Cây Xanh

Đại học nam kinh

Bạn đang xem: Đại học nam kinh Tại Website nhahangcarnaval.com

Giới thiệu đại học nam kinh

Đại học Nam Kinh (Nanjing University) là trường đại học tổng hợp cao cấp trực thuộc Bộ giáo dục nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là một trường đại học có lịch sử lâu đời, là trường đại học thuộc dự án 211dự án 985 những trường đại học trọng điểm Trung Quốc.

Đại học Nam Kinh vốn đã có từ năm 258, đây là một trong những trường đại học có lịch sử lâu đời nhất trên thế giới. Vào thời cận đại, trường được thành lập vào năm 1902, Đây là trường học phát triển nghiên cứu học thuật hiện đại sớm nhất tại Trung Quốc; thành lập phòng thực nghiệm nghiên cứu khoa học hiện đại sớm nhất Trung Quốc; được quốc tế gọi là “trung tâm giáo dục phương đông”.

Đại học Nam Kinh là trường đại học có quy mô lớn với rất nhiều chuyên ngành và các sở viện; 86 chuyên ngành đại học, 1 phòng thực nghiệm cấp quốc gia, 7 phòng thực nghiệm trọng điểm quốc gia, 8 phòng thực nghiệm trọng điểm bộ giáo dục.

Đại học Nam Kinh

Thông tin cơ bản

Logo Đại học Nam Kinh

 • Tên tiếng Trung: 南京大学
 • Tên tiếng Anh: Nanjing University
 • Tên gọi giản lược: Nam Đại – 南大(NJU)
 • Năm thành lập: 1902
 • Phân loại: Công lập
 • Loại hình: Tổng hợp
 • Địa chỉ: cơ sở chính 江苏省南京市汉口路22号斜街44号; cơ sở 2 江苏省南京市栖霞区仙林大道163号
 • Mã số trường: 10284
 • Diện tích: 3688200 mét vuông
 • Số sinh viên: không có số liệu
 • Website chính thức: www.nju.edu.cn/

Ảnh Đại học Nam Kinh

Kí túc xá Đại học Nam Kinh

ROOMTYPERATES
(RMB/YEAR)SEPARATE
TOILETSEPARATE
BATHROOMBROADBAND
INTERNET ACCESSLANDLINEAIR
CONDITIONERDouble Room6000YesYesYesNoYesSingle Room12000YesYesYesNoYes

Xem thêm :  Đi máy bay cần giấy tờ gì? tổng hợp quy định các hãng bay

Các chuyên ngành và học phí Đại học Nam Kinh

Các chuyên ngành đại học

PROGRAMDURATION(YEAR)INSTRUCTION LANGUAGETUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) Information Engineering4.0Chinese23000 Basic Medical Sciences5.0Chinese40000 Oral Medicine5.0Chinese40000 Clinical Medicine5.0Chinese40000 Environmental Science4.0Chinese23000 Microelectronic Science and Engineering4.0Chinese23000 Geographical Science4.0Chinese23000 Broadcasting and Television4.0Chinese19000 Labor Personnel & Social Security4.0Chinese19000 Architecture4.0Chinese23000 Urban Planning5.0Chinese23000 Automation4.0Chinese23000 Industrial Engineering4.0Chinese23000 Financial Engineering4.0Chinese23000 Software Engineering4.0Chinese23000 Astronomy4.0Chinese23000 Environmental Engineering4.0Chinese23000 Material Chemistry4.0Chinese23000 Material Physics4.0Chinese23000 Computer Science & Technology4.0Chinese23000 Biomedical Engineering4.0Chinese23000 Telecommunications Engineering4.0Chinese23000 Electronic Information Science & Technology4.0Chinese23000 Applied Meteorology4.0Chinese23000 Atmospheric Science4.0Chinese23000 Marine Science4.0Chinese23000 Natural Geography & Resource4.0Chinese23000 Geographic Information Science4.0Chinese23000 Groundwater Science & Engineering4.0Chinese23000 Hydrology & Water Resources Engineering4.0Chinese23000 Geoengineering4.0Chinese23000 Geochemistry4.0Chinese23000 Biotechnology4.0Chinese23000 Biological Science4.0Chinese23000 Applied Chemistry4.0Chinese23000 Chemistry4.0Chinese23000 Acoustics4.0Chinese23000 Applied Physics4.0Chinese23000 Physics4.0Chinese23000 Statistics4.0Chinese23000 Information and Computing Science4.0Chinese23000 Mathematics & Applied Mathematics4.0Chinese23000 Korean4.0Chinese19000 Spanish4.0Chinese19000 German4.0Chinese19000 French4.0Chinese19000 Japanese4.0Chinese19000 Russian4.0Chinese19000 English4.0Chinese19000 Insurance4.0Chinese23000 Financial Engineering4.0Chinese23000 Finance and Banking4.0Chinese23000 International Economics and Trade4.0Chinese23000 Economics4.0Chinese23000 Electronic Commerce4.0Chinese23000 Financial Management4.0Chinese23000 Accounting4.0Chinese23000 Marketing4.0Chinese23000 Human Resource Management4.0Chinese23000 Business Administration4.0Chinese23000 Social Work4.0Chinese19000 Applied Psychology4.0Chinese19000 Sociology4.0Chinese19000 Archive Science4.0Chinese19000 Editing & Publishing Science4.0Chinese19000 Library Science4.0Chinese19000 Information Management & Information System4.0Chinese19000 Advertising4.0Chinese19000 Journalism4.0Chinese19000 International Politics4.0Chinese19000 Political Science and Public Administration4.0Chinese19000 General Administration4.0Chinese19000 Law4.0Chinese19000 Philosophy4.0Chinese19000 Archaeology4.0Chinese19000 History4.0Chinese19000 Chinese Language and Literature4.0Chinese19000 Literature of Theatre, Film & Television4.0Chinese19000 Chinese Language4.0Chinese19000 Teaching Chinese to Speakers of Other Languages4.0Chinese19000

Các chuyên ngành thạc sĩ

PROGRAMDURATION(YEAR)INSTRUCTION LANGUAGETUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) Master of Fine Arts3.0Chinese23000 Master of Applied Psychology2.0Chinese23000 New Energy Materials and Devices3.0Chinese27000Master of Business Administration2.5Chinese27000 Stomatology3.0Chinese46000 Culturology of Arts3.0Chinese23000 Master of Urban Planning3.0Chinese27000 Master of Architecture2.5Chinese27000 Urban and Rural Planning Studies3.0Chinese27000 Architecture3.0Chinese27000 Master of Nursing3.0Chinese46000 Master of Stomatology3.0Chinese46000 Clinical Medicine3.0Chinese46000 Pharmacology3.0Chinese46000 Anesthesiology3.0Chinese46000 Surgery3.0Chinese46000 Clinical Laboratory Diagnostics3.0Chinese46000 Imaging and Nuclear Medicine3.0Chinese46000 Internal Medicine3.0Chinese46000 Basic Medicine3.0Chinese46000 Master of Material Engineering3.0Chinese27000 Material Processing Engineering3.0Chinese27000 Materialogy3.0Chinese27000 Materials Physics and Chemistry3.0Chinese27000 Master of Computer Technology3.0Chinese27000 Computer Science and Technology3.0Chinese27000 Master of Software Engineering3.0Chinese27000 Software Engineering2.0Chinese27000 Genetics3.0Chinese27000 Pharmacology3.0Chinese27000 Microbial and Biochemical Pharmacy3.0Chinese27000 Pharmaceutics3.0Chinese27000 Medicinal Chemistry3.0Chinese27000 Master of Pharmaceutical Engineering3.0Chinese27000 Ecology3.0Chinese27000 Biochemistry and Molecular Biology3.0Chinese27000 Genetics3.0Chinese27000 Physiology3.0Chinese27000 Zoology3.0Chinese27000 Botany3.0Chinese27000 Master of Geological Engineering3.0Chinese27000 Geological Engineering3.0Chinese27000 Geodetection and Information Technology3.0Chinese27000 Mining Resource Prospecting and Exploration3.0Chinese27000 Hydrology and Water Resources3.0Chinese27000 Structural Geology3.0Chinese27000 Paleontology and Stratigraphy3.0Chinese27000 Geochemistry3.0Chinese27000 Mineralogy, Petrology, Mineral Deposit Geology3.0Chinese27000 Solid Earth Physics3.0Chinese27000 Atmospheric Physics and Atmospheric Environment3.0Chinese27000 Meteorology3.0Chinese27000 Land Resource Management3.0Chinese27000 Environmental Science3.0Chinese27000 Photogrammetry and Remote Sensing3.0Chinese27000 Quaternary Geology3.0Chinese27000 Ocean Geology3.0Chinese27000 Cartography and Geography Information System3.0Chinese27000 Human Geography3.0Chinese27000 Physical Geography3.0Chinese27000 Regional Economics3.0Chinese27000 Astrometry and Celestial Mechanics3.0Chinese27000 Astrophysics3.0Chinese27000 Master of Environmental Engineering3.0Chinese27000 Environmental Engineering3.0Chinese27000 Environmental Science3.0Chinese27000 Master of Chemical Engineering3.0Chinese27000 Applied Chemistry3.0Chinese27000 Chemistry3.0Chinese27000 Master of Integrate Circuit Engineering3.0Chinese27000 Master of Electronics and Communication Engineering3.0Chinese27000 Biomedical Engineering3.0Chinese27000 Signal and Information Processing3.0Chinese27000 Communication and Information Systems3.0Chinese27000 Electromagnetic Field and Microwave Technology3.0Chinese27000 Microelectronics and Solid State Electronics3.0Chinese27000 Circuits and Systems3.0Chinese27000 Physical Electronics3.0Chinese27000 Optical Engineering3.0Chinese27000 Radio Physics3.0Chinese27000 Master of Optical Engineering3.0Chinese27000 Refrigeration and Cryogenic Engineering3.0Chinese27000 Biophysics3.0Chinese27000 Optics3.0Chinese27000 Acoustics3.0Chinese27000 Condensed Matter Physics3.0Chinese27000 Particle Physics and Nuclear Physics3.0Chinese27000 Theoretical Physics3.0Chinese27000 Operational Research and Cybernetics3.0Chinese27000 Applied Mathematics3.0Chinese27000 Probability and Mathematical Statistics3.0Chinese27000 Computational Mathematics3.0Chinese27000 Fundamental Mathematics3.0Chinese27000 Master of Applied Statistics3.0Chinese27000 International Relations3.0Chinese23000 Theory of Sports Pedagogy and Training3.0Chinese23000 Fine Arts3.0Chinese23000 Management Science & Engineering3.0Chinese27000 Master of Logistics Engineering3.0Chinese27000 Master of Industrial Engineering3.0Chinese27000 Control Engineering3.0Chinese27000 Control Science and Engineering3.0Chinese27000 Master of Library and Information3.0Chinese23000 Publishing Science3.0Chinese23000 Archival Science3.0Chinese23000 Information Science3.0Chinese23000 Library Science3.0Chinese23000 Master of Publishing3.0Chinese23000 Ethnology3.0Chinese23000 Diplomacy3.0Chinese23000 International Relations3.0Chinese23000 Educational Economy and Management3.0Chinese23000 Higher Education3.0Chinese23000 Curriculum and Teaching Methodology3.0Chinese23000 Master of Journalism and Communication2.0Chinese23000 Communication3.0Chinese23000 Journalism3.0Chinese23000 Master of Cultural Relic and Museology3.0Chinese23000 World History3.0Chinese23000 Chinese History3.0Chinese23000 Archaeology3.0Chinese23000 Master of French Translation3.0Chinese23000 Master of Japanese Translation3.0Chinese23000 Master of English Translation3.0Chinese23000 Linguistics and Applied Linguistics in Foreign Languages3.0Chinese23000 Asian & African Languages and Literatures3.0Chinese23000 Spanish Languages and Literatures3.0Chinese23000 Japanese Languages and Literatures3.0Chinese23000 German Languages and Literatures3.0Chinese23000 French Languages and Literatures3.0Chinese23000 Russian Languages and Literatures3.0Chinese23000 English Languages and Literatures3.0Chinese23000 Master of Theater3.0Chinese23000 Literature of Theater, Film & Television3.0Chinese23000 Comparative Literature and World Literature3.0Chinese23000 Modern and Contemporary Chinese Literature3.0Chinese23000 Ancient Chinese Literature3.0Chinese23000 Study of Chinese Classical Texts3.0Chinese23000 Chinese Philology3.0Chinese23000 Linguistics and Applied Linguistics3.0Chinese23000 Theory of Literature and Art3.0Chinese23000 Applied Psychology3.0Chinese23000 Basic Psychology3.0Chinese23000 Master of Social Work2.0Chinese23000 Anthropology3.0Chinese23000 Demography3.0Chinese23000 Sociology3.0Chinese23000 Social Security3.0Chinese23000 Social Medicine & Health Service Management3.0Chinese23000 Administration3.0Chinese23000 International Politics3.0Chinese23000 Chinese and Foreign Political Institutions3.0Chinese23000 Political Theory3.0Chinese23000 Legum Magister2.0Chinese23000 Juris Master3.0Chinese23000 International Law3.0Chinese23000 Environment & Natural Resources Protection Law3.0Chinese23000 Economic Law3.0Chinese23000 Procedure Law3.0Chinese23000 Civil & Commercial Law3.0Chinese23000 Criminal Jurisprudence3.0Chinese23000 Constitutional Law and Administrative Law3.0Chinese23000 Legal History3.0Chinese23000 Jurisprudence3.0Chinese23000 Studies on Fundamental Topics in Chinese Modern History3.0Chinese23000 Education in Ideology and Politics3.0Chinese23000 Naturalization of Marxism in China3.0Chinese23000 Basic Principles of Marxism3.0Chinese23000 History of the Communist Party of China3.0Chinese23000 Corporate Management3.0Chinese27000 Accounting3.0Chinese27000 Master of International Business2.0Chinese27000 Master of Finance3.0Chinese27000 Quantitative Economics3.0Chinese27000 International Trade3.0Chinese27000 Industrial Economics3.0Chinese27000 Finance & Banking3.0Chinese27000 National Economics3.0Chinese27000 Population, Resources and Environmental Economics3.0Chinese27000 World Economics3.0Chinese27000 Western Economics3.0Chinese27000 Political Economy3.0Chinese27000 Marxist Study Abroad3.0Chinese27000 Philosophy of Science and Technology3.0Chinese23000 Religious Studies3.0Chinese23000 Ethics3.0Chinese23000 Logic3.0Chinese23000 Foreign Philosophy3.0Chinese23000 Chinese Philosophy3.0Chinese23000 Philosophy of Marxism3.0Chinese23000 Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages2.0Chinese23000

Xem thêm :  Hướng dẫn phối giống cho bò. cách nhận biết bò có thai và bò sắp đẻ

Các chuyên ngành tiến sĩ

PROGRAMDURATION(YEAR)INSTRUCTION LANGUAGETUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) Environmental Science and Engineering4.0English33000 Material Science and Engineering4.0English33000 Computer Science and Technology4.0English33000 Library Information and Archives Management4.0English28000 Chemistry4.0English33000 Geography4.0English33000 Biology4.0English33000 Stomatology4.0Chinese52000 Culturology of Arts4.0Chinese28000 Theater,Film and Televisions Studies4.0Chinese28000 Urban and Rural Planning Studies and Design4.0Chinese33000 Architecture4.0Chinese33000 Clinical Medcine4.0Chinese52000 Basic Medicine4.0Chinese52000 Materials Science and Engineering4.0Chinese33000 Optical Engineering4.0Chinese33000 Computer Science and Technology4.0Chinese33000 Software Engineering4.0Chinese33000 Pharmaceutical Science4.0Chinese33000 Ecology4.0Chinese33000 Biology4.0Chinese33000 Geological Resources and Geological Engineering4.0Chinese33000 Hydrology and Water Resources4.0Chinese33000 Geology4.0Chinese33000 Climatic System and Climatic Change4.0Chinese33000 Atmospheric Science4.0Chinese33000 Quaternary Geology4.0Chinese33000 Marine Geology4.0Chinese33000 Geography4.0Chinese33000 Astronomy4.0Chinese33000 Environmental Science and Engineering4.0Chinese33000 Chemistry4.0Chinese33000 Information and Communication Engineering4.0Chinese33000 Electronics Science and Technology4.0Chinese33000 Radio Physics4.0Chinese33000 Acoustics4.0Chinese33000 Physics4.0Chinese33000 Mathematics4.0Chinese33000 Information Management Engineering4.0Chinese28000 Management Science and Engineering4.0Chinese28000 Library Information and Archives Management4.0Chinese28000 International Relations4.0Chinese28000 Education4.0Chinese28000 Higher Education4.0Chinese28000 Mass Communication and Media Management4.0Chinese28000 World History4.0Chinese28000 Chinese History4.0Chinese28000 Archaeology4.0Chinese28000 East Asian Languages and Literatures4.0Chinese28000 Linguistics and Applied Linguistics in Foreign Languages4.0Chinese28000 German Languages and Literatures4.0Chinese28000 French Languages and Literatures4.0Chinese28000 Russian Languages and Literatures4.0Chinese28000 English Languages and Literatures4.0Chinese28000 Chinese Language and Literature4.0Chinese28000 Sociology4.0Chinese28000 Public Management4.0Chinese28000 Political Science4.0Chinese28000 Law4.0Chinese28000 Applied Economics4.0Chinese28000 Accounting4.0Chinese33000 Science of Business Administration4.0Chinese33000 Applied Economy4.0Chinese33000 Political Economy4.0Chinese33000 Theory of Marxism4.0Chinese28000 Cultural Philosophy4.0Chinese28000 Philosophy4.0Chinese28000

Chuyên trình học tiếng Hán tự do

PROGRAMDURATION(YEAR)INSTRUCTION LANGUAGETUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) Chinese Language1.0Chinese19000


#2// KTX đại học Nam Kinh hay khách sạn? | Nanjing University Dorm | Du học Trung Quốc ??


// Heyyy!!! Đây là kí túc xá trường mình nha~ Video lần này hơi dài và hơi rung nên nếu để video ở dạng màn hình nhỏ thì sẽ đỡ đau đầu hơn rất nhiều đó, xin lỗi mọi người ❤ Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình và xiexielah~ Cùng gặp lại nhau trong những video tiếp theo haaa!!! \\\\.

? CANON 700D
✨iMovie

Chào mọi người~ Mình là Hà Kiara (Bùi Ngọc Hà) đây?. Hiện tại mình đang là sinh viên khoa 商务汉语 (tiếng Trung thương mại) của trường đại học Nam Kinh, Trung Quốc. Kiara lah sẽ là nơi ghi lại những thước phim về cuộc sống du học cũng như những trải nghiệm hay ho của mình ở những vùng đất mới. Mình sẽ cố gắng đi và học thật nhiều để chia sẻ với mọi người, và hy vọng mọi người sẽ xem và thích video này nhé!

Xem thêm :  Cách làm đậu hủ kho tương hột chay đậm đà bắt cơm cực kỳ đơn giản

?Kết nối với mình qua:
• FB: https://www.facebook.com/kiara.yuhe
• IG: https://www.instagram.com/kiara.yuhe/ (Cập nhật thường xuyên nhất cuộc sống của mình)
• BLOG: https://kiarayuhe.blogspot.com/ (Văn chương ngốc nghếch/ văn chương sướt mướt/ văn chương trước những điều mới lạ/ etc…)
• EMAIL: kiara.yuhe@gmail.com (Tâm sự tuổi hồng chuyện apply học bổng/ thi thố/ cuộc sống học tập/ etc…)

Kiaralah duhoctrungquoc

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cây Xanh

Related Articles

Back to top button