Tổng Hợp

Truyện kinh thánh

Bạn đang xem: Truyện kinh thánh Tại Website nhahangcarnaval.com
Bạn đang xem: Truyện kinh thánh Tại Website nhahangcarnaval.com

XEM KÌA! Dân sự làm gì kìa? Họ cầu nguyện trước một con bò tơ! Tại sao họ làm vậy?

Khi Môi-se ở lâu trên núi, dân sự nói: ‘Chúng ta không biết điều gì đã xảy ra cho Môi-se. Vậy chúng ta hãy đúc một vị thần dẫn chúng ta ra khỏi đất này đi nào’.

Anh Môi-se là A-rôn nói: ‘Được rồi. Các ngươi hãy cởi hết bông tai bằng vàng của các ngươi mà đem lại cho ta’. Khi dân sự làm thế, A-rôn nấu vàng chảy ra và làm thành một con bò tơ bằng vàng. Và dân sự nói: ‘Đây là Đức Chúa Trời chúng ta, đấng đã dẫn chúng ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô!’ Rồi dân Y-sơ-ra-ên mở tiệc lớn, và thờ con bò tơ bằng vàng.

Khi Đức Giê-hô-va nhìn thấy thế, Ngài rất giận dữ. Vậy Ngài phán cùng Môi-se: ‘Mau lên, hãy xuống núi. Dân sự đang hành động ác lắm. Chúng đã quên luật của ta và quì lạy một con bò tơ bằng vàng’.

Môi-se đập bể bảng đá có Mười Điều Răn được chép trên đó

Môi-se vội vàng xuống núi. Và khi đến gần, ông thấy như trong hình vẽ đây, dân sự ca hát và nhảy múa chung quanh con bò tơ bằng vàng! Môi-se giận đến nỗi ông ném hai bảng đá xuống trước mặt họ, bể thành nhiều mảnh vụn. Rồi ông lấy con bò tơ bằng vàng và nấu chảy nó đi. Rồi ông nghiền nát nó thành tro bụi.

Xem thêm :  Cách làm bò bít tết ngon bằng chảo thịt ngon mềm ngay tại nhà

Dân sự đã làm một điều rất ác. Vậy Môi-se bảo một số người rút gươm ra. Môi-se nói: ‘Những kẻ làm ác thờ con bò tơ bằng vàng phải chết!’ Và như thế có 3.000 người bị giết chết! Điều này cho thấy chúng ta cần phải cẩn thận để chỉ thờ Đức Giê-hô-va thôi, chứ không thờ bất cứ thần giả nào, phải không?


Sự tích Đảo Bà (Sự tích Hồ Ba bể, Sự tích Bò Vàng)


Bộ phim có tính giáo dục rất cao….

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button