Tổng Hợp

Cách chuyển file từ bộ nhớ máy sang the nhớ samsung a7

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách để chuyển ảnh từ bộ nhớ trong của thiết bị Android sang thẻ nhớ SD. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng thiết lập của Android, hoặc dùng dứng dụng ES File Explorer miễn phí.

Các bước

Phương pháp 1

Phương pháp 1 của 3:Sử dụng điện thoại Samsung Galaxy

 1. 1

  Đảm bảo thẻ SD đã được gắn vào thiết bị Android. Nếu cần gắn thẻ SD, bạn tháo nắp sau của thiết bị Android.

  • Trong một số trường hợp, bạn cần gỡ pin khỏi thiết bị Android để thấy khe gắn thẻ SD. Bạn nhớ tắt thiết bị trước khi thao tác!

  Nếu cần gắn thẻ SD, bạn tháo nắp sau của thiết bị Android.

 2. 2

  Mở ứng dụng My Files. Tìm và chạm vào thư mục “Samsung” trong kho ứng dụng của thiết bị Samsung Galaxy, rồi chạm vào ứng dụng My Files với biểu tượng thư mục màu trắng trên nền màu cam.[1]

  • Ứng dụng My Files được cài mặc định trên hầu hết điện thoại Samsung Galaxy chạy hệ điều hành Android Nougat (7.0) và cao hơn.

  Tìm và chạm vào thư mục “Samsung” trong kho ứng dụng của thiết bị Samsung Galaxy, rồi chạm vào ứng dụng My Files với biểu tượng thư mục màu trắng trên nền màu cam.[1]

 3. 3

  Chạm vào

  Images

  (Ảnh) bên dưới tiêu đề “CATEGORIES” (Thể loại) ở giữa trang. Thao tác này mở danh sách album ảnh trong Samsung Galaxy.

 4. 4

  Chọn một album bằng cách chạm vào album mà bạn muốn chuyển ảnh.

  • Nếu muốn chọn toàn bộ ảnh của Samsung Galaxy, bạn chạm vào Camera (Máy ảnh) tại đây.

 5. 5

  Chọn ảnh cần chuyển. Chạm và giữ để chọn trước một ảnh, sau đó bạn chạm tiếp vào bất kỳ ảnh nào cần chuyển. Bạn sẽ thấy một dấu chọn hiển thị bên trái mỗi ảnh đã chọn.

  • Bạn cũng có thể chạm vào ở phía trên góc phải, chọn Edit (Chỉnh sửa), sau đó chạm vào từng ảnh mà bạn muốn chuyển.

  Chạm và giữ để chọn trước một ảnh, sau đó bạn chạm tiếp vào bất kỳ ảnh nào cần chuyển. Bạn sẽ thấy một dấu chọn hiển thị bên trái mỗi ảnh đã chọn.

 6. 6

  Chạm vào

  ở phía trên góc phải màn hình để mở danh sách lựa chọn.

 7. 7

  Chạm vào

  Move

  (Chuyển) trong danh sách lựa chọn để mở trình đơn lưu trữ.

  • Nếu muốn sao chép ảnh vào thẻ SD (vẫn giữ lại ảnh tại bộ nhớ trong của Samsung Galaxy), bạn chọn Copy (Sao chép) tại đây.

 8. 8

  Chạm vào

  SD card

  (Thẻ SD) bên dưới tiêu đề “PHONE” (Điện thoại) ở gần phía trên trình đơn lưu trữ.

 9. 9

  Chọn một thư mục trong thẻ SD. Thông thường, bạn sẽ chạm vào DCIM và chạm vào Camera để chọn thư mục lưu ảnh mặc định, nhưng bạn có thể chọn bất kỳ thư mục nào trên thẻ SD.

  • Bạn cũng có thể chạm vào Create folder (Tạo thư mục) để tạo thư mục riêng.

  Thông thường, bạn sẽ chạm vàovà chạm vàođể chọn thư mục lưu ảnh mặc định, nhưng bạn có thể chọn bất kỳ thư mục nào trên thẻ SD.

 10. 10

  Chạm vào

  DONE

  (Hoàn tất) ở phía trên góc phải trình đơn. Thao tác này sẽ chuyển ảnh vào thư mục đã chọn trên thẻ SD và xóa ảnh tại bộ nhớ trong của Samsung Galaxy.

  • Nếu đã chọn Copy thay vì Move, thao tác này sẽ lưu ảnh vào thẻ SD nhưng vẫn giữ ảnh gốc trong ổ cứng của Samsung Galaxy.

  Thao tác này sẽ chuyển ảnh vào thư mục đã chọn trên thẻ SD và xóa ảnh tại bộ nhớ trong của Samsung Galaxy.

Phương pháp 2

Phương pháp 2 của 3:Sử dụng điện thoại Android

 1. 1

  Đảm bảo thẻ SD đã được gắn vào thiết bị Android. Nếu cần gắn thẻ SD, bạn sẽ phải tháo nắp sau của thiết bị.

  • Trong một số trường hợp, bạn cần tháo pin của thiết bị Android để thấy khe gắn thẻ SD.

  Nếu cần gắn thẻ SD, bạn sẽ phải tháo nắp sau của thiết bị.

 2. 2

  Mở Settings

 3. 3

  Kéo xuống và chọn

  Storage

  (Lưu trữ) ở khoảng giữa trang Settings. Thao tác này mở danh sách thư mục lưu trên Android bao gồm thẻ SD.

 4. 4

  Chạm vào

  Internal shared storage

  (Bộ nhớ chia sẻ nội bộ) ở bên dưới nhóm lựa chọn “Device storage” (Bộ nhớ thiết bị).

  • Một số điện thoại hoặc máy tính bảng sẽ hiển thị Internal storage (Bộ nhớ trong) tại đây.

 5. 5

  Chạm vào

  Images

  (Ảnh) ở gần giữa trình đơn.

 6. 6

  Chọn nơi chứa ảnh. Chạm vào Camera (Máy ảnh) để xem các ảnh mà bạn đã chụp bằng máy ảnh của thiết bị Android.[2]

  • Bạn cũng có thể chạm vào một thư mục khác tại đây để lấy ảnh từ nơi khác (chẳng hạn như ứng dụng), nếu có.

  Chạm vào(Máy ảnh) để xem các ảnh mà bạn đã chụp bằng máy ảnh của thiết bị Android.[2]

 7. 7

  Chọn ảnh cần chuyển. Chạm và giữ để chọn trước một ảnh, sau đó bạn chọn thêm bằng cách chạm vào ảnh khác mà mình muốn chuyển.

  • Bạn cũng có thể chạm vào và chọn Select all (Chọn tất cả) để chọn toàn bộ ảnh trong thư mục.

  Chạm và giữ để chọn trước một ảnh, sau đó bạn chọn thêm bằng cách chạm vào ảnh khác mà mình muốn chuyển.

 8. 8

  Chạm vào

  ở phía trên góc phải màn hình để mở danh sách lựa chọn.

 9. 9

  Chạm vào

  Move to

  (Chuyển đến) ở gần phía trên danh sách lựa chọn. Thao tác này mở danh sách với các thư mục lưu trữ.

  • Nếu muốn sao chép ảnh sang thẻ SD, bạn chọn Copy to… (Sao chép đến) trong danh sách lựa chọn.

  Thao tác này mở danh sách với các thư mục lưu trữ.

 10. 10

  Chạm vào tên của thẻ SD trong danh sách lựa chọn để mở thư mục của thẻ.

 11. 11

  Chọn thư mục mà bạn muốn chuyển ảnh đến. Bạn có thể chạm vào thư mục có sẵn, hoặc chạm vào ở phía trên góc phải, chọn New folder (Thư mục mới), và đặt tên cho thư mục.

  • Ảnh thường được lưu trong thư mục Camera, vốn là thư mục DCIM trên thẻ SD của bạn.

  Bạn có thể chạm vào thư mục có sẵn, hoặc chạm vàoở phía trên góc phải, chọn(Thư mục mới), và đặt tên cho thư mục.

 12. 12

  Chạm vào

  MOVE

  (Chuyển) ở bên dưới góc phải màn hình. Ảnh trên thiết bị Android sẽ được chuyển từ bộ nhớ trong sang thẻ SD.

  • Nếu bạn chọn Copy to… thay vì Move to…, ảnh của bạn sẽ được sao chép sang thẻ SD và vẫn được lưu tại bộ nhớ trong của thiết bị Android.

  Ảnh trên thiết bị Android sẽ được chuyển từ bộ nhớ trong sang thẻ SD.

Phương pháp 3

Phương pháp 3 của 3:Sử dụng ES File Explorer

 1. 1

  Đảm bảo thẻ SD đã được gắn vào thiết bị Android. Nếu cần gắn thẻ nhớ, bạn sẽ tháo nắp sau của thiết bị Android.

  • Trong một số trường hợp, bạn cần tháo pin khỏi thiết bị Android để thấy khe gắn thẻ nhớ.

  Nếu cần gắn thẻ nhớ, bạn sẽ tháo nắp sau của thiết bị Android.

 2. 2

  Tải ứng dụng ES File Explorer. Bỏ qua bước này nếu bạn đã có ES File Explorer trên thiết bị Android. Thao tác thực hiện như sau:

  • Mở Google Play Store
  • Chạm vào thanh tìm kiếm.
  • Gõ es file explorer
  • Chạm vào ES File Explorer File Manager
  • Chạm vào INSTALL (Cài đặt)
  • Chạm vào ACCEPT khi được yêu cầu.
  • Chờ đến khi ES File Explorer hoàn tất việc cài đặt.

  Bỏ qua bước này nếu bạn đã có ES File Explorer trên thiết bị Android. Thao tác thực hiện như sau:

 3. 3

  Mở ES File Explorer. Chạm vào OPEN (Mở) trong Google Play Store, hoặc chạm vào ứng dụng ES File Explorer.

  • Bạn cần kéo xem vài trang giới thiệu trước khi có thể thao tác tiếp.

  Chạm vào(Mở) trong Google Play Store, hoặc chạm vào ứng dụng ES File Explorer.

 4. 4

  Chạm vào nút

  START NOW

  (Bắt đầu ngay) màu xanh dương ở giữa màn hình để mở trang chủ của ES File Explorer.

  • Bỏ qua bước này nếu bạn đã mở ES File Explorer trước đó.

 5. 5

  Chạm vào

  Images

  (Ảnh) ở giữa trang để mở danh sách ảnh trên thiết bị Android.

  • Bạn có thể phải kéo xuống bên dưới màn hình để thấy lựa chọn này.

 6. 6

  Chọn ảnh cần chuyển. Chạm và giữ để chọn trước một ảnh, sau đó bạn chọn thêm bằng cách chạm vào ảnh khác mà mình muốn chuyển

  • Nếu muốn chọn tất cả ảnh tại đây, bạn chạm và giữ để chọn trước một ảnh, sau đó chạm vào Select All (Chọn tất cả) ở phía trên góc phải màn hình.

  Chạm và giữ để chọn trước một ảnh, sau đó bạn chọn thêm bằng cách chạm vào ảnh khác mà mình muốn chuyển

 7. 7

  Chạm vào

  Move to

  (Chuyển đến) ở bên dưới góc phải màn hình để mở danh sách lựa chọn.

  • Nếu muốn sao chép ảnh sang thẻ SD, bạn chạm vào Copy to (Sao chép đến) ở bên dưới góc trái màn hình.

 8. 8

  Chọn thẻ SD của bạn bằng cách chạm vào tên thẻ trong danh sách lựa chọn.

  • Tùy thuộc vào mỗi thiết bị Android, có thể bạn không cần chọn thẻ SD vì thư mục được mở tự động.

 9. 9

  Chọn thư mục. Chạm vào một thư mục trong thẻ SD mà bạn muốn chuyển ảnh đã chọn đến đó. Thao tác này ngay lập tức sẽ chuyển ảnh vào thẻ SD.

  • Nếu đã chọn Copy to thay vì Move to, ảnh sẽ được sao chép.

  Chạm vào một thư mục trong thẻ SD mà bạn muốn chuyển ảnh đã chọn đến đó. Thao tác này ngay lập tức sẽ chuyển ảnh vào thẻ SD.

Lời khuyên

 • Nếu thư mục mà bạn chuyển ảnh đến có một số ảnh bị trùng, bạn sẽ phải chạm vào SKIP (Bỏ qua), REPLACE (Thay thế) hoặc RENAME (Đổi tên) hay lựa chọn tương tự khi được yêu cầu.

Cảnh báo

 • Tốt hơn hết bạn nên sao chép tập tin vào thẻ SD thay vì chuyển chúng, vì thẻ SD không bền và rất dễ hỏng.

Video liên quan


BacBa – Samsung Galaxy J5 Prime Chuyển dữ liệu từ máy sang thẻ nhớ (move data sd card)


Samsung bypass verification on Google Account : http://123link.pw/gUAPwdb
Samsung Hard Reset: http://123link.pw/0I8j
Samsung Galaxy J5 Prime Chuyển dữ liệu từ máy sang thẻ nhớ (move data sd card)
Xem thêm cách chuyển dữ liệu các dòng máy khác: https://goo.gl/lHZlbs
Nhớ Like và Subscribe ủng hộ kênh mình nhé ^^
Facebook: https://www.facebook.com/BacBaChannel/

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp Tại nhahangcarnaval.com
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button