Tổng Hợp

Tổng hợp 105 từ vựng về các loại bệnh trong tiếng anh

Tổng hợp 105 từ vựng về các loại bệnh trong tiếng anh không phải ai cũng biết

Bạn học hay làm việc trong ngành y tế? Để phát triển sự nghiệp của mình bạn phải  có trình độ ngoại ngữ tốt, xem ngay 105 từ vựng về các loại bệnh trong tiếng anh thông dụng nhé.

Tổng hợp 105 từ vựng về các loại bệnh trong tiếng anh

 1. rash /ræʃ/ – phát ban
 2. fever /ˈfiː.vəʳ/ – sốt cao
 3. insect bite /ˈɪn.sekt baɪt/ – côn trùng đốt
 4. chill /tʃɪl/ – cảm lạnh
 5. black eye /blæk aɪ/ – thâm mắt
 6. headache /ˈhed.eɪk/ – đau đầu
 7. stomach ache /ˈstʌmək-eɪk/ – đau dạ dày
 8. backache /ˈbæk.eɪk/ – đau lưng
 9. toothache /ˈtuːθ.eɪk/ – đau răng
 10. high blood pressure /haɪ blʌd ˈpreʃ.əʳ/ – cao huyết áp
 11. cold /kəʊld/ – cảm lạnh
 12. sore throat /sɔːʳ θrəʊt/ – viêm họng
 13. sprain /spreɪn/ – sự bong gân
 14. infection /ɪnˈfek.ʃən/ – nhiễm trùng
 15. broken bone /ˈbrəʊ.kən bəʊn/ – gãy xương
 16. cut /kʌt/ – bị cắt
 17. bruise /bruːz/ – vết thâm
 18. burn /bɜːn/ – bị bỏng
 19. Allergy / ˈælərdʒi /: Dị ứng
 20. Arthritis / ɑːrˈθraɪtɪs /: đau khớp xương
 21. Asthma / ˈæzmə /: Suyễn
 22. Bilharzia / bɪlˈhɑːrtsiə /: bệnh giun chỉ
 23. Constipation / ˌkɑːnstɪˈpeɪʃn /: táo bón
 24. Diarrhea / ˌdaɪəˈriːə /: Ỉa chảy
 25. Flu / fluː /: Cúm
 26. Hepatitis / ˌhepəˈtaɪtɪs /: viêm gan
 27. Malaria / məˈleriə /: Sốt rét
 28. Scabies / ˈskeɪbiːz /: Bệnh ghẻ
 29. Smallpox / ˈsmɔːlpɑːks /: bệnh đậu mùa
 30. Heart attack / hɑːrt əˈtæk /: nhồi máu cơ tim
 31. Tuberculosis / tuːˌbɜːrkjəˈloʊsɪs /: bệnh lao
 32. Typhoid / ˈtaɪfɔɪd /: bệnh thương hàn
 33. Sore eyes /’so:r ais/ : đau mắt
 34. Cough /kɔf/ : ho
 35. Fever virus /’fi:və ‘vaiərəs/: sốt siêu vi
 36. Runny nose /rʌniɳ n s / : sổ mũi
 37. Deaf /def/ : điếc
 38. Sneeze /sni:z/ : hắt hơi
 39. Bad breath / bæd breθ/ : Hôi miệng
 40. Diabetes /,daiə’bi:tiz/ :tiểu đường
 41. Bad arm /bæd ɑ:m/ : hôi nách
 42. Acne /’ækni/ : mụn trứng cá
 43. Zoster: /’zɔstə/ :dời leo, zona
 44. Pigmentation/,pigmən’teiʃn/: nám
 45. Stomachache /’stəuməkeik/: đau bao tử
 46. Hepatitis / ˌhepəˈtaɪtɪs / :viêm gan
 47. Colic / ˈkɑːlɪk / Đau bụng gió (thường gặp ở trẻ em)
 48. Muscle cramp / ˈmʌsl kræmp / Chuột rút cơ
 49. Travel sick / ˈtrævl sɪk / Say xe, trúng gió
 50. Freckles /’frekl/ : tàn nhang
 51. Dumb /dʌm/ : câm
 52. Earache /’iəreik/ – Đau tai
 53. Nausea /’nɔ:sjə/ – Chứng buồn nôn
 54. Sniffles /sniflz/ Sổ mũi
 55. Tired / ˈtaɪərd /; Sleepy / ˈsliːpi / Mệt mỏi, buồn ngủ
 56. To hurt / hɜːrt /; be painful / ˈpeɪnfl / Bị đau
 57. To injure / ˈɪndʒər / Bị thương
 58. To vomit / ˈvɑːmɪt / Bị nôn mửa
 59. Twist / twɪst /- Chứng trẹo
 60. Albinism / ˈælbɪnɪzəm /: bệnh bạch tạng
 61. muscular dystrophy / ˌmʌskjələr ˈdɪstrəfi /: bênh teo cơ
 62. anthrax / ˈænθræks/ : bênh than, bệnh nhiễm khuẩn gây tử vong cho cừu và gia súc
 63. cerebral palsy / səˈriːbrəl ˈpɔːlzi /: bệnh liệt não
 64. cirrhosis / səˈroʊsɪs /: bênh xơ gan
 65. Cholera / ˈkɑːlərə /: bệnh tả
 66. diphtheria / dɪpˈθɪriə /: bệnh bạch hầu
 67. glaucoma / ɡlɔːˈkoʊmə /: bênh tăng nhãn áp
 68. glycosuria / ˈɡluːkoʊsɪriə /: bênh tiểu đường
 69. haemorrhoids / ˈhemərɔɪdz /: bệnh trĩ
 70. hypochondria / ˌhaɪpəˈkɑːndriə /: chứng nghi bệnh (bênh tưởng)
 71. jaundice / ˈdʒɔːndɪs /: bệnh vàng da
 72. osteoporosis / ˌɑːstioʊpəˈroʊsɪs /: bệnh xương thủy tinh
 73. Rabies / ˈreɪbiːz /: bệnh dại
 74. skin-disease / skɪn dɪˈziːz /: bệnh ngoài da
 75. Typhus / ˈtaɪfəs /: bậnh chấy rận
 76. Variola / ˈværi ˈoʊlə /: bệnh đậu mùa
 77. cancer / ˈkænsər /: bệnh ung thư
 78. cataract / ˈkætərækt /:đục thủy tinh thể
 79. pneumonia / nuːˈmoʊniə /: viêm phổi
 80. myocardial infarction / ɪnˈfɑːrkʃn /: nhồi máu cơ tim
 81. heart disease / hɑːrt dɪˈziːz /: bệnh tim
 82. swelling / ˈswelɪŋ /: sưng tấy
 83. athlete’s foot / ˈæθliːt s fʊt /: bệnh nấm bàn chân
 84. bleeding / ˈbliːdɪŋ /: chảy máu
 85. blister / ˈblɪstər /: phồng giộp
 86. chest pain / tʃest peɪn /: bệnh đau ngực
 87. chicken pox / ˈtʃɪkɪn pɑːks /: bệnh thủy đậu
 88. cold sore / koʊld sɔːr /: bệnh hecpet môi
 89. depression / dɪˈpreʃn /: suy nhược cơ thể
 90. diarrhoea / ˌdaɪəˈriːə /: bệnh tiêu chảy
 91. eating disorder / ˈiːtɪŋ dɪsˈɔːrdər /: rối loại ăn uống
 92. eczema / ɪɡˈziːmə  /: bệnh Ec-zê-ma
 93. food poisoning / fuːd ˈpɔɪzənɪŋ /: ngộ độc thực phẩm
 94. fracture / ˈfræktʃər /: gẫy xương
 95. inflammation / ˌɪnfləˈmeɪʃn /: viêm
 96. injury / ˈɪndʒəri  /: thương vong
 97. low blood pressure / loʊ blʌd ˈpreʃər /: huyết áp thấp
 98. hypertension: huyết áp cao
 99. lump / lʌmp /: bướu
 100. lung cancer / lʌŋ ˈkænsər /: ung thư phổi
 101. measles / ˈmiːzlz /: bệnh sởi
 102. migraine / ˈmaɪɡreɪn /: bệnh đau nửa đầu
 103. MS (viết tắt của multiple sclerosis / ˈmʌltɪpl skləˈroʊsɪ /): bệnh đa sơ cứng
 104. mumps / mʌmps /: bệnh quai bị
 105. rheumatism / ˈruːmətɪzəm /: bệnh thấp khớp
Xem thêm :  Bộ 5 đề kiểm tra giữa hk2 môn sinh học 9 năm 2021 trường thcs nguyễn huệ

Bạn nên lưu lại những từ vựng tiếng Anh về y tế trên để tham khảo và áp dụng vào giao tiếp hiệu quả hơn.

cac-loai-benh-trong-tieng-anh

>> Phương pháp miêu tả tính cách con người bằng tiếng anh

========

Kể từ ngày 01/01/2019, cộng đồng chia sẻ ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 247 phát triển thêm lĩnh vực đào tạo có tính phí. Chúng tôi xây dựng các lớp đào tạo tiếng Anh online 1 kèm 1 với đội ngũ hơn 200+ giáo viên. Chương trình đào tạo tập trung vào: Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn và trẻ em, Tiếng Anh thương mại chuyên ngành, Tiếng Anh để đi phỏng vấn xin việc, Luyện Thi IELTS, TOEIC, TOEFL,..

Nếu bạn hoặc người thân, bạn bè có nhu cầu học tiếng Anh thì đừng quên giới thiệu chúng tôi nhé. Để lại thông tin tại đây để được tư vấn:


Từ vựng tiếng Anh cơ bản | Tất tần tật từ vựng về các loại BỆNH TẬT [Tiếng Anh giao tiếp Langmaster]


➤ Langmaster Learning System Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người mới bắt đầu/ mất gốc: http://langmaster.edu.vn/langmasterlearningsystem
➤ Đăng ký theo dõi kênh Youtube: http://bit.ly/DangKyKenhLangmaster
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Từ vựng tiếng Anh cơ bản | Tất tần tật từ vựng về các loại BỆNH TẬT [Tiếng Anh giao tiếp Langmaster]
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
➡️ Danh sách video bài học tiếng Anh giao tiếp bổ ích và thú vị tại học tiếng Anh Langmaster:
1⃣ Langmaster Review: cảm nhận về Langmaster: https://bit.ly/2H8rTDc
2⃣ Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả cho người bắt đầu/ mất gốc: https://goo.gl/668kzB
3⃣ Lộ trình học tiếng Anh dành cho người mất gốc: https://goo.gl/jvsCrU
4⃣ Phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ: https://goo.gl/8m6JrT
5⃣ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản: https://goo.gl/M5BnHv
6⃣ Học tiếng Anh giao tiếp hàng ngày: https://goo.gl/WgfaCW
7⃣ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thông dụng: https://goo.gl/fcYtFk
8⃣ Luyện nghe tiếng Anh giao tiếp: https://goo.gl/upibE5
9️⃣ Thông tin về sách của Langmaster: https://goo.gl/vpFGpU
➤ Tham gia cộng đồng đam mê học tiếng Anh: http://bit.ly/CongdongHoctiengAnh
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
➤ Thấu hiểu chính mình để tìm ra lộ trình, phương pháp học tiếng Anh online phù hợp nhất bằng giải pháp TƯ VẤN CHUYÊN SÂU duy nhất tại LANGMASTER
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
☎ Comment số điện thoại để được tư vấn trực tiếp
Share để ghi nhớ và học tập!
HoctiengAnh TiengAnhGiaoTiep Langmaster Học_tiếng_Anh_online

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button