Tổng Hợp

Bạn có phải là một army thực sự? hãy cùng kiểm tra xem mình có biết những điều này về bts không nhé!

Nụ cười và mọi người
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☺ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☹ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?‍ ?️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☠ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☝ ? ? ? ? ? ? ✍ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍♀️ ? ?‍♂️ ? ? ? ? ?‍♀️ ? ?‍♂️ ? ? ? ? ? ?‍♀️ ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ? ‍♂️ ? ‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍ ♂️ ? ? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍? ?‍? ?‍? ?‍♀️ ? ?‍♂️ ? ‍? ? ‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ? ? ? ? ? ?‍?‍? ?‍❤️‍? ?‍❤️‍? ? ?‍❤️‍? ?‍❤️‍?‍? ?‍❤️ ‍?‍? ? ?‍❤️‍?‍? ❤ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ❣ ? ? ? ? ? ? ❤️‍? ❤️‍? ?
Động vật và thiên nhiên
? ? ? ? ? ? ? ? ?‍❄️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?‍? ? ? ?‍⬛ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?‍⬛ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ✨ ✨ ✨ ? ⛅ ? ✨ ✨ ⛄ ? ? ❄ ? ☃ ⛄ ? ? ❄ ? ☃ ⛄ ? ? ❄ ? ? ☔ ? ?
Đồ ăn thức uống
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☕ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Hoạt động
⚽ ? ? ⚾ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ⛳ ? ? ? ⛸ ? ⛷ ? ️‍♀️ ? ?️‍♂️ ? ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ? ‍♂️ ⛹️‍♀️ ⛹ ⛹️‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?️‍♀️ ? ?️‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍ ♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ? ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ‍♀️ ? ?‍♂️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?‍♀ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍? ?‍? ?‍? ? ?‍♂️ ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ? ‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍⚕️ ?‍⚕️ ?‍⚕️ ?‍⚖️ ?‍⚖️ ?‍⚖️ ?‍✈️ ?‍✈️ ?‍✈️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ? ?️‍♀️ ? ?️‍♂️ ? ?‍? ? ?️‍♀️ ? ?️‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍ ♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ? ?‍?‍? ?‍?‍?‍? ? ‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍? ?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍? ? ‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍? ?‍? ?‍?‍? ?‍?‍? ?‍?‍? ?‍? ? ‍? ?‍?‍? ?‍?‍? ?‍?‍?
Du lịch và địa điểm
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ✈ ? ? ? ? ? ? ⛵ ? ? ⛴ ? ? ⛽ ? ? ? ? ? ? ? ⛰ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ⛪ ? ? ?
Đối tượng
⌚ ? ? ? ⌨ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☎ ☎ ☎ ? ? ​​? ? ? ⏱ ⏲ ⏰ ? ⏳ ⌛ ? ? ☎ ☎ ? ☎ ☎ ? ? ? ? ? ⏱ ⏰ ? ⏳ ⌛ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ⚔ ? ? ? ⚗ ? ? ? ? ? ⚗ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ✉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ✒ ✒ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
những biểu tượng
☮ ✝ ☪ ? ☸ ✡ ? ? ☯ ☦ ? ⛎ ♈ ♉ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♓ ? ⚛ ? ? ? ? ? ? ? ♍ ♎ ? ? ? ? ? ? ? ⛔ ? ? ❌ ⭕ ? ♨ ? ? ? ? ? ? ❓ ❔‼‼ ? ? 〽 ⚠ ? ? ♻ ? ? ? ♿ ? ♾ Ⓜ ? ? ♿ ? ? ? ? ? ? ? ? ♂ ? ♀ ⚧ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0⃣ 1⃣ 2⃣ 3⃣ 4⃣ 5⃣ 6⃣ 7⃣ 8⃣ 9⃣ ? ? ▶ ⏸ ⏯ ⏭ ⏮ ⏩ ⏪ ? ? ⏭ ⏮ ⏩ ⏪ ? ? ⏭ ⏮ ? ? ⏫ ⏬ ➡ ⬅ ⬆ ⬇ ↘ ↘ ↙ ↖ ↕ ↔ ↪ ↩ ? ⤴ ⤵ # ⃣ * ⃣ ℹ ? ? ? ? 〰 ➰ ➗ ✖ ? ? © ® ™ ? ? ? ? ? ☑ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ⬜ ◼ ◻ ◾ ? ◼ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ♠ ♣ ♥ ♦ ? ?‍? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Biểu tượng cảm xúc Bts. Nếu bạn muốn truyền tải một cảm xúc trong một tin nhắn thông qua điện thoại thông minh hoặc trong các cuộc trò chuyện ảo trên mạng xã hội, bạn có thể đã sử dụng trái tim, bàn tay thích hợp, lòng bàn tay hoặc khuôn mặt hạnh phúc màu vàng của mình. Một tìm kiếm gần đây của Google cho thấy từ được gõ nhiều nhất trong SMS hoặc trò chuyện không phải là một từ, mà là một thiết kế trái tim màu đỏ. Theo công ty, hình ảnh và các biến thể của nó xuất hiện hàng tỷ lần mỗi ngày trên khắp thế giới. Thực phẩm, động vật, giao thông, con người, cảm xúc. Tất cả những hình ảnh đầy màu sắc này xuất hiện dưới dạng thay thế trên bàn phím của bạn được gọi là Emojis.

    Biểu tượng cảm xúc Bts ➡️

Giao tiếp không chỉ là lời nói hay chữ viết tốt, bởi vì chúng tôi cũng giao tiếp không lời, nghĩa là, không sử dụng ngôn ngữ. Chính xác hơn, thông qua nét mặt, cử chỉ, ngôn ngữ giải phẫu và giọng điệu của chúng ta. Giao tiếp của chúng ta ngày càng mang tính kỹ thuật số. Chúng tôi viết email và trò chuyện trên WhatsApp, Fb, Instagram hoặc Snapchat. Những gì chúng ta có thể diễn đạt trong cuộc sống thực bằng lời nói, hoặc không bằng lời nói, được thay thế bằng Biểu tượng cảm xúc và văn bản ngắn. Điều này làm tăng thêm cảm xúc cho văn bản và có thể ngăn chặn sự hiểu lầm. Hầu hết mọi người nói rằng họ có thể thể hiện cảm xúc thông qua Biểu tượng cảm xúc tốt hơn thông qua lời nói.

Ngoài các biểu hiện khuôn mặt và cử chỉ khác nhau, còn có các Biểu tượng cảm xúc đại diện cho các đối tượng. Điều này thường giúp người kia hiểu được tình huống và bối cảnh của nó. Sự phát triển của Biểu tượng cảm xúc Bts Nó đã mang lại nhiều lợi ích cho thương hiệu và mạng xã hội. Một trong những lớn nhất lợi ích của việc sử dụng Biểu tượng cảm xúc và Biểu tượng cảm xúc là rút ngắn thông điệp, nghĩa là làm cho nội dung của một văn bản chăm chỉ hơn và trực tiếp hơn.

Chúng ta có thể nói rằng thực tế là không thể tạo một bài đăng và không đặt một Biểu tượng cảm xúc, phải không? Nếu bạn là một trong những người yêu mến Biểu tượng cảm xúc Bts, nhưng bạn không biết cách sử dụng chúng một cách chiến lược, chúng tôi sẽ giúp bạn! Hiển thị cách các biểu diễn đồ họa này hình thành và đâu là cách tốt nhất để áp dụng chúng trong các ấn phẩm của bạn.

Biểu tượng cảm xúc của BTS Họ là gì?

Từ “Emoji »Xuất phát từ sự kết hợp giữa« e »(絵), có nghĩa là hình ảnh trong tiếng Nhật, và« moji »(文字), có nghĩa là chữ cái. Có nghĩa là, chúng là các ký hiệu đại diện cho một ý tưởng, từ hoặc câu hoàn chỉnh.

Những biểu tượng này có sự xuất hiện của các biểu thức, đồ vật, động vật, loại thời gian, v.v. Chúng trở thành một xu hướng với việc sử dụng điện thoại thông minh ngày càng tăng.

Ngày nay chúng là một phần của chữ viết và thậm chí còn được coi là một ngôn ngữ mới. Để làm ví dụ, từ của năm 2015, được chọn bởi từ điển Oxford, là!

Hơn quan tâm! Đừng bối rối Biểu tượng cảm xúc Bts với Biểu tượng cảm xúc / Biểu tượng cảm xúc. Trong khi Biểu tượng cảm xúc là các ký tự độc lập, biểu tượng cảm xúc là các biểu tượng cảm xúc hoặc ký hiệu được tạo bằng các ký tự bàn phím, chẳng hạn như (-: hoặc <3.

Lịch sử của “BTS Emojis”

Các Biểu tượng cảm xúc Bts Họ đã là một phần văn hóa của chúng ta và từ ngày này qua ngày khác, thật khó để nhớ họ đã đến và ở đâu, phải không?

Nhưng câu chuyện lâu đời hơn nhiều so với tưởng tượng và bắt đầu vào năm XNUMX, ở Nhật Bản, như nguồn gốc của cái tên “Emoji” đã tố cáo.

Mọi chuyện bắt đầu khi công ty điện thoại di động NTT DoCoMo phát triển I-mode, một loại gói thông tin dành cho điện thoại di động, bao gồm e-mail, thời tiết, tin tức và truy cập Internet, khá tiên tiến vào thời điểm đó và nhằm cách mạng hóa phương thức người Nhật giao tiếp.

Shigetaka Kurita, một trong những nhân viên của NTT DoCoMo tham gia vào dự án I-mode, đã nhận ra cách giao tiếp lạnh lùng và đôi khi mơ hồ bằng cách chỉ giới hạn các cụm từ được viết trên điện thoại di động và bắt đầu tìm cách làm cho các tin nhắn trở nên nhân văn hơn.

Nhưng không ai trong số họ đồng ý và sau đó Kurita, người không phải là nhà thiết kế, đã tập hợp một nhóm nhỏ và với giới hạn 12 × 176 pixel, đã phát minh ra XNUMX Biểu tượng cảm xúc đầu tiên có lịch sử.

Theo Kurita, cảm hứng của anh ấy cho những biểu tượng ban đầu này đến từ văn hóa Nhật Bản và những biểu hiện mà anh ấy đã thấy trong anime và manga khi còn nhỏ.

Khi người tạo ra Biểu tượng cảm xúc cuối cùng đã trình bày các thiết kế ban đầu cho các công ty công nghệ lớn, anh ấy mong đợi họ sẽ cải thiện về cấu trúc của mình, nhưng điều đó đã không xảy ra: các biểu tượng đã đi vào chế độ chính xác như cách chúng được thiết kế ban đầu.

Xem thêm :  Background trẻ em đẹp

Ngay sau khi phát hành Biểu tượng cảm xúc ra công chúng, các công ty viễn thông khác bắt đầu sao chép trắng trợn thiết kế và ý tưởng của các nhân vật, thêm một số điểm mới lạ, vì công ty NTT DoCoMo và Kurita không cấp bằng sáng chế cho phát minh này.

Điều này cuối cùng đã tạo ra vô số nhân vật khác nhau và sự hỗn loạn thực sự: số lượng Biểu tượng cảm xúc lên tới tám trăm! – vấn đề chỉ bắt đầu được giải quyết vào năm 2005, trong đó tất cả các công ty quyết định lập bản đồ những ký tự nào được sử dụng và cố gắng thiết lập một tiêu chuẩn giữa chúng.

Trong năm XNUMX, một trong những ứng cử viên của NTT DoCoMo, với sự giúp đỡ của Kurita, cuối cùng đã thiết kế lại các nhân vật gốc.

Được rồi, nhưng làm thế nào mà “Biểu tượng cảm xúc Bts” đã ra khỏi đất nước Nhật Bản và chiếm lĩnh thế giới?

Nếu bạn đã nghĩ về Apple, bạn đã đúng!

Trong hai nghìn bảy, Apple phát hành iPhone đầu tiên và, xem xét sự phổ biến của nó ở thị trường Nhật Bản, bao gồm Biểu tượng cảm xúc, trong khi đây là một hiện tượng văn hóa rất mạnh trong nước.

Nhưng ở phương Tây, các Biểu tượng cảm xúc vẫn bị ẩn trên iPhone và chỉ được phát hiện khi người dùng thay đổi ngôn ngữ của thiết bị sang tiếng Nhật.

Với mong muốn của công chúng, những người cũng muốn giao tiếp bằng các biểu tượng và khuôn mặt thân thiện, Apple đã phát hành Biểu tượng cảm xúc cho mỗi và mọi ngôn ngữ bằng hai nghìn mười một, cùng với sự ra mắt của iOS.

Và đó là khởi đầu của cơn sốt như chúng ta biết ngày nay: Google và Windows đã cố gắng lấy các Biểu tượng cảm xúc của họ lấy cảm hứng từ thiết kế của cuộc thi.

Để tránh sự hỗn loạn khi bắt đầu biểu tượng cảm xúc ở đất nước Nhật Bản, Unicode Consortium đã gặp khó khăn trong việc tiêu chuẩn hóa mã ký tự để người dùng của các hệ điều hành khác nhau có thể sử dụng biểu tượng cảm xúc mà không có bất đồng.

Hôm nay, Biểu tượng cảm xúc Bts Chúng là một phần của văn hóa và được sử dụng từ giao tiếp hàng ngày đến kể chuyện, như trong trường hợp của cuốn sách Emoji Dick, phỏng theo câu chuyện truyền thống của Moby Dick chỉ sử dụng Emoji.

Biểu tượng cảm xúc BTS trong tiếp thị

Với sự phổ biến lớn của Biểu tượng cảm xúc Bts và cách họ được đưa vào văn hóa của hành tinh, những nhân viên bán hàng giỏi đã nhìn thấy vô số khả năng mà ngôn ngữ này có thể quản lý để giao tiếp với khách hàng của họ.

Và nó không chỉ với thế hệ millennials! Như chúng ta đã thấy trong thống kê của chủ đề trước, Chín mươi hai phần trăm người dùng Internet ngày nay sử dụng Biểu tượng cảm xúc.

Mặc dù là một xu hướng rất mạnh, nhưng cần phải cẩn thận trong việc sử dụng nó, không nên phóng đại hoặc gây hiểu lầm. Do đó, chúng tôi đã mang lại một số Mẹo sử dụng biểu tượng cảm xúc trong tiếp thị của công ty bạn:

1. Biết các Biểu tượng cảm xúc

Đây là bước cần thiết trước khi suy ngẫm về bất kỳ giao tiếp nào, như chúng tôi luôn nói về đây trên blog.

Trước khi nghĩ về những gì cần nói và cách nói điều đó, hãy biết liệu người ấy của bạn có tham gia vào việc đó hay không. sử dụng Biểu tượng cảm xúc. Có phải khán giả của bạn chính xác nằm trong 8 phần trăm vẫn không sử dụng và không đồng nhất với các nhân vật?

Đối với công việc nghiên cứu và thử nghiệm này. Xem loại giao tiếp nào phản ứng nhiều nhất đối với bài đăng của bạn và nó phù hợp như thế nào.

2. Biết ý nghĩa

Một trong những thất bại lớn nhất đối với sử dụng biểu tượng cảm xúc trong tiếp thị đó là sử dụng chúng mà không thực sự biết ý nghĩa. Không phải ai cũng có thể đại diện cho những gì bạn nghĩ, vì vậy điều cần thiết là phải biết chính xác những gì bạn đang truyền đạt.

Một mẹo hay là sử dụng Emojipedia để khám phá ý nghĩa của tất cả các Biểu tượng cảm xúcCũng như nghiên cứu các nhân vật được chọn trên phương tiện truyền thông xã hội để xem mọi người sử dụng chúng như thế nào và chính xác trong ngữ cảnh nào.

3. Hãy theo dõi tin tức

Bạn có thể đã nhận thấy nó, cộng với Biểu tượng cảm xúc Bts chúng được cập nhật liên tục.

Ai đó nói trực tiếp với thương hiệu của bạn có thể xuất hiện và là một cách cần thiết để tương tác với khán giả của bạn.

Ngoài ra, hãy ghi nhớ những gì cá tính của bạn đã mặc, những gì đang thịnh hành và những gì đã biến mất, nhưng điều thực sự quan trọng là giao tiếp của bạn được điều chỉnh bằng ngôn ngữ của người bạn muốn tiếp cận.

4. Sử dụng Biểu tượng cảm xúc để nhân hóa thương hiệu của bạn

Như chúng ta đã thấy ở đó trong những ngày đầu của Biểu tượng cảm xúc, sáng tạo của họ chính xác là để truyền tải cảm xúc điều đó không thể xảy ra trong văn bản và để làm cho các tin nhắn bớt lạnh lùng và xa cách.

Do đó, nó là một lựa chọn tốt để sử dụng Biểu tượng cảm xúc Bts en tương tác trong thời gian thực và tương tác với khán giả của bạn, đặc biệt là khi tương tác đó thân mật và thú vị hơn, chẳng hạn như khi ai đó khen ngợi công ty của bạn hoặc nội dung của weblog hoặc mạng xã hội của bạn.

5. Tránh các tin nhắn được mã hóa hoặc giải thích chúng rất kỹ

Không phải ai cũng có thể dễ dàng hiểu ý nghĩa của các biểu tượng, vì vậy hãy cẩn thận với các tin nhắn được mã hóa tuyệt đối bằng Biểu tượng cảm xúc. Thông điệp của bạn có thể không được thông qua và bạn có thể bỏ lỡ việc tạo kết nối với khán giả của mình.

6. Biết khi nào sử dụng

Biểu tượng cảm xúc được sử dụng trong một bối cảnh rất nghiêm trọng, chẳng hạn như khi phản hồi phản đối từ khách hàng của bạn trên Twitter hoặc trong một tuyên bố nghiêm trọng hơn, có thể là một phát súng vào chân.

Đảm bảo Biểu tượng cảm xúc không gây nhầm lẫn hoặc làm phiền người đọc tin nhắn của bạn và sử dụng nó một cách tiết kiệm, đặc biệt là trong dịch vụ khách hàng.

7. Sử dụng Biểu tượng cảm xúc Bts có liên quan đến tin nhắn của bạn

Không bao giờ sử dụng Biểu tượng cảm xúc Bts chỉ để sử dụng. Đảm bảo rằng việc sử dụng sẽ thực sự thêm điều gì đó vào tin nhắn của bạn hoặc liên quan đến những gì bạn muốn nói.

Ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc được sử dụng nhiều nhất trên Internet

Mỉm cười

Khuôn mặt vui vẻ lộ ra hàm răng này là Biểu tượng cảm xúc lý tưởng để mô tả hạnh phúc hoặc niềm vui cho tin nhắn nhận được. Biểu tượng phổ biến này đã ở với chúng tôi kể từ khi bắt đầu có các ứng dụng và nền tảng thư tức thì.

Dở khóc dở cười

Biểu tượng cảm xúc Crying Laughing được sử dụng để diễn tả rằng bạn đã cười rất tươi đến mức mắt ứa nước mắt. Nó được sử dụng để giao tiếp khi một người tìm thấy điều gì đó thực sự thú vị. Biểu tượng cảm xúc này trở nên nổi tiếng đến nỗi nó là biểu tượng đầu tiên được thêm vào Từ điển tiếng Anh Oxford và trong năm XNUMX, nó được coi là “Từ của năm”.

Xem thêm :  Top những câu nói về thời gian khiến bạn phải giật mình suy ngẫm

Phản xạ

Khuôn mặt thiền định là một Biểu tượng cảm xúc được sử dụng để nói rằng bạn đang thiền định về điều gì đó hoặc để truyền đạt rằng bạn đang bối rối. Nó cũng có thể được sử dụng khi bạn muốn đặt câu hỏi về sự thật của điều gì đó đã được nói. Như một sự tò mò, chúng tôi có thể đề cập rằng nó là một trong số ít các biểu tượng cảm xúc cho thấy bàn tay.

Cười và đổ mồ hôi lạnh

Biểu tượng cảm xúc này thường được sử dụng để bày tỏ sự nhẹ nhõm khi thoát khỏi một tình huống khá khó khăn. Nó cũng có thể được sử dụng để nói rằng tôi đã hơi xấu hổ trước một tình huống.

Mặt cười với đôi mắt biết cười

Khuôn mặt tươi cười với đôi má ửng hồng này có thể đại diện cho một nụ cười ngượng ngùng. Nó cũng có thể đại diện cho sự hài lòng, bình tĩnh và lòng biết ơn. Sự thay đổi biểu tượng cảm xúc của nó là ^^.

Mặt cười với hào quang

Biểu tượng cảm xúc này được sử dụng tại thời điểm một người muốn thể hiện sự vô tội của mình. Nó cũng được sử dụng khi ai đó làm việc tốt, rất ngọt ngào, ngây thơ hoặc cư xử một cách mẫu mực.

Nhưng khuôn mặt thiên thần cũng có thể được sử dụng một cách mỉa mai, cho những hành động hoặc hành vi không mấy tốt đẹp.

Lộn ngược

Đừng coi tôi là thật! Biểu tượng cảm xúc này được sử dụng để biểu thị một thông điệp không rõ ràng, mỉa mai hoặc dễ chịu. Ngoài ra, điều này có thể có nghĩa là bạn thấy mình hơi bơ phờ hoặc bạn không thích một trò đùa.

Nháy mắt

Khuôn mặt nháy mắt tinh nghịch này có thể tượng trưng cho một hành động đồng lõa hoặc đồng ý, và cũng được sử dụng như một dấu hiệu của sự tán tỉnh. Ngoài ra, nó có thể được sử dụng để diễn đạt “OK” do người đó đưa ra, hài hước hoặc mỉa mai tùy từng trường hợp.

Khuôn mặt nhẹ nhõm

Khuôn mặt nhẹ nhõm này có nghĩa là mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp! Nó được sử dụng khi người đó vui vì điều gì đó khó chịu đã qua. Nó cũng có thể có nghĩa là người đó được thư giãn, không còn lo lắng.

Mặt cười với trái tim trong mắt

Khuôn mặt phúc hậu với đôi mắt hình trái tim này cho thấy người đó đang yêu điên cuồng và có thể dành cho một người, một địa điểm hoặc thậm chí là một đối tượng. Đó là một biểu tượng cảm xúc tốt để gửi đến người bạn yêu.

Nó thể hiện tình yêu, tình cảm và lòng biết ơn, và thường được sử dụng trong các tin nhắn lãng mạn.

Nụ hôn gió

Đây là một trong những Biểu tượng cảm xúc khi hôn được sử dụng nhiều nhất, thể hiện sự đánh giá cao, lòng biết ơn hoặc một số tuyên bố lãng mạn. Nó cũng có thể được sử dụng ở cuối một câu châm biếm hoặc như một phản ứng trước một tin nhắn khiếm nhã.

Biểu tượng cảm xúc này rất phổ biến và thường được sử dụng để gửi một nụ hôn trìu mến đến người kia. Có nhiều biểu tượng cảm xúc khác nhau về nụ hôn, nhưng đây là một trong những biểu tượng được sử dụng nhiều nhất.

Tỏ ra lưỡi

Biểu tượng cảm xúc này có thể được sử dụng trong một số kiểu “Tôi đang đùa”, để làm dịu một bình luận mỉa mai hoặc để làm rõ rằng điều gì đó đã được nói ra mà không nên được xem xét một cách nghiêm túc.

Mặt Nerd

Thùng rượu khổng lồ, nụ cười ngượng nghịu và hàm răng nhô cao, Biểu tượng cảm xúc này là khuôn mẫu của những kẻ mọt sách. Nó được sử dụng theo cách hài hước hoặc mỉa mai, để thể hiện bạn thông minh như thế nào.

Đứa trẻ đeo kính râm

Nếu bạn muốn thể hiện thiên tài, đây là Emoji lý tưởng. Nó cũng có thể được sử dụng để biểu thị sự mỉa mai và thờ ơ về điều gì đó đã được nói ra. Ngoài ra, nó đại diện cho mặt trời, các kỳ nghỉ và mùa hè trên bãi biển.

Nụ cười phụ

Nụ cười nửa miệng đó thể hiện sự mỉa mai, lạnh lùng hoặc dùng để nói rằng ai đó đang làm gì đó. Nó cũng có thể được sử dụng để tán tỉnh hoặc thực hiện các bước tiến về tình dục.

Gắt gỏng

Cái nhìn cục cằn này thể hiện sự không hài lòng. Nó cho thấy người đó không nhiệt tình với điều gì đó, rằng họ không quan tâm hoặc không tán thành.

Vẻ mặt thất vọng

Biểu tượng cảm xúc này được sử dụng để nói rằng người đó đang thực sự buồn và thất vọng. Đại diện cho nỗi buồn, sự hối hận và hối tiếc.

Khuôn mặt lo lắng

Nó được sử dụng khi ai đó đang cảm thấy lo lắng, bất an và cũng không thoải mái. Nó chỉ ra rằng người đó đang lo lắng về một tình huống khó khăn hoặc sự kiện cần thiết.

Mặt khóc

Biểu tượng cảm xúc lông mày Khóc và Khóc này thể hiện trạng thái đau đớn vì một điều gì đó, đau khổ. Rằng nó vẫn còn đau để nhớ một cái gì đó. Nó thường được dùng để thể hiện sự khó chịu hoặc thất vọng về điều gì đó.

Khóc rất nhiều

Trong biểu tượng cảm xúc này, nước mắt tuôn ra từ mắt như thác. Nó đại diện cho rất nhiều nỗi buồn, sự đau đớn hoặc thất bại. Trong số các Biểu tượng cảm xúc thể hiện cảm giác buồn bã hoặc thất vọng, đây là một trong những biểu tượng phổ biến nhất.

Thích khách

Biểu tượng cảm xúc này được sử dụng khi bạn đang buồn, tức giận hoặc hoàn toàn tức giận về điều gì đó. Biểu tượng cảm xúc khuôn mặt tức giận thể hiện tâm trạng xấu hoặc cảm giác khó chịu trong một tình huống.

Đỏ mặt

Nó được sử dụng khi người đó bị sốc, trong một tình huống không thoải mái hoặc mắc lỗi. Thể hiện sự xấu hổ, rằng bạn đang phải trải qua một điều gì đó rất xấu hổ, hoặc để phản ứng lại một lời khen hoặc một tin nhắn tâng bốc.

La hét vì sợ hãi

Khuôn mặt kinh hoàng này được lấy cảm hứng từ bức tranh The Scream của họa sĩ người Na Uy Edvard Munch. Có nghĩa là người đó đang lo sợ, hoảng sợ về một điều gì đó.

Sợ hãi

Khuôn mặt này đại diện cho một người nào đó đang sợ hãi và bối rối. Có vẻ như bị sốc và ngạc nhiên sâu sắc trước một sự kiện tội lỗi hoặc trải nghiệm dữ dội.

Mồ hôi lạnh

Nó đại diện cho sự căng thẳng hoặc lo lắng, khi mọi thứ diễn ra khác với dự kiến. Nó cũng có thể được sử dụng khi bạn mệt mỏi hoặc phải làm nhiều việc. Điều này tượng trưng cho hạnh phúc với sự nhẹ nhõm.

Mặt không miệng

Biểu tượng cảm xúc này được sử dụng để thể hiện rằng một người không nói nên lời. Rằng ai đó không muốn hoặc không thể nói bất cứ điều gì về một chủ đề cụ thể. Nó được sử dụng trong các cuộc trò chuyện khó khăn, xấu hổ hoặc tồi tệ.

Khuôn mặt trung tính

Biểu tượng cảm xúc này hiển thị một khuôn mặt vô cảm với một cái nhìn trung tính. Có nghĩa là người đó thờ ơ với hoàn cảnh. Nó thường được sử dụng khi điều gì đó không thú vị và không có biểu hiện thích hợp để truyền đạt cảm giác đó.

Xem thêm :  Hướng Dẫn Sử Dụng Đồng Hồ Tissot Chính Hãng

Cara

Biểu tượng cảm xúc này đại diện cho một điều gì đó thực sự đáng xấu hổ. Đó là biểu hiện của sự lo lắng hoặc bối rối. Nó cũng có thể được sử dụng như một nụ cười đầy tội lỗi, của một người đã làm điều gì đó ngu ngốc và cố gắng giải quyết tình hình căng thẳng bằng cách làm mặt.

Đảo mắt

Biểu tượng cảm xúc này được sử dụng để đại diện cho cảm giác coi thường, khinh thường hoặc phẫn nộ đối với ai đó hoặc điều gì đó đã được nói trước đó, và thậm chí là sự chán nản về một người hoặc chủ đề. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định rằng một thông điệp nào đó là mỉa mai.

Ngạc nhiên

Ôi chúa ơi! Khuôn mặt ngạc nhiên khó chịu này được sử dụng khi có điều gì đó đáng ngạc nhiên xảy ra. Đó có thể là một phản ứng trước hành vi xấu hoặc một thông điệp thô lỗ, hoặc khi không thể thêm gì vào những gì đã nói.

Đã ngủ

Trong truyện tranh hoặc phim hoạt hình, zZz trên đầu có nghĩa là nhân vật đang ngủ. Biểu tượng cảm xúc này được sử dụng khi người đó rất mệt mỏi, muốn đi ngủ hoặc không quan tâm đến chủ đề này.

Sueño

Biểu tượng cảm xúc này cho thấy ai đó đã chết vì kiệt sức. Bong bóng chảy ra từ mũi này là một biểu tượng điển hình của manga, thể hiện rằng nhân vật đang ngủ.

Nó được sử dụng như một cách diễn đạt rằng một cuộc trò chuyện quá nhàm chán và buồn ngủ.

Trả lại

Biểu tượng cảm xúc này có nghĩa là người đó đã rất tức giận với những gì đã nêu đến mức họ gần như có thể phát điên lên. Nó được sử dụng như một hình thức phản đối điều gì đó.

Mặt cười có sừng

Nụ cười tinh quái với đôi sừng quỷ nhỏ này nhằm cho thấy người đó muốn gây rắc rối. Nó cũng có thể được sử dụng với mục đích xấu hoặc tình dục.

Giơ tay lên

Hallelujah! Những bàn tay duỗi thẳng hướng lên trên được sử dụng để ăn mừng điều gì đó hoặc thể hiện rằng người đó rất vui vì điều gì đó họ mong đợi cuối cùng đã xảy ra. Anh ấy cũng nói rằng anh ấy đang vui vẻ và tận hưởng khoảnh khắc này.

Vỗ tay

Wow, thực sự tốt! Biểu tượng cảm xúc này cho thấy 2 bàn tay đang vỗ tay và chủ yếu được sử dụng để bày tỏ sự đồng ý và biết ơn. Nó cũng có thể được sử dụng để mỉa mai, nếu điều gì đó thực sự không đáng được vỗ tay!

Nắm tay

Nắm tay này được sử dụng để khuyến khích ai đó hoặc để nói rằng bạn đồng ý với ai đó đứng về phía họ. Fist Emoji là một trong những biểu tượng cảm xúc phổ biến nhất, được sử dụng giống hệt như một cử chỉ tình bạn phổ biến trong đời thực, đó là chào một người bạn thay vì nói “xin chào”. Mặt khác, nó cũng có thể được hiểu là một mối đe dọa đảo chính.

Mắt

Tôi đang theo dõi bạn! Hai mắt này có nghĩa là một cái gì đó đang được quan sát hoặc xác minh rõ ràng.

Đưa tay lên mặt (Facepalm)

Biểu tượng cảm xúc này mô tả một cử chỉ đã trở nên phổ biến trong suốt loạt phim Star Trek. Nó có nghĩa là “nó không thể là sự thật!”

Nó được sử dụng khi bạn nghe hoặc thấy ai đó làm điều gì đó ngu ngốc, nhưng nó cũng có thể được sử dụng nếu bạn cảm thấy “xấu hổ về những người còn lại”.

Nhún vai

Nó được sử dụng để thể hiện cảm xúc “Tôi không biết làm thế nào tôi có thể giúp bạn” hoặc “Làm gì, phải không?”. Biểu tượng cảm xúc nhún vai này thể hiện sự thiếu hiểu biết, bối rối hoặc thiếu quan tâm đến điều gì đó. Nó xuất phát từ biểu tượng cảm xúc ¯ _ (ツ) _ / ¯.

Biểu tượng cảm xúc đã được chuyển đổi thành meme hoặc có nghĩa kép

Peach Emoji

Peach Emojis đã được sử dụng rộng rãi để đại diện cho butts, do sự giống nhau về hình ảnh mà nhiều người dùng nhận thấy. Điều này khiến anh ấy được biết đến như một “biểu tượng cảm xúc ở mông”.

Mặt trăng tròn

Trăng tròn là từ ngữ nguyên thủy được sử dụng cho mông. Trên thực tế, ở Mỹ, mặt trăng đã được sử dụng để mô tả những con lừa từ năm 1743, rất lâu trước khi Peach Emoji được phát minh.

Biểu tượng cảm xúc mặt trăng đen

Biểu tượng cảm xúc Mặt trăng đen thường được sử dụng để gạch dưới ý nghĩa tình dục trong câu. Tán tỉnh thường được sử dụng để làm trò đùa tình dục.

Poop biểu tượng cảm xúc

Biểu tượng cảm xúc Smiling Poop này được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Cách sử dụng phổ biến của từ này là nội dung có ý xấu, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để thể hiện sự hung hăng thụ động, nhờ vào khuôn mặt tươi cười vui vẻ của đống phân này.

Biểu tượng cảm xúc cà tím

Biểu tượng cảm xúc cà tím thường được sử dụng trong các tin nhắn trực tuyến để đại diện cho cơ quan sinh dục nam hoặc như ám chỉ tình dục.

Khuôn mặt với vẻ đắc thắng

Khá nhiều người nghĩ rằng Biểu tượng cảm xúc này đại diện cho một người nào đó khịt mũi vì tức giận. Nhưng trên thực tế, những đám mây trắng bay ra từ mũi này muốn tượng trưng cho sự khinh thường, một dấu hiệu của sự vượt trội. Nó cho thấy một người kiêu hãnh, chiến thắng người khác.

Người cùng chung tay

Emoji này thường được sử dụng để dạy ai đó như thể họ đang cầu nguyện, cầu xin Chúa cho một điều gì đó. Tuy nhiên, những gì nó thực sự đại diện là “5 cao”.

Người của trạm thông tin

Làm thế nào tôi có thể tham dự? Biểu tượng cảm xúc này cho thấy một người phụ nữ phải hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ và trả lời các câu hỏi của họ. Tuy nhiên, nó thường là một hình thức mỉa mai hoặc táo bạo.


Cách gấp kẹp sách đánh dấu trang hình logo BTS | How to fold BTS logo Bookmark | Liam Channel


Cách gấp kẹp sách đánh dấu trang hình logo BTS | How to fold BTS logo Bookmark | Liam Channel
BTS_logo_Bookmark, cách_gấp_kep_sách, cách_làm_đánh_dấu_trang_sách
Chị Liam mến chào các em, video này chị Liam hướng dẫn cách gấp kẹp sách đánh dấu trang hình logo BTS. Chúc các em làm thành công nhé!
Hãy tặng Liam 1 Like cho Video này và đừng quên bấm ĐĂNG KÍ ủng hộ Liam nha ?
Thank you for watching my video. Please SUBSCRBE, LIKE and SHARE video.

❤️SUBSCRIBE AND FOLLOW Liam FOR LOVE ❤️
Fanpage : Nơi tổng hợp các bài viết về Thủ công kênh Liam Channel ~ https://www.facebook.com/LiamChannelDIY
Hội Khéo Tay Thích Làm Đồ Thủ Công ~ https://www.facebook.com/groups/hoikheotaythichlamdothucong
Tiktok ~ https://www.facebook.com/LiamChannelDIY
My Vlog: https://www.youtube.com/channel/UCMZhVSugXqD_4WozjRuhIEw
Contact for work ~ canhdepqn@gmail.com

DANH SÁCH VIDEO
► Hướng dẫn làm Squishy giấy ~ https://youtu.be/WQQtCR6k0E
► Hướng dẫn tự làm đồ dùng học tập ~ https://youtu.be/FzZi8q_tIRY
► Hướng dẫn cắt bông hoa ~ https://youtu.be/qGqDSd7ac0U
► Cách làm quà sinh nhật ~ https://youtu.be/dQp3Hxmu2Hg
► Hướng dẫn làm hoa bằng giấy ~ https://youtu.be/1c1TFCdU6Zk
► Cách làm sổ tay ~ https://youtu.be/FzZi8q_tIRY
VÀ NHIỀU VIDEO HẤP DẪN KHÁC TRONG KÊNH NỮA NHÉ…. CÁC BẠN VÀO KÊNH XEM NHA. ^^
► © Bản quyền thuộc về Liam Channel
► © Copyright by Liam Channel
► DO NOT REUP

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button