Tổng Hợp

Khung chương trình lớp 1.

Bạn đang xem: Khung chương trình lớp 1. Tại Website nhahangcarnaval.com

BUỔI

MÔN HỌC

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

CHỦ ĐỀ CHÍNH

MỞ RỘNG

1

Toán

+ Nhiều hơn, ít hơn

+ Hình vuông, hình tròn

 

CÁC SỐ ĐẾN 10

+ Giúp các em định hình được các loại hình học.

+ Bắt đầu làm quen với ghép vần.

Tiếng việt

Học vần:

                 + op, ap, họp, sạp

                 + Luyện viết

 

HỌC ĐÁNH VẦN

2

Toán

+ Hình tam giác

+ Luyện tập

HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC

Tiếng việt

Học vần:

                 + ăp, âp, bắp, mập

    + Luyện viết

 

HỌC ĐÁNH VẦN

3

Toán

+ Các số 1,2,3

+ Luyện tập

 

CÁC SỐ ĐẾN 10

 

+ Giúp các em làm quen với số đếm từ 1 đến 10

+ Học cách so sánh

+ Học vần, ghép vần.

Tiếng việt

Học vần:

                 + ôp, ơp, hộp, lớp

                 + Luyện viết

 

HỌC ĐÁNH VẦN

4

Toán

+ Các số 1,2,3,4,5

+ Luyện tập

 

CÁC SỐ ĐẾN 10

Tiếng việt

Học vần:

                 + ep, êp, chép, xếp

    + Luyện viết

 

HỌC ĐÁNH VẦN

5

Toán

+ Bé hơn

+ Bài tập áp dụng

 

SO SÁNH

Tiếng việt

Học vần:

                 + ip, up, nhịp, búp

    + Luyện viết

 

HỌC ĐÁNH VẦN

6

Toán

+ Lớn hơn

+ Luyện tập

 

SO SÁNH

 

Tiếng việt

Học vần:

                 + iêp, ươp, liếp, mướp

                 + Ôn tập

 

HỌC ĐÁNH VẦN

7

Toán

+ Bằng nhau

+ Luyện tập

 

SO SÁNH

Tiếng việt

Học vần:

                 + oa, oe, họa, xòe

                 + Luyện viết

HỌC ĐÁNH VẦN

8

Toán

+ Số 6, 7, 8, 9

+ Bài tập áp dụng

 

CÁC SỐ ĐẾN 10

Tiếng việt

Học vần:

                 + oai, oay, thoại, xoáy

    + Luyện viết

 

HỌC ĐÁNH VẦN

NGOẠI KHÓA

GAMESHOW – TRÒ CHƠI Ô CHỮ

Mục đích:

                + Giúp các em biết cách làm việc nhóm

                + Ôn lại tổng hợp kiến thức đã được học

                + Phát triển cách tư duy logic

 

9

Toán

+ Số 0 và 10

+ Luyện tập

 

HỌC SỐ ĐẾM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Giúp các em làm quen với phép tính cộng

+ Học vần theo phương pháp vừa chơi vừa học.

Tiếng việt

Học vần:

                 + oan, oăn, khoan, xoăn

    + Ôn tập                          

 

HỌC VẦN

10

Toán

+ Phép cộng trong phạm vi 3

+ Luyện tập

 

PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Tiếng việt

Học vần:

                 + oang, oăng, hoang, hoẵng

    + Luyện viết

 

HỌC VẦN

11

Toán

+ Phép cộng trong phạm vi 4

+ Luyện tập

 

PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Tiếng việt

Học vần:

                 + oanh, oach, doanh, hoạch

    + Ôn tập

 

HỌC VẦN

12

Toán

+ Phép cộng trong phạm vi 5

+ Luyện tập

 

PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Tiếng việt

Học vần:

                 + oat, oăt, hoạt, choắt

                 + Ôn tập

 

HỌC VẦN

13

Toán

+ Số 0 trong phép cộng

+ Luyện tập

 

PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Tiếng việt

Học vần:

                 + uê, uy, huệ, huy

                 + Luyện viết

 

HỌC VẦN

14

Toán

+ Phép trừ trong phạm vi 3

+ Luyện tập

PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10

 

 

 

 

+ Luyện viết vả đánh vần

+ Các em sẽ làm quen với phép tính trừ

Tiếng việt

Học vần:

                 + uơ, uya, huơ, khuya

                 + Luyện viết

 

HỌC VẦN

15

Toán

+ Phép trừ trong phạm vi 4

+ Luyện tập

 

PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Tiếng việt

Học vần:

                 + uân, uyên, xuân, chuyền

    + Luyện viết

 

HỌC VẦN

16

Toán

+ Phép trừ trong phạm vi 5

+ Luyện tập

Xem thêm :  Lợn yorkshire – giống lợn đại bạch siêu thịt

 

PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Tiếng việt

Học vần:

                 + uât, uyêt, xuất, duyệt

    + Luyện viết

 

HỌC VẦN

17

Toán

+ Số 0 trong phép trừ

+ Luyện tập

 

PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Tiếng việt

KIỂM TRA VÀ CHỮA BÀI KIỂM TRA

 

 

18

Toán

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Giúp các em học các bài tập đọc, tập viết.

+ Học các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10.

+ Học cách trình bày bài.

Tiếng việt

 • Tập đọc: Trường em
 • Tập viết: Tô chữ “A, Ă, ”

 

 

NHÀ TRƯỜNG

19

Toán

+ Phép cộng trong phạm vi 6

+ Luyện tập

 

PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Tiếng việt

 • Tập đọc: Tặng cháu
 • Tập viết: Tô chữ hoa “B”

 

 

NHÀ TRƯỜNG

20

Toán

+ Phép trừ trong phạm vi 6

+ Luyện tập

 

PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Tiếng việt

 • Tập đọc: Cái nhãn vở
 • Kể chuyện: Rùa và Thỏ

 

 

NHÀ TRƯỜNG

21

Toán

+ Phép cộng trong phạm vi 7

+ Luyện tập

 

PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Tiếng việt

 • Tập đọc: Bàn tay mẹ
 • Tập viết: Tô chữ “C”

 

 

GIA ĐÌNH

22

Toán

+ Phép trừ trong phạm vi 7

+ Luyện tập

 

PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Tiếng việt

 • Tập đọc: Cái Bống
 • Tập viết: Tô chữ “D, Đ”

 

 

GIA ĐÌNH

23

Toán

+ Phép cộng trong phạm vi 8

+ Luyện tập

 

PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Tiếng việt

 • Tập đọc: Vẽ ngựa
 • Kể chuyện: Cô bé trùm khăn đỏ

 

 

GIA ĐÌNH

NGOẠI KHÓA

TỔ CHỨC CUỘC THI KỂ CHUYỆN:

 • Rùa và Thỏ
 • Cô bé trùm khăn đỏ

Mục đích:

+ Giúp các em tự tin đứng trước đám đông

+ Phát huy tính sáng tạo và năng khiếu kể chuyện diễn cảm

+ Rút ra bài học về việc vâng lời ông bà, cha mẹ, …

+ Bồi dưỡng những đức tính tốt cho các em: thật thà, khiêm tốn, ngoan ngoãn,…

 

24

Toán

+ Phép trừ trong phạm vi 8

+ Luyện tập

 

PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10

 

 

 

 

 

+ Bồi đắp tính yêu quê hương đất nước

 

Tiếng việt

 • Tập đọc: Hoa ngọc lan
 • Tập viết: Tô chữ “E, Ê”

 

THIÊN NHIÊN, ĐẤT NƯỚC

25

Toán

+ Phép cộng trong phạm vi 9

+ Luyện tập

 

PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Tiếng việt

 • Tập đọc: Ai dậy sớm
 • Tập viết: Tô chữ “G”

 

THIÊN NHIÊN, ĐẤT NƯỚC

26

Toán

+ Phép trừ trong phạm vi 9

+ Luyện tập

 

PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Tiếng việt

 • Tập đọc: Mưu chú sẻ
 • Kể chuyện: Trí khôn

 

THIÊN NHIÊN, ĐẤT NƯỚC

27

Toán

+ Phép cộng trong phạm vi 10

+ Luyện tập

 

PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Tiếng việt

 • Tập đọc: Mẹ và cô
 • Tập viết: Tô chữ “H”

 

 

NHÀ TRƯỜNG

28

Toán

+ Phép trừ trong phạm vi 10

+ Luyện tập

 

PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Tiếng việt

 • Tập đọc: Quyển vở của em
 • Tập viết: Tô chữ “I”

NHÀ TRƯỜNG

29

Toán

+ Bảng cộng bảng trừ trong phạm vi 10

+ Luyện tập

 

PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Tiếng việt

 • Tập đọc: Con quạ thông minh
 • Kể chuyện: Sư Tử và Chuột Nhắt

NHÀ TRƯỜNG

30

Toán

+ Ôn tập

+ Kiểm tra tổng hợp chương 1, 2

+ Chữa bài kiểm tra

 

 

Tiếng việt

 • Tập đọc: Ngôi nhà
 • Tập viết: Tô chữ “K”

 

 

GIA ĐÌNH

31

Toán

+ Điểm. Đoạn thẳng

+ Thực hành đo độ dài

Xem thêm :  Thơ về bà ngoại, bà nội hay nhất ❤️️ đầy hoài niệm

 

ĐO ĐỘ DÀI

Tiếng việt

 • Tập đọc: Quà của bố
 • Tập viết: Tô chữ “L”

GIA ĐÌNH

NGOẠI KHÓA

TỔ CHỨC CUỘC THI:

                                        “AI SAY AI TỈNH? ”

Luật chơi:

                 + Chia lớp thánh các đội

                 + Có các tấm thẻ chứa các vần/ âm/ số đã được chuẩn bị sẵn

                 + Yêu cầu các đội xếp thành hàng, lần lượt từng người nhảy lò cò lên chọn 1 vần/âm/ số đã được học. Sau đó ghép lại thành từ hoặc phép tính đúng

                 + Đội nào chọn xong nhanh nhất sẽ giành chiến thắng.

 

32

Toán

+ Độ dài đoạn thẳng

+ Thực hành đo độ dài

 

ĐO ĐỘ DÀI

 

 

 

 

+ Giúp các em nhận thấy vẻ đẹp của quê hương đất nước.

+ Giúp các em diễn cảm khi đọc tập đọc hoặc kể chuyện.

Tiếng việt

 • Tập đọc: Vì bây giờ mẹ mới về
 • Kể chuyện: Bông hoa cúc trắng

 

 

GIA ĐÌNH

33

Toán

+ Một chục. Tia số

+ Bài tập áp dụng

 

ĐO ĐỘ DÀI

Tiếng việt

 • Tập đọc: Đầm sen
 • Tập viết: Tô chữ “M”

 

THIÊN NHIÊN

34

Toán

+ Mười một, mười hai

+ Bài tập áp dụng

 

CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100

Tiếng việt

 • Tập đọc: Mời vào
 • Tập viết: Tô chữ “N”

 

THIÊN NHIÊN, ĐẤT NƯỚC

35

Toán

+ Mười ba, mười bốn, mười lăm

+ Bài tập áp dụng

 

CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100

Tiếng việt

 • Tập đọc: Chú Công
 • Kể chuyện: Niềm vui bất ngờ

 

THIÊN NHIÊN, ĐẤT NƯỚC

36

Toán

+ Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

+ Bài tập áp dụng

 

CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Giúp các em nhận thấy vẻ đẹp của quê hương đất nước.

+ Giúp các em diễn cảm khi đọc tập đọc hoặc kể chuyện.

Tiếng việt

 • Tập đọc: Chuyện ở lớp
 • Tập viết: Tô chữ “O, Ô, Ơ”

NHÀ TRƯỜNG

37

Toán

+ Hai mươi, hai chục

+ Bài tập áp dụng

 

CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100

Tiếng việt

 • Tập đọc: Mèo con đi học
 • Tập viết: Tô chữ “P”

 

NHÀ TRƯỜNG

38

Toán

+ Phép cộng dạng 14 + 3

+ Luyện tập

CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100

Tiếng việt

 • Tập đọc: Người bạn tốt
 • Kể chuyện: Sói và sóc

 

NHÀ TRƯỜNG

39

Toán

+ Phép trừ dạng 17 – 3

+ Luyện tập

 

CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100

Tiếng việt

 • Tập đọc: Ngưỡng cửa
 • Tập viết: Tô chữ “Q”

 

 

GIA ĐÌNH

40

Toán

+ Phép trừ dạng 17 – 7

+ Luyện tập

CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100

Tiếng việt

 • Tập đọc: Kể cho bé nghe
 • Tập viết: Tô chữ “R”

 

 

GIA ĐÍNH

41

Toán

+ Bài toán có lời văn

+ Giải toán có lời văn

 

GIẢI BÀI TOÁN

Tiếng việt

 • Tập đọc: Hai chị em
 • Kể chuyện: Dê con nghe lời mẹ

 

 

GIA ĐÌNH

42

Toán

+ Xăng-ti-mét. Đo độ dài

+ Luyện tập

 

ĐO ĐỘ DÀI

Tiếng việt

 • Tập đọc: Hồ Gươm
 • Tập viết: Tô chữ “S”

 

 

ĐÁT NƯỚC

43

Toán

+ Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

+ Luyện tập chung

 

CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100

Tiếng việt

 • Tập đọc: Lũy tre
 • Tập viết: Tô chữ “T”

 

 

ĐẤT NƯỚC

44

Toán

+ Các số tròn chục

+ Luyện tập

 

CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100

Tiếng việt

 • Tập đọc: Sau cơn mưa
 • Kể chuyện: Con Rồng Cháu Tiên

ĐÁT NƯỚC

45

Toán

+ Cộng các số tròn chục

+ Luyện tập

 

CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100

Xem thêm :  Đam mỹ là gì? Các thể loại truyện đam mỹ và một số thuật ngữ thú vị

 

Tiếng việt

 • Tập đọc: Cây bàng
 • Tập viết: Tô chữ “U, Ư”

 

NHÀ TRƯỜNG

 

NGOẠI KHÓA

TỔ CHỨC TRÒ CHƠI “TÔI CẦN, TÔI CẦN”

Chia lớp thành các nhóm. GV hô khẩu lệnh :”tôi cần, tôi cần”, HS sẽ đáp lại là “cần gì cần gì.”

GV đọc những từ/số/dấu/hình; HS sẽ chạy lại bàn có để các tấm bìa có chưa từ/ số/ dấu/ hình đó. Nhanh tay chọn lấy thứ GV yêu cầu sau đó dán lên bảng.

Mục đích: + Giúp các em học lại bài cũ

                  + Nhanh nhẹn, đoàn kết, ….

 

46

Toán

+ Trừ các số tròn chục

+ Luyện tập

 

CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100

 

 

 

 

 

 

 

+ Giúp các em hình dung được bước đầu về điểm

+ Hoàn thiện cách viết hoa bảng chữ cái

Tiếng việt

 • Tập đọc: Đi học
 • Tập viết: Tô chữ “V”

 

 

NHÀ TRƯỜNG

47

Toán

+ Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

+ Luyện tập

ĐO ĐỘ DÀI

Tiếng việt

 • Tập đọc: Nói dối hại thận
 • Kể chuyện: Cô chủ không biết quý tính bạn

 

 

NHÀ TRƯỜNG

48

Toán

+ Các số có hai chữ số

+ Bài tập áp dụng

 

CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100

Tiếng việt

 • Tập đọc: Bác đưa thư
 • Tập viết: Tô chữ “X”

GIA ĐÌNH

49

Toán

+ So sánh các số có hai chữ số

+ Luyện tập

 

CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100

Tiếng việt

 • Tập đọc: Làm anh
 • Tập viết: Tô chữ “Y”

 

 

GIA ĐÌNH

50

Toán

+ Bảng số từ 1 đến 100

+ Luyện tập

 

CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100

Tiếng việt

 • Tập đọc: Người trồng na
 • Kể chuyện: Hai tiếng kì lạ

 

 

GIA ĐÌNH

51

Toán

+ Giải toán có lời văn

+ Luyện tập

 

GIẢI BÀI TOÁN

Tiếng việt

 • Tập đọc: Anh hùng biển cả
 • Tập viết: Viết chữ số “0, 1, 2, 3, 4”

 

 ĐẤT NƯỚC

52

Toán

+ Phép cộng trong phạm vi 100

+ Luyện tập

 

CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100

 

 

+ Giúp các em nhận thấy vẻ đẹp của quê hương đất nước.

+ Giúp các em diễn cảm khi đọc tập đọc hoặc kể chuyện.

Tiếng việt

 • Tập đọc: Ò…ó…o
 • Tập viết: Viết chữ số “0, 1, 2, 3, 4”

 

THIÊN NHIÊN, ĐẤT NƯỚC

 


Học vần lớp 1: BÀI 1 A,C |Tiếng Việt lớp 1- 2020 | Cô Thu dạy học trực tuyến| Sách Cánh diều #1


Hôm nay cô hướng dẫn học sinh học : Học vần lớp 1. Bài 1: a,c. Theo chương trình sách giáo khoa mới. Môn Tiếng Việt lớp 1 Bộ sách Cánh diều.
Bài giảng trực tuyến giúp các con nắm chắc kiến thức
Hy vọng giúp được các con tự học ở nhà hiệu quả.
Hãy đăng kí kênh để theo dõi các bài giảng hoàn toàn miễn phí trên kênh nhé !
✔️. Bản quyền thuộc về Channel CÔ THU
✔️. Người đại diện: KHUAT THI THU
⛔️. Copyright by CÔ THU
⛔️. Do not Reup
✔️.Xin cám ơn tất cả các bạn đã xem và ủng hộ Kênh. Bất kỳ thắc mắc, đóng góp hoặc Hợp Tác có thể gửi mail qua địa chỉ: khuatthu1985@gmail.com
?_Hotline: ?0?9?7?3?0?9?1?6?8?9?
?.Facebook ?Thu Thi Khuat?
?. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC HỌC TRỰC TUYẾN TIỂU HỌC⬇️
?CHÚC PHỤ HUYNH VÀ CÁC CON HỌC SINH LUÔN LUÔN HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG
hoctructuyentiengviet1 TIENGVIET1 Hocvanlop1,2020
hoconline hocvanbai1a,c
tiengvietlop1 onluyentiengviet côthu
tuhoctiengviettieuhoc
tuhoctieng viet1
toan
baigiangphepchiahaytiengviet1

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button