/Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-7.jpg\/v4-728px-Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:348,”bigWidth”:728,”bigHeight”:550,”licensing”:”

  <\/div>“}

  1

  Truy cập http://www.wechat.com/en/ trên trình duyệt web. Phương pháp này sẽ giúp bạn tải ứng dụng WeChat xuống máy tính Windows. Bạn cũng cần dùng đến thiết bị Android, iPhone hoặc iPad của mình.

  Phương pháp này sẽ giúp bạn tải ứng dụng WeChat xuống máy tính Windows. Bạn cũng cần dùng đến thiết bị Android, iPhone hoặc iPad của mình.

 2. 2

  Nhấp vào biểu tượng Windows trên màn hình máy tính. Đây là biểu tượng màu trắng thứ hai ở gần giữa màn hình.

  • Bạn cần chắc rằng mình không nhấp vào biểu tượng Windows đầu tiên (không có hình màn hình máy tính) vì tùy chọn đó sẽ đưa bạn đến trang tải xuống dành cho thiết bị di động Windows.

  Đây là biểu tượng màu trắng thứ hai ở gần giữa màn hình.

 3. Tiêu đề ảnh Log in to WeChat on PC or Mac Step 9
  Tiêu đề ảnh Log in to WeChat on PC or Mac Step 9

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/1\/15\/Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-9.jpg\/v4-460px-Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-9.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/1\/15\/Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-9.jpg\/v4-728px-Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-9.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:343,”bigWidth”:728,”bigHeight”:543,”licensing”:”

  <\/div>“}

  3

  Nhấp vào

  Download

  (Tải xuống). Nút màu xanh lá này nằm gần bên trái màn hình.

 4. Tiêu đề ảnh Log in to WeChat on PC or Mac Step 10
  Tiêu đề ảnh Log in to WeChat on PC or Mac Step 10

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/5\/57\/Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-10.jpg\/v4-460px-Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-10.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/57\/Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-10.jpg\/v4-728px-Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-10.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:346,”bigWidth”:728,”bigHeight”:547,”licensing”:”

  <\/div>“}

  4

  Chọn thư mục rồi nhấp vào

  Save

  (Lưu). Chương trình cài đặt WeChat sẽ được tải về thư mục mà bạn chọn.

 5. Tiêu đề ảnh Log in to WeChat on PC or Mac Step 11
  Tiêu đề ảnh Log in to WeChat on PC or Mac Step 11

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/6\/60\/Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-11.jpg\/v4-460px-Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-11.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/6\/60\/Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-11.jpg\/v4-728px-Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-11.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:347,”bigWidth”:728,”bigHeight”:549,”licensing”:”

  <\/div>“}

  5

  Mở chương trình cài đặt WeChat. Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, bạn sẽ thấy liên kết đến chương trình cài đặt hiện ra cuối cửa sổ trình duyệt. Hãy nhấp vào đó. Nếu không thấy đường dẫn nào, bạn có thể đi đến thư mục mà bạn lưu tập tin (thường là thư mục Downloads), sau đó nhấp đúp vào tập tin để chạy chương trình.

 6. Tiêu đề ảnh Log in to WeChat on PC or Mac Step 12
  Tiêu đề ảnh Log in to WeChat on PC or Mac Step 12

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/c\/c8\/Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-12.jpg\/v4-460px-Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-12.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/c\/c8\/Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-12.jpg\/v4-728px-Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-12.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:342,”bigWidth”:728,”bigHeight”:542,”licensing”:”

  <\/div>“}

  6

  Nhấp vào

  Yes

  để cấp quyền cài đặt WeChat.

 7. Tiêu đề ảnh Log in to WeChat on PC or Mac Step 13
  Tiêu đề ảnh Log in to WeChat on PC or Mac Step 13

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/6\/69\/Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-13.jpg\/v4-460px-Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-13.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/6\/69\/Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-13.jpg\/v4-728px-Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-13.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:348,”bigWidth”:728,”bigHeight”:551,”licensing”:”

  <\/div>“}

  7

  Nhấp vào

  Install WeChat

  (Cài đặt WeChat). WeChat sẽ bắt đầu cài đặt trên máy tính. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy thông báo xác nhận cùng nút “Run” (Chạy) màu xanh lá.

 8. Tiêu đề ảnh Log in to WeChat on PC or Mac Step 14
  Tiêu đề ảnh Log in to WeChat on PC or Mac Step 14

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/7\/70\/Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-14.jpg\/v4-460px-Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-14.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/7\/70\/Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-14.jpg\/v4-728px-Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-14.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  8

  Nhấp vào

  Run

  . Mã QR sẽ hiện ra cùng lời nhắc “Log in using Scan QR Code” (Quét mã QR để đăng nhập).

 9. Tiêu đề ảnh Log in to WeChat on PC or Mac Step 15
  Tiêu đề ảnh Log in to WeChat on PC or Mac Step 15

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/1\/14\/Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-15.jpg\/v4-460px-Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-15.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/1\/14\/Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-15.jpg\/v4-728px-Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-15.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  9

  Mở WeChat trên thiết bị di động. Bạn có thể sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng có cài sẵn ứng dụng WeChat. Bạn cần chắc rằng mình đã đăng nhập vào WeChat trên thiết bị đó trước khi tiếp tục.

 10. Tiêu đề ảnh Log in to WeChat on PC or Mac Step 16
  Tiêu đề ảnh Log in to WeChat on PC or Mac Step 16

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/f\/f6\/Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-16.jpg\/v4-460px-Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-16.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/f\/f6\/Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-16.jpg\/v4-728px-Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-16.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  10

  Nhấn vào dấu

  +

  ở góc trên bên phải WeChat.

 11. Tiêu đề ảnh Log in to WeChat on PC or Mac Step 17
  Tiêu đề ảnh Log in to WeChat on PC or Mac Step 17

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/9\/99\/Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-17.jpg\/v4-460px-Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-17.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/9\/99\/Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-17.jpg\/v4-728px-Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-17.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  11

  Nhấn vào

  Scan QR Code

  trên thiết bị di động. Chương trình quét mã của WeChat sẽ hiện ra.

 12. Tiêu đề ảnh Log in to WeChat on PC or Mac Step 18
  Tiêu đề ảnh Log in to WeChat on PC or Mac Step 18

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/b\/b5\/Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-18.jpg\/v4-460px-Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-18.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/b\/b5\/Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-18.jpg\/v4-728px-Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-18.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  12

  Sử dụng thiết bị di động của bạn để quét mã QR trên màn hình. Ngay khi chương trình quét mã QR trên thiết bị nhận diện được mã, ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiện ra trên màn hình máy tính.

 13. Tiêu đề ảnh Log in to WeChat on PC or Mac Step 19
  Tiêu đề ảnh Log in to WeChat on PC or Mac Step 19

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/4\/49\/Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-19.jpg\/v4-460px-Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-19.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/4\/49\/Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-19.jpg\/v4-728px-Log-in-to-WeChat-on-PC-or-Mac-Step-19.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  13

  Nhấn vào

  Enter

  trên thiết bị di động. Bạn sẽ thấy thông báo chào mừng trên màn hình máy tính cùng với trang chủ WeChat.

  • Thông báo trên điện thoại sẽ bị tắt trong khi bạn đăng nhập trên máy tính.
  • Để đăng nhậpWeChat trong tương lai, bạn chỉ cần nhấp vào WeChat trong thực đơn Windows.
  • Để đăng xuất khỏi WeChat trên máy tính, bạn nhấp vào nút hình ở góc dưới bên trái WeChat, kích vào Settings (Cài đặt) rồi chọn Log Out.

  Bạn sẽ thấy thông báo chào mừng trên màn hình máy tính cùng với trang chủ WeChat.

  Quảng cáo


FULL : Cách Đăng Ký WeChat Không Quét Mã QR thành công 100% .Mẹo Bỏ Qua Mã QR Khi Đăng Ký Wechat


MỞ CHẶN, QUÉT QR VÀ MỌI THẮC MẮC XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ ZALO : 0912017753
? Video hướng dẫn kiểm tra sđt trước khi đăng ký Wechat: https://youtu.be/0lg43TSMOdY

Hướng dẫn liên lạc trực tiếp với ad giải quyết mọi vấn đề về Wechat :
https://youtu.be/SleGQnBTtvM
Mở chặn , mở khóa Wechat bị người khác báo cáo :
https://youtu.be/Rw0fEslWRk
Mở chặn wechat bị chặn đăng kí đáng ngờ theo lô : https://youtu.be/8LYmCeXOgmU
Mở chặn Wechat bị chặn do có hành vi tiếp thị, gây rối, lừa đảo
Điều kiện mở chặn wechat miễn phí : https://youtu.be/0Vv65Avw7U

Thủ thuật bỏ qua mã QR + cách khắc phục lỗi ( chỉ cho Android) : https://youtu.be/YfvS0fgI8NM
Cách đăng kí wechat bỏ qua mã QR cho iOS: https://youtu.be/kTgEhnJebVU
Khắc phục đăng ku đáng ngờ ( đăng kí đáng ngờ) : https://youtu.be/FtexKzkNM
Video hướng dẫn chi tiết khắc phục đăng kí đáng ngờ : https://youtu.be/k1UN8cgffo4
Video full bỏ mã QR Wechat : https://youtu.be/dZu87gNVgLc
Video bỏ mã QR bằng VPN: https://youtu.be/UJ6rsMuUExw
Video bỏ mã Wechat bằng Sđt ảo Trung Quốc : https://youtu.be/vRWY6mLLIfc
Video khắc phục lỗi \

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm :  Mua Bán Dự Án Chung cư Nguyễn thiện thuật Tháng 10

Related Articles

Back to top button